ProtocolWatch

Kampania na rzecz przeżyci sepsy Surviving Sepsis Campaign

Funkcja ProtocolWatch w przyłóżkowych monitorach pacjenta IntelliVue upraszcza wdrożenie opartych na badaniach protokołów opieki w przypadku sepsy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* pola wymagane