Oświadczenie dotyczące prywatności — aplikacja Lumea IPL

 

Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności: 15.08.2016.

Philips wykorzystuje dane osobowe zebrane lub przetworzone przez aplikację mobilną Lumea IPL („Aplikacja”).
Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez urządzenia oraz Aplikację, kontrolowanych przez lub pozostających pod kontrolą firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych („Philips”).

Gromadzone i wykorzystywane dane

account data

Dane konta

Dane te obejmują kraj, język, hasło, unikalny numer użytkownika urządzenia, adres IP urządzenia oraz adres e-mail użytkownika.

 

 • Gromadzone dane są wykorzystywane do stworzenia Twojego konta i zarządzania nim. Twoje konto będzie wykorzystywane do wysłania do Ciebie powitalnej wiadomości e-mail, aby potwierdzić Twoją nazwę użytkownika i hasło, odpowiadania na Twoje zapytania oraz wysyłania komunikatów ściśle związanych z serwisem, na przykład jeśli nasz serwis tymczasowo nie działa z powodu prowadzonych w nim prac. Użyjemy informacji wprowadzonych podczas rejestracji, aby stworzyć Twoje konto w Aplikacji i zarządzać nim. Jest to konto firmy Philips i może być również wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, jeśli ta opcja została wybrana.
Więcej informacjiMniej informacji
Data filled in by you

Dane wprowadzane przez Ciebie

Dane te obejmują kolor włosów, odcień skóry, ustawienia powiadomień, historię zabiegów, cele, korzystanie z urządzenia Lumea, odpowiedzi udzielane w ankietach.

 

 • Zebrane dane są wykorzystywane by pomóc Tobie ustalić harmonogram zabiegów oraz cele, aby otrzymywać przypomnienia o planowanych zabiegach, a także spersonalizowane wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia oparte na postępach oraz aby śledzić postępy i użycie urządzenia Lumea. Robimy to, wysyłając do Ciebie powiadomienia typu push poprzez Aplikację lub wiadomości e-mail.
Więcej informacjiMniej informacji
Cookies

Pliki cookie

Aplikacja wykorzystuje pliki cookie lub podobne techniki. Dane te obejmują unikalny numer użytkownika urządzenia, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej na urządzeniu przenośnym lub używany system operacyjny, dane dotyczące sesji i korzystania z Aplikacji.

 

Używane przez nas rodzaje plików cookie to:

 

Wymagane pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie aplikacji.

 

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam analizować wykorzystywanie aplikacji, dzięki czemu możemy zmierzyć i poprawić ich wydajność.

 

 • Te dane mogą być wykorzystywane do ustalenia, które funkcje Aplikacji Cię interesują, śledzenia korzystania z Aplikacji i udoskonalania jej lub do udostępniania treści w mediach społecznościowych. Korzystamy z plików cookie, które zapewniają prawidłowe działanie Aplikacji.
 • Te dane są gromadzone, by dać Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcji Aplikacji.
 • Gromadzone dane dostarczają również informacji na temat tego, kiedy i w jaki sposób korzystasz z Aplikacji i urządzeń.
 • Więcej informacji dotyczących plików cookie wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe oraz danych, które one potencjalnie gromadzą, można znaleźć w oświadczeniach dotyczących prywatności stworzonych przez te podmioty. Poniżej zamieściliśmy listę oświadczeń dotyczących prywatności kanałów serwisów społecznościowych, które są w największym stopniu wykorzystywane przez firmę Philips:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Więcej informacjiMniej informacji
Location data

Dane dotyczące lokalizacji

Jeśli zezwolisz na dostęp do danych lokalizacji, gromadzimy informacje o położeniu geograficznym Twojego urządzenia przenośnego.

 

 • W przypadku korzystania z funkcji „Znajdź najbliższe centrum serwisowe firmy Philips” na stronie pomocy technicznej użytkownik zostanie poproszony o udostępnienie firmie Philips danych dotyczących lokalizacji. Na ich podstawie zostanie przekierowany do najbliższego punktu lub do danych kontaktowych centrum obsługi klienta w danym kraju.
Więcej informacjiMniej informacji
Combined data

Połączone dane

Dane te obejmują dane konta, dane wprowadzone przez użytkownika, pliki cookie, dane dotyczące lokalizacji oraz dane zebrane podczas interakcji użytkownika z firmą Philips, czyli:

 

 • Dane dotyczące interakcji i korzystania z kanałów cyfrowych Philips, takich jak media społecznościowe, strony internetowe, poczta elektroniczna, aplikacje i połączone produkty. Dane te mogą zawierać: adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniu, kliknięte lub wybrane komunikaty, szczegóły na temat lokalizacji i odwiedzone strony internetowe.
 • Połączone dane są analizowane i wykorzystywane, by zapewnić usługi Aplikacji Lumea IPL, takie jak pomoc w ustalaniu harmonogramu zabiegów i celów, wysyłanie przypomnień o planowanych zabiegach, a także spersonalizowanych wskazówek dotyczących korzystania z urządzenia opartych na postępach danego użytkownika oraz śledzenie postępów i użycia urządzenia Lumea. Możemy łączyć te dane, usuwając dane osobowe, aby tworzyć publikacje, prezentacje, raporty lub inne (marketingowe) publikacje, które wykorzystujemy zarówno w celach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 • Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie komunikatów promocyjnych — w oparciu o Twoje preferencje i zachowania — o produktach, usługach, imprezach i promocjach firmy Philips, możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie i przy wykorzystaniu innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Możemy analizować i łączyć Twoje dane osobowe w celu dostosowania komunikatów do Twoich preferencji i zachowań, a tym samym zapewnienia optymalnie spersonalizowanych usług. 
 • Wykorzystujemy te dane, by udoskonalić treść, funkcjonalność oraz przydatność Aplikacji, urządzeń oraz naszych produktów i usług, a także po to, aby tworzyć nowe produkty i usługi.
 • Możemy łączyć pochodzące od Ciebie informacje i dzielić się nimi z innymi podmiotami działającymi w ramach grupy Philips Group oraz ze stronami trzecimi.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Więcej informacjiMniej informacji
Third parties
Strony trzecie

Firma Philips wykorzystuje strony trzecie następujących kategorii:

 

 • Dostawcy usług IT

Dostawcy tych usług zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologię niezbędne do tego, aby umożliwiać działanie Aplikacji lub świadczyć usługi.

 

Philips wymaga od dostawców tych usług, by zapewniali porównywalny poziom ochrony danych osobowych, przetwarzali dane osobowe jedynie dla konkretnych celów wspomnianych powyżej oraz dba o to, by mieli dostęp tylko do minimalnej ilości danych potrzebnych do świadczenia konkretnych usług.

 

Jeśli firma Philips zezwoli stronie trzeciej na przesłanie Twoich danych osobowych poza Twój region geograficzny, podejmie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw do prywatności poprzez umowy lub inne środki, które zapewnią porównywalny poziom ochrony podczas przetwarzania informacji przez strony trzecie.

 

Firma Philips ujawnia dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym prywatności i/lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

Firma Philips sprzedaje czasami jednostki gospodarcze lub ich części innym firmom. Takie przeniesienie własności może obejmować transfer Twoich danych osobowych, bezpośrednio związanych z daną jednostką, do firmy kupującej.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

aplikacja Lumea IPL service Providers

These providers deliver specific services for aplikacja Lumea IPL such as${app_service_providers_purpose}.

Więcej informacjiMniej informacji
Choices and rights

Możliwości i prawa

Skontaktuj się z nami pod adresem privacy@philips.com, aby skorzystać z poniższych możliwości oraz praw:

 

 • Dostęp

W dowolnym momencie możesz poprosić o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych. 

 • Wniosek o poprawienie danych

W dowolnym momencie możesz złożyć wniosek o poprawienie Twoich danych osobowych. 

 • Temat 

W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 

 • Pytania lub zażalenia

Jeśli masz jakieś pytania, zażalenia, obawy lub sugestie, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. 

 • Wycofanie zgody

Swoją zgodę możesz wycofać w bardzo łatwy sposób:

na przykład zrezygnować z naszych usług marketingowych za pomocą przycisku „Rezygnacja z subskrypcji” znajdującym się pod każdym wysyłanym do Ciebie e-mailem.

 • Usuwanie

W dowolnym momencie możesz złożyć wniosek o usunięcie swoich danych osobowych.

Więcej informacjiMniej informacji
We protect your personal data
Chronimy Twoje dane osobowe

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę powierzonych nam danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem. Odpowiedzialność tę traktujemy wyjątkowo poważnie. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz procedur organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych — na przykład stosujemy kontrolę dostępu, a także wykorzystujemy szyfrowanie, zapory i bezpieczne serwery.

Więcej informacjiMniej informacji
Special information for parents
Informacje specjalne dla rodziców

Mimo iż aplikacja Lumea IPL nie jest na ogół adresowana do dzieci poniżej 18 roku życia, naszą zasadą jest postępowanie zgodnie z przepisami prawa, gdy wymaga ono zgody rodzica lub opiekuna na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci.

 

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko poniżej 18 roku życia, przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 18 lat przekazało nam dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice
Informacje lokalne: prawa do prywatności obowiązujące stanie Kalifornia

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym stanu Kalifornia, rozdział 1798.83, nasi klienci będący mieszkańcami stanu Kalifornia mogą raz w roku żądać bezpłatnego przekazania informacji na temat informacji osobowych ujawnionych przez nas stronom trzecim w celach marketingowych (jeśli takie dane zostały ujawnione) w poprzedzającym roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te będą obejmować wykaz kategorii informacji osobowych, które zostały udostępnione, a także nazwy, imiona, nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, które uzyskały od nas takie informacje w ciągu poprzedzającego roku kalendarzowego. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia i chcesz złożyć wniosek o przekazanie takich informacji, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@philips.com.

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice
Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Usługi świadczone przez firmę Philips mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym prywatności w dowolnej chwili. 

 

Zachęcamy do częstego sprawdzania najnowszej wersji Oświadczenia.

 

Nowe Oświadczenie dotyczące prywatności będzie obowiązywać od momentu jego opublikowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na podporządkowanie się takiemu oświadczeniu, możesz zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z Aplikacji. Dalsze korzystanie z naszych usług lub uzyskiwanie dostępu do nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian będzie uważane za potwierdzenie przyjęcia informacji o zaktualizowaniu Oświadczenia dotyczącego prywatności.

Więcej informacjiMniej informacji
Contact

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami pod adresem: privacy@philips.com.