Obrazy o jakości diagnostycznej oraz

zaawansowane procedury robocze

Postęp w zakresie jakości obrazowania, narzędzia do analizy i przeglądania, digitalizacja obrazów oraz mobilne rozwiązania usprawniły przebieg pracy w pracowni radiologii. Poprawie wydajności towarzyszy jednak większa presja na jakość, szybkość oraz rosnące zapotrzebowanie na dostęp do informacji i obrazów w całej placówce.

 

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, stworzyliśmy rozwiązania, które pozwalają usprawnić procedury diagnostyki obrazowej bez uszczerbku dla funkcji klinicznych i zapewnić bezpieczny dostęp do obrazów, tym samym spełnić zmieniające się wymagania placówek medycznych.

Skontaktuj się z nami i zobacz, w jaki sposób nasze produkty mogą pomóc Ci udoskonalić przeglądanie i analizę obrazów, ułatwić współpracę z innymi specjalistami z placówki oraz przesyłać obrazy i informacje do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie.
Film przedstawiający inżyniera serwisu wdrażającego rozwiązania informatyczne w zakresie diagnostyki obrazowej w szpitalu Soldiers Memorial

Rozwiązania informatyczne w zakresie diagnostyki obrazowej w szpitalu Soldiers Memorial

Personel medyczny i lekarze szpitala Soldiers Memorial w Ontario w Kanadzie omawiający przejście z analogowego systemu obrazowania na system cyfrowy.

Kontakt
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* pola wymagane

Zaawansowane obrazowanie radiologiczne

 

Dzięki połączeniu rozwiązań informatycznych w zakresie diagnostyki obrazowej systemu IntelliSpace PACS z aplikacjami klinicznymi do zaawansowanej analizy klinicznej najlepszego w swojej klasie według rankingu „Best in Klas” systemu IntelliSpace Portal stworzyliśmy jedno kompleksowe rozwiązanie dla całej placówki. Kombinacja możliwości aplikacji klinicznych i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych pozwala na bardziej wnikliwą analizę obrazów, formułowanie pewniejszych rozpoznań oraz obserwowanie postępu choroby i skuteczności leczenia. Jej efektem jest również sprawniejszy przebieg pracy oraz ławy i bezpieczny dostęp do narzędzi klinicznych, skutkujące szybszym wykonywaniem badań pacjentów.

Prelekcja Constantinin Pleiter na temat stacji diagnostycznej PACS w szpitalu Sint Franciscus Gasthuism

W szpitalu Sint Franciscus Gasthuis w Rotterdamie, w Holandii połączone systemy IntelliSpace PACS i IntelliSpace Portal umożliwiają przetwarzanie obrazów ze stacji diagnostycznej PACS.

 

Połączenie zaawansowanej wizualizacji oraz systemu PACS

PACS

Personel medyczny analizujący dane pacjenta w systemie PACS
 • Inteligentne pozyskiwanie i przekształcanie danych i obrazów pacjenta w wyczerpujące informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań
 • Sprawna współpraca pomiędzy specjalistami oraz interpretacja obrazów dzięki zaawansowanym aplikacjom klinicznym i wygodnemu interfejsowi
 • Bezpieczne i łatwe w obsłudze środowisko użytkownika.
 • Umożliwia personelowi medycznemu szybkie podejmowanie decyzji w parciu o większą ilość informacji
 

Diagnostyka obrazowa na wyższym poziomie

Personel medyczny analizujący dane pacjenta przy użyciu zaawansowanej stacji wizualizacyjnej
 • Wyczerpujące informacje klinicznie i aplikacje do zaawansowanej analizy obrazów pochodzących z różnych systemów obrazowania dostępne w jednej platformie
 • Możliwość płynnej integracji pozwala na rozbudowę systemu w miarę wzrostu potrzeb
 • Rozwiązanie typu thin client dostępne z każdego miejsca i o każdej porze, którego ujednolicone procedury robocze pozwalają usprawnić diagnostykę pacjentów
 
 
 
 

„Wszystko, czego potrzebuję, to jedno zintegrowane rozwiązanie, które pozwoli mi na podejmowanie decyzji bez konieczności przemieszczania się z miejsca na miejsce. Oto, jak rozumiem inteligentne środowisko pracy. To jedno rozwiązanie zapewniające właściwe narzędzia we właściwym czasie i właściwej kolejności w celu zmaksymalizowania wydajności pracy.”

 

Prof. Paul Chang, profesor radiologii, wiceprzewodniczący Katedry Informatyki Radiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Chicago

Stacja do diagnostyki mammograficznej

Film przedstawiający stację PACS zintegrowany ze stacją do diagnostyki mammograficznej
System Philips IntelliSpace PACS do zaawansowanej mammografii usprawnia prowadzenie badań przesiewowych w centrum profilaktyki raka piersi przy szpitalu St. George’s Hospital w Londynie.

Połącz możliwości stacji PACS z możliwościami stacji do diagnostyki mammograficznej.

 

 • Interpretacja obrazu przez jednego i dwóch niezależnych lekarzy poprawia czułość badań
 • Ergonomiczna klawiatura ułatwia manipulowanie obrazami
 • Automatyczny wybór protokołu wyświetlania pozwala oszczędzić czas
 • Automatyczne skalowanie poprawia efektywność odczytów
 

JEDNO rozwiązanie — ogromne możliwości

Dowiedz się więcej, w jaki sposób połączone rozwiązania mogą usprawnić pracę i przyczynić się do podejmowania trafniejszych decyzji klinicznych.

 

 

Produkty powiązane

System IntelliSpace PACS iVault
 

Korzystaj z systemu IntelliSpace PACS, gdzie chcesz
 

Artykuły

Inżynier serwisu pokazujący lekarzowi obserwowanie rozwoju guza w systemie

Obrazowanie radiologiczne Obserwowanie rozwoju guza w systemieIntelliSpace Portal  

Inżynier serwisu wyjaśniający lekarzowi działanie systemu Isite PACS

Konsolidacja procedur roboczych placówki w systemie PACS
iSite PACS

Lekarz przeglądający dane pacjenta

Obrazowanie radiologiczne
Pewność diagnostyczna

Lekarz przeglądający dane pacjenta

Radiologia

Zdarzenia

Wednesday , czerw. 08


EHEALTH WEEK 2016


Amsterdam, Netherlands


Saturday , czerw. 11


Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging


San Diego, CA, United States


Friday , wrzes. 02


IFA Consumer Electronics Unlimited


Berlin, Germany


Sunday , listop. 27


Radiological Society of North America


Chicago, IL, United States