Zdrowie i jakość życia – globalna perspektywa

listopad 25, 2010

Badanie „Philips Index for Health and Well-Being: A global perspective” zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Philips wśród ponad 31 tysięcy respondentów z 23 krajów. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwala na nowo spojrzeć na kwestię zdrowia i samopoczucia ludzi na całym świecie.

 

 

METODOLOGIA


• Raport powstał na podstawie ogólnoświatowego badania, przeprowadzonego na zlecenie firmy Philips w grupie ponad 31 tys. osób z 23 krajów. To pierwszy tak szeroko zakrojony raport, którego celem jest zbadanie głównych czynników mających wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi.
• Liczebność próby, metodologię badań i średnią ważoną ustalono dla poszczególnych krajów
w sposób najlepiej odzwierciedlający strukturę demograficzną. Podczas porównywania wyników
z różnych krajów, różnice należy wziąć pod uwagę.
• Czynniki wymieniane przez respondentów jako ważne nie zawsze były tymi, które miały na nich największy wpływ. Raport bada różnicę pomiędzy tym, co respondenci określili jako ważne, a ich poziomem satysfakcji z tych aspektów. Dzięki temu raport przedstawia dokładniejszy obraz najważniejszych kwestii i czynników objętych badaniem.
• Raport „Philips Index for Health and Well-being” składa się z kilku indeksów, co pozwala na szczegółowe zidentyfikowanie elementów wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. Każdy indeks bierze pod uwagę zadeklarowaną ważność danego aspektu oraz poziom zadowolenia respondentów.

 

WYNIKI BADANIA


1. Zdrowie i ogólne samopoczucie:


Wskaźnik ogólnego zdrowia i samopoczucia został obliczony na podstawie deklarowanej średniej ważonej 17 czynników oraz poziomu zadowolenia danego respondenta z każdego z tych elementów. Z badania wynika, że mieszkańcy Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej czy Singapuru oceniają swoje zdrowie i samopoczucie o wiele lepiej niż obywatele niektórych spośród najbardziej rozwiniętych krajów świata, w tym Japonii, większości państw europejskich czy obu Ameryk. Ogólny indeks zadowolenia Polaków wynosi 65%, stawiając nas w czołówce 23 krajów świata zbadanych na zlecenie Philips.


 

Najwyższy indeks dobrego zdrowia
i samopoczucia

Najniższy indeks dobrego zdrowia
i samopoczucia

Zjednoczone Emiraty Arabskie (88%)

Japonia (27%)

Arabia Saudyjska (78%)

Turcja (34%)

Indie (72%)

Włochy (34%)

Singapur (68%)

Filipiny (45%)

Polska (65%)

Wielka Brytania (45%)

Australia (65%)

Niemcy (52%)

 

 

2. Waga ciała:


Niezadowolenie z wagi własnego ciała deklarowali powszechnie respondenci ze wszystkich krajów. Ponadto zaobserwowano silną korelację, zwłaszcza wśród kobiet, pomiędzy niezadowoleniem z wagi a niezadowoleniem ze swojego stanu zdrowia.

 

Kraje z największym odsetkiem mieszkańców uważających, że mają nadwagę

Kraje z największym odsetkiem mieszkańców uważających, że nie mają nadwagi

Chiny (55%)

Indie (83%)

Wielka Brytania (54%)

Australia (77%)

Holandia (51%)

Polska (66%)

Japonia (48%)

Niemcy (63%)


 3. Stres:


Na ocenę stanu psychicznego respondentów spory wpływ ma poziom stresu. Ta tendencja jest widoczna wśród uczestników badania we wszystkich krajach. Największy poziom stresu zaobserwowano w Indiach i Tajwanie.


 

Kraje, których mieszkańcy deklarują najwyższy poziom stresu

Kraje, których mieszkańcy deklarują najniższy poziom stresu

Indie (75%)

Malezja (11%)

Tajwan (62%)

Australia (14%)

Wielka Brytania (53%)

Indonezja (17%)

Japonia (47%)

Polska (20%)

 

Respondenci uskarżający się na stres, jako czynnik wpływający na zdrowie i samopoczucie, najczęściej wymieniali konieczność płacenia rachunków i ponoszenia kosztów świadczeń medycznych, a także problemy dotyczące gospodarki, odkładanie pieniędzy na przyszłość i ewentualną utratę pracy. Co ciekawe, 92% polskich respondentów, postrzega stan swojego zdrowia psychicznego jako zadowalający; jednocześnie 20% narzeka na wysoki poziom stresu. Z drugiej jednak strony aż 27% uczestników polskiego badania deklaruje, że stres w ogóle ich nie dotyczy.

 

4. Wiek:


Ponad połowa (55%) respondentów powyżej 65 roku życia uważa, że jest wystarczająco sprawna jak na swój wiek. Szczególnie wysoki odsetek osób o takich przekonaniach zamieszkuje w Brazylii (75%) oraz w USA (również 75%). Respondenci optymistycznie szacują oczekiwaną długość swojego życia: 45% z nich ma nadzieję przekroczyć 80 rok życia, a dwie trzecie spodziewa się żyć tak długo jak ich rodzice lub nawet dłużej.

Bardziej martwią nas dolegliwości, które mogą mieć bezpośredni wpływ na naszą zdolność do samodzielnej egzystencji, takie jak pogarszający się wzrok (30%) czy zapalenie stawów (28%), niż te, które mogą być śmiertelne, takie jak rak (16%) czy atak serca (15%). Prawie połowa (47%) osób powyżej 65 roku życia wierzy, że rozwój technologii w medycynie pozwoli im dożyć sędziwego wieku.


 

Najwyższy odsetek osób przekonanych, że technologia medyczna pozwoli dożyć im sędziwego wieku

Najniższy odsetek osób przekonanych, że technologia medyczna pozwoli dożyć im sędziwego wieku

Hiszpania (84%)

Indonezja(12%)

Brazylia (81%)

Holandia (24%)

USA (77%)

Japonia (24%)

Polska (70%)

Malezja (24%)

 

5. Praca i kariera:

 

Praca jest czynnikiem, który znacząco wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, a kwestie z nią związane, takie jak opłaty, oszczędności czy groźba jej utraty, są często źródłem stresu. Wysokość zarobków i koszty utrzymania mają szczególnie duży wpływ na nasze postrzeganie własnego zdrowia i samopoczucia.

Respondenci z rynków rozwijających się są zwykle bardziej zadowoleni ze swojego szefa
i współpracowników niż ci z krajów rozwiniętych. W Polsce satysfakcję z relacji z przełożonym deklaruje 57% ankietowanych. Z badań wynika, że tylko co dziesiąty Polak jest niezadowolony
z pracy, niemniej jednak wśród wszystkich krajów przebadanych przez Philips, znajdujemy się
w czołówce państw, których obywatele są najmniej zadowoleni z zarobków.


 

Największa satysfakcja z zarobków

Najmniejsza satysfakcja z zarobków

Turcja (46%)

Japonia (-67%)

Arabia Saudyjska (1%)

Tajwan (-45%)

Malezja (1%)

Brazylia (-45%)

Zjednoczone Emiraty Arabskie (-5%)

Korea (-39%)

Australia (-6%)

Polska (-31%)

 

Powyższe dane stanowią różnicę pomiędzy deklarowaną średnią ważności a poziomem satysfakcji.

 

PODSUMOWANIE


Celem badania „Philips Index for Health and Well-being: A global perspective” jest zebranie informacji, o tym w jaki sposób kwestie zdrowia oraz jakości życia są postrzegane w różnych częściach świata. Dzięki temu, firma Philips ma nadzieję zapoczątkować serię innowacji, które pomogą ludziom, społecznościom, systemom zdrowotnym, rządom oraz przyszłym pokoleniom radzić sobie
z wyzwaniami rozwijającego się świata, postępującej urbanizacji oraz starzejącego się społeczeństwa.

Wyniki badania oraz jego podsumowanie jest dostępne na stronie: www.philips-thecenter.org.

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Kouyoumdjian
Corporate Communication Manager Philips Polska
Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
tel:  +48 22 571 00 74
kom. +48 607 790 384
e-mail: krzysztof.kouyoumdjian@philips.com.

Royal Philips Electronics

 Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzanym we właściwym czasie innowacjom. Philips jest światowym liderem w ochronie zdrowia, kształtowaniu stylu życia oraz oświetleniu, wykorzystującym technologie i wzornictwo do opracowywania rozwiązań odpowiadających ludzkim potrzebom – zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia ponad 118 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach na całym świecie. W 2009 roku sprzedaż Philips na świecie osiągnęła 23 mld euro. Philips jest światowym liderem na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego i systemów monitorowania zdrowia pacjenta, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych oraz produktów konsumenckich: sprzętu TV i AGD, golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach www.philips.com/newscenter lub www.pr.philips.pl.

 

.