Philips nagrodzony ! „Dobry Produkt 2013 – Wybór Konsumentów" - żelazka, ekspresy do kawy oraz odkurzacze

listopad 15, 2013

 Redakcja Forum Biznesu dodatku do Dziennika Gazety Prawnej zrealizowała Ogólnopolskie Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich „Dobry Produkt 2013”. Patronat i opiekę merytoryczną nad badaniem objął Instytut Filozofii i Socjologii  Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 osób metodą komputerowo wspomaganych sondaży techniką wywiadu telefonicznego (CATI). Respondenci odpowiadali na pytanie: które marki produktów uważają za najlepsze w danej kategorii, godne zaufania, które określają dobre jakościowo produkty.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Karniewicz
Menedżer komunikacji korporacyjnej
Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
Tel: +48 663 033 982
E-mail: urszula.karniewicz@philips.com

.

O spółce Royal Philips:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzaniu znaczących innowacji w obszarze ochrony zdrowia, kształtowania stylu życia oraz oświetlenia. Firma posiada swoją główną siedzibę w Holandii. W 2012 roku wartość sprzedaży produktów marki Philips wyniosła 24,8 mld euro. Firma zatrudnia około 115 tys. pracowników w działach sprzedaży i usług w ponad 100 krajach. Philips jest liderem na rynku opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i domowej opieki nad chorymi, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych zastosowań oświetlenia, a także w produkcji golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach www.philips.com/newscenter.

.