Innovation and you

Zdrowsze życie z przewlekłymi chorobami

W przypadku naszych innowacji najważniejsze jest zapewnianie klientom szansy na zdrowsze życie. W erze cyfrowej jeszcze istotniejsze jest to, aby produkty były dostosowane do określonych potrzeb oraz aby ich skuteczność szła w parze z polepszaniem jakości życia.

Mając to na uwadze, podjęliśmy wyjątkową współpracę z jednym z najbardziej innowacyjnych szpitali uniwersyteckich w Europie. Holenderskie centrum medyczne Radboud University Nijmegen Medical Center jest pierwszym w Europie szpitalem akademickim wykorzystującym połączone talenty firm Philips i SalesForce w pracach nad technologią czujników ubieralnych, która pozytywnie wpłynie na leczenie oraz styl życia pacjentów cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).
Połączone z chmurą czujniki umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu pacjentów. Mogą oni zatem dbać o swoje zdrowie i otrzymywać na czas pomoc, gdy będzie ona konieczna. Innowacja ta odmieniła życie, a w szczególności zdolność poruszania się, Marka Junge'a, działacza na rzecz szerzenia wiedzy o POChP. „Teraz już wiem, co mogę, a czego nie mogę robić. Zamiast odwiedzać lekarza dwa razy w roku wolałbym wiedzieć, jak funkcjonuje mój organizm przez cały ten czas. Chciałbym móc sprawdzać codziennie pracę swojego serca i płuc”.

Szczegółowe dane z monitoringu w czasie rzeczywistym zapewniają pełen wgląd w stan pacjenta, dzięki czemu lekarze mogą udzielać w pełni spersonalizowanych porad”.

 

Helping consumers with chronic conditions to live healthier live, blog firmy Philips, 2014

Jeroen Tas, dyrektor generalny działu Healthcare Informatics Solutions and Services firmy Philips, twierdzi, że to właśnie możliwość samodzielnego monitorowania swojego stanu zdrowia, tak jak w przypadku Marka Junge'a, odmieni sposób leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Dodaje też: „Współpracując ze szpitalem Radboud, możemy pozytywnie wpłynąć na opiekę nad pacjentami cierpiącymi na przewlekłe schorzenia oraz stworzyć środowisko, które zapewni pacjentom zupełnie nowe możliwości. Dzięki technologiom ubieralnym jesteśmy w stanie używać czujników do monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Zarówno pacjent, jak i lekarze mają wgląd w dane zbierane w czasie rzeczywistym. Pacjent może więc monitorować swoje funkcje życiowe na własną rękę i łatwo jest dostosować leczenie do jego aktualnego stanu.

25%

Amerykanów cierpi na wiele schorzeń przewlekłych. Współczynnik umieralności jest wyższy wśród osób cierpiących na wiele chorób przewlekłych, a ich życie codzienne jest trudniejsze.

 

Źródło: program Philips Healthcare Hospital to Home (strona internetowa)

Przez wiele lat sposób świadczenia opieki medycznej nie ulegał zmianie, głównie dlatego, że nie istniały jeszcze odpowiednie technologie. Teraz stoimy na granicy prawdziwej rewolucji w sposobie kontrolowania swojego stanu zdrowia przez pacjentów i przygotowywania spersonalizowanych planów leczenia przez specjalistów. Po raz pierwszy w historii pacjenci stali się realnymi partnerami w opiece nad własnym zdrowiem. Jeśli zachorują, nie muszą już jedynie czekać na poprawę — mogą aktywnie podejmować działania zapobiegawcze.
Każdy z nas miał w rodzinie kogoś, kto cierpiał na chorobę przewlekłą, na przykład niewydolność serca, cukrzycę, chorobę płuc czy raka. Osoby te potrzebują ciągłej opieki i wsparcia w radzeniu sobie z chorobą i kontrolowaniu swojego stanu zdrowia w celu uniknięcia komplikacji. Opieka medyczna nadal bardzo często skupia się na pojedynczych atakach i incydentach, podczas gdy choroby przewlekłe wymagają stałej kontroli.
Dzięki połączeniu pracy zespołów medycznych i technologii cyfrowych możliwe jest ciągłe, efektywne świadczenie opieki. Model big data pozwala profesjonalistom na dokonywanie znacznie bardziej szczegółowych i przydatnych analiz genetycznych. Genotypowanie pomaga w ustaleniu, czy dana osoba może zachorować na pewne choroby i w postawieniu właściwej diagnozy oraz określeniu najlepszych opcji leczenia. „Dane społeczne”, będące częścią modelu big data, określają tryb życia pacjentów, umiejętność przestrzegania zasad przyjętego planu leczenia, a także inne czynniki, które ułatwiają określenie, czy dana osoba znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na konkretną chorobę. Dzięki takim informacjom łatwiej jest przygotować spersonalizowany plan leczenia.
Szczegółowe dane typu big data pochodzące z monitoringu w czasie rzeczywistym zapewniają pełen wgląd w stan pacjenta. Dzięki temu lekarze mogą udzielać całkowicie spersonalizowanych porad, co jest wyjątkowo istotne we współczesnej medycynie. Dane te są przesyłane za pośrednictwem chmury do cyfrowej platformy Philips HealthSuite, gdzie są udostępniane odpowiednim placówkom za pomocą aplikacji eCareCoordinator, umożliwiając tym samym uzyskanie pełnego wglądu w historię choroby pacjenta. Odpowiednie zestawienie i przeanalizowanie danych pozwala lekarzom dostrzec wzorce pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji. Ciągły monitoring i analiza w czasie rzeczywistym doprowadzą do szybkiego identyfikowania stanów ryzyka i podejmowania odpowiednich działań, gdy pogarszający się stan pacjenta będzie wymagał interwencji lekarzy.
Model ten zapewnia ciągłość opieki medycznej i może łatwo zostać powielony na całym świecie, aby zagwarantować odpowiednią, spersonalizowaną opiekę pacjentom, którzy mają coraz większe szanse na zwalczenie ciężkiej choroby. Model big data w połączeniu z opieką medyczną jest jedną z tych innowacji firmy Philips Healthcare, które mogą poprawić jakość życia każdego z nas.

50% kosztów opieki zdrowotnej w USA wiąże się z leczeniem osób cierpiących na wiele przewlekłych chorób.

Fałsz. 71% kosztów opieki zdrowotnej w USA wiąże się z leczeniem osób cierpiących na wiele przewlekłych chorób. Wydajna i skuteczna opieka nad tymi osobami będzie wymagać wprowadzenia w życie programów uwzględniających zastosowanie technologii, które będą przynosić pożądane wyniki finansowe i kliniczne. Źródło: program Philips Hospital to Home — choroby przewlekłe

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej