Innovation and you

Farmy miejskie rozwijające się dzięki oświetleniu LED 

Zrównoważony rozwój to jedna z głównych idei przyświecających strategii opracowywania innowacyjnych rozwiązań w firmie Philips. Uważamy, że zasoby naszej planety powinny być traktowane odpowiedzialnie i ze znacznie większym szacunkiem. Mając na względzie tę strategię, pracownicy naszych centrów badawczych robią wszystko, aby nasze nowe produkty chroniły środowisko i były zgodne z naturą.

Weźmy na przykład przestrzeń i światło słoneczne. W Wielkiej Brytanii dynamiczny rozwój architektury miejskiej powoduje, że tak przestrzeń, jak i światło stają się trudno dostępne dla farm miejskich. Zaawansowane systemy sztucznego oświetlenia mogą jednak poprawić jakość i zwiększyć ilość uprawianych warzyw, zapewniając przy tym oszczędność energii.

Dzięki zastosowaniu uprawy pionowej farmy miejskie mogą pomieścić więcej roślin na akr w porównaniu z farmami tradycyjnymi, co przekłada się na większe zbiory każdego roku”.

 

Philips Horticulture: sustainable farming lighting, partnerstwo medialne Philips/Telegraph 2014

Firma Philips podjęła współpracę z farmą Green Sense Farms (GSF), działającą na terenie Chicago, w celu stworzenia jednej z największych komercyjnych farm w pomieszczeniach z wykorzystaniem oświetlenia LED do uprawy roślin. Dzięki tej współpracy firma Philips bezustannie wprowadza innowacje i usprawnienia w oświetleniu LED do systemów uprawy roślin w pomieszczeniach. Systemy te poprawiają fotosyntezę roślin i jednocześnie zmniejszają zużycie energii w zrównoważonej uprawie smacznych i pożywnych warzyw.

Szacuje się, że około 805 milionów

osób na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Liczba ta spadła o ponad 100 milionów w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

 

Źródło: The State of Food Insecruity in the World Today, FAOUN

Zastosowanie uprawy pionowej z wykorzystaniem systemów sztucznego oświetlenia pozwala farmom miejskim pomieścić więcej roślin na każdym akrze niż w przypadku farm tradycyjnych, co przekłada się na większe zbiory każdego roku. Ponadto takie farmy wytwarzają znacznie mniej odpadów, nie powodują zjawiska spływu z terenów uprawowych oraz, co najważniejsze, generują minimalne ilości gazów cieplarnianych, ponieważ gazy te są pochłaniane przez uprawianą roślinność.
Z zalet farm miejskich i systemów uprawy w pomieszczeniach korzysta nie tylko Wielka Brytania. Są one pionierskimi i przyszłościowymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb zurbanizowanego świata, które pomogą wyżywić coraz większą populację bez szkodzenia planecie.
Wiele centrów miast na świecie zmaga się z problemem braku przestrzeni i światła. Wszechstronne, sterowane i energooszczędne systemy oświetlenia LED mają ogromny potencjał, by sprostać temu wyzwaniu. Czerpiąc z fundamentalnej wiedzy na temat roli światła w biologii roślin, firma Philips zamienia ten potencjał w rzeczywistość. Nasze dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania z zakresu oświetlenia ogrodniczego pomagają zwiększać zbiory, obniżać koszty i wydłużać okres wegetacji. Wiedza ta pomaga w zapoczątkowaniu nowej ery dla rolnictwa w mieście, gdzie żywność uprawiana jest lokalnie na minimalnej powierzchni bez dostępu światła słonecznego.
ONZ przewiduje, że do roku 2050 populacja na świecie wzrośnie o 2,3 miliarda, a 68 proc. ludzi będzie mieszkało w miastach. Niepokojący jest fakt, że zajętych jest już 80 proc. terenów nadających się do uprawy żywności. Z tego powodu powstały farmy miejskie, w których rośliny uprawia się pionowo w pomieszczeniach bez dostępu do światła słonecznego.
Brak dostępu do naturalnego światła oznacza konieczność zapewnienia odpowiedniego alternatywnego źródła oświetlenia. Pionierskie lampy LED stanowią duży krok naprzód w porównaniu z tradycyjnymi lampami ogrodniczymi, ponieważ emitują światło o czystej barwie w odpowiednim spektrum, dzięki czemu maksymalizują zbiory i pozwalają poprawić jakość upraw. Lampy LED w zoptymalizowanych systemach oświetleniowych odgrywają ogromną rolę we współczesnym ogrodnictwie, zwiększając zbiory, zmniejszając zużycie energii, zapewniając dostępność ulubionych produktów przez cały rok i maksymalizując ich wartości odżywcze.
Ponadto energooszczędność systemów LED pozwala na cięcie kosztów, w związku z czym rozwiązania te wpływają pozytywnie nie tylko na jakość życia, ale również na budżety firm.

Jaki odsetek populacji będzie według prognoz mieszkać w miastach do 2050 roku?

Około 70%. Zgodnie z przewidywaniami populacja globalna ma wzrosnąć do ponad 9 miliardów ludzi, a wzrost zaludnienia może zwiększyć presję wywieraną na naturalne zasoby dostarczające energię i żywność. Źródło: raport OECD Environmental Outlook to 2050

Zobacz wszystkie rozwiązania oświetleniowe