Fundacja „Porozumienie bez Barier" przekazała Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego najnowszy aparat ultrasonograficzny Philips EPIQ.

luty 27, 2014

 Przekazany aparat USG będzie wykorzystywany m.in. do specjalistycznej diagnostyki dzieci, w tym kierunku chorób nowotworowych. „Aparat, który zakupiliśmy dla Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUM, ma szczególne zastosowanie we wstępnej diagnostyce nowotworów, kiedy to niewielkie rozmiary guza mogą uniemożliwić postawienie prawidłowego rozpoznania podczas badania z zastosowaniem tradycyjnych technik ultrasonograficznych. Przekazane przez Fundację „Porozumienie Bez Barier” urządzenie ma szczególne zastosowanie przy wczesnym wykrywaniu choroby nowotworowej po zakończonym leczeniu onkologicznym.” – powiedziała Jolanta Kwaśniewska, prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”.

 

Philips EPIQ daje nowe możliwości i jakość obrazowania, tak by diagnostyka z wykorzystaniem ultradźwięków była szybsza, bardziej obiektywna, i prostsza. System został oparty na technologii Inteligencji Anatomicznej i nSIGHT. Inteligencja Anatomiczna jest bazą danych zawierającą strukturalne modele anatomiczne i system technologii adaptacyjnej. Funkcja ta daje swoisty punkt odniesienia dla badanego organu, dzięki czemu można uzyskać bardziej jednoznaczne wyniki badań diagnostycznych. System Philips EPIQ może być również wykorzystany do wykonywania elastografii, którą stosuje się do pogłębionej diagnostyki wykrytych zmian. Elastografia jest nowoczesną metodą obrazowania za pomocą fal ultradźwiękowych, która umożliwia ocenę odkształcalności badanej tkanki. Większość zmian nowotworowych ulega mniejszemu odkształceniu w porównaniu ze zmianami o łagodnym charakterze. Badania wykazały, że połączenie elastografii ultradźwiękowej i sonografii daje dobre wyniki w wykluczaniu raka i może prowadzić do ograniczenia wykonywania niepotrzebnych biopsji w zmianach łagodnych, które mają względne wskazania do biopsji. Ponadto, aparat Philips EPIQ przekazany pracowni przez Fundację „Porozumienie bez Barier” został wyposażony w nowoczesną głowicę xMATRIX, która jest rewolucyjnym w ultrasonografii rozwiązaniem, pozwalającym na obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym bez ryzyka utraty niewielkich zmian ogniskowych. Technologia ta pozwala na zobaczenie i interpretację szczegółów niewidocznych w konwencjonalnym USG.

 

Od wielu lat Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUM – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedną z najlepszych w Polsce. Obecnie wykonuje ponad 11 tysięcy badań rocznie. Aparat USG Philips EPIQ jest kolejnym darem Fundacji „Porozumienie bez Barier” dla Kliniki Hematologii i Onkologii GUM, którą Fundacja wybudowała od fundamentów i oddała do użytkowania w 2005 roku dla dzieci z Gdańska i całego Pomorza. Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej w GUM jest również wiodącym ośrodkiem szkolenia w diagnostyce ultrasonograficznej. Gdański Uniwersytet jest jedynym w Polsce ośrodkiem akademickim, który wdrożył w tym obszarze nowatorski program edukacyjny dla adeptów medycyny. W ramach fakultetu studenci nie tylko uczą się teorii obejmującej możliwości zastosowania USG w kontekście oceny klinicznej pacjenta, ale mogą uczyć się także praktycznego zastosowania technologii ultrasonograficznej w stworzonej wspólnie z Philips pracowni USG, wyposażonej w 5 aparatów USG tej firmy.

O Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) to zdywersyfikowana firma działająca na rynku ochrony zdrowia i produktów konsumenckich, dążąca do poprawy jakości ludzkiego życia dzięki innowacjom technologicznym z dziedziny ochrony zdrowia, produktów konsumenckich i oświetlenia. Firma Philips z główną siedzibą w Holandii w 2012 roku odnotowała sprzedaż w wysokości 24,8 miliardów euro, zatrudnia około 116 000 pracowników i oferuje swoje produkty oraz usługi w ponad 100 krajach świata, co daje jej czołową pozycję na rynku sprzętu medycznego stosowanego w kardiologii i intensywnej opiece medycznej oraz systemów monitorowania zdrowia pacjenta, a także energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych technologii oświetleniowych oraz golarek i produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter.

.