System IntelliBridge

Podłączanie urządzeń medycznych

System IntelliBridge jest rozwiązaniem typu „plug and play” umożliwiającym integrację danych z urządzeń przyłóżkowych (ang. Point-of-Care, POC) z informacjami ze szpitalnych systemów informacyjnych lub systemu IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) firmy Philips. Dzięki niemu personel sal operacyjnych i oddziałów intensywnej terapii może korzystać z pełnych danych dotyczących pacjenta.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* pola wymagane