Innovation and you

Łatwo dostępna opieka medyczna w krajach rozwijających się

Firma Philips uważa, że poprawienie dostępu do opieki medycznej wymaga istotnych innowacji, niezależnie od poziomu PKB, gęstości zaludnienia czy istniejącej infrastruktury danego kraju. Wymagane jest również zrozumienie skomplikowanych relacji pomiędzy wszystkimi osobami zainteresowanymi oraz poznanie ich konkretnych potrzeb. Tylko wtedy uda nam się pozytywnie wpłynąć na naszą przyszłość i poprawić dostęp do opieki medycznej.

Współpracując z władzami, światowymi liderami w świadczeniu usług medycznych oraz organizacjami prywatnymi i pozarządowymi, firma Philips skupia się na pomaganiu ludności całego świata, aby poprawić rokowania pacjentów, zagwarantować wyższą jakość usług oraz upowszechnić dostęp do opieki medycznej.
Firma Philips wspiera inicjatywę ONZ o nazwie Every Woman Every Child. Naszym celem jest poprawienie jakości życia 100 milionów kobiet i dzieci do roku 2025. Założenia tej inicjatywy ONZ są w pełni zgodne z naszą wizją, która zakłada, że dzięki innowacjom uda nam się zmienić świat tak, by stał się lepszym miejscem, gdzie jeszcze większą rolę będzie odgrywała troska o środowisko. Celem ostatecznym jest poprawa jakości życia trzech miliardów ludzi do roku 2025.

Najlepszym sposobem na poprawienie jakości życia jest łączenie innowacyjnych rozwiązań w opiece medycznej z lokalnymi programami partnerskimi”.

 

Dokument przedstawiający stanowisko w sprawie zintegrowanej opieki medycznej firmy Philips, 2014

Najlepszym sposobem na poprawienie jakości życia jest łączenie innowacyjnych rozwiązań w opiece medycznej z lokalnymi programami partnerskimi. Musimy mieć pewność, że innowacje wprowadzane na obszarach, które wymagają rewolucji w opiece medycznej, są skuteczne. Z kolei przystępne i zintegrowane programy medyczne, których głównym zadaniem jest zapobieganie chorobom i skuteczne leczenie, mogą uratować wiele istnień, zwiększyć długość życia całych społeczności oraz być kamieniem węgielnym ambitnej strategii rozwojowej.
W celu stworzenia zrównoważonego systemu opieki medycznej służba zdrowia w krajach rozwijających się musi stawić czoła trzem głównym wyzwaniom. Pierwszym z nich jest wysoki koszt opracowania systemu opieki medycznej.

40%

spośród wszystkich zgonów odnotowanych w 2010 roku w regionie afrykańskim przez Światowa Organizacja Zdrowia było spowodowanych chorobami niezakaźnymi. Około połowa z tych zgonów wystąpiła u osób poniżej 70 roku życia.

 

Źródło: raport Fabric of Africa opracowany przez firmę Philips, 2013

Drugim wyzwaniem jest konieczność świadczenia podstawowych usług medycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu zachorowalności na choroby niezakaźne i przewlekłe, które często powoduje niezdrowy styl życia. Ostatnie wyzwanie to słaba infrastruktura i nieskuteczne rozwiązania ograniczające możliwość świadczenia usług medycznych w miejscach ich największego zapotrzebowania — terenach o wysokim współczynniku ubóstwa, przemocy i zachorowalności.
Ważne innowacje, takie jak proste w użyciu i przenośne urządzenia telemedyczne, mogą sprostać części tych wyzwań. Zaawansowane technologie tego typu mogą rozwiązać problem dostępu do opieki medycznej, zwłaszcza na terenach wiejskich, oraz problem niewystarczającej liczby lekarzy — powszechny w krajach rozwijających się. Na przykład wraz z organizacją Imaging the World udało nam się stworzyć program, którego celem jest zapewnianie dostępu do podstawowych badań USG kobietom w ciąży na wiejskich terenach Ugandy. W ramach tego programu wyszkoliliśmy położne w prowadzeniu badań USG, a zwiększona liczba wizyt kontrolnych pozwoliła na edukowanie kobiet w kwestiach bezpiecznego rodzenia i opieki nad dzieckiem.
Podobną współpracę podjęliśmy w Kenii z organizacją non-profit z RPA o nazwie PET (PowerFree Education Technology) w celu dalszego doskonalenia, testowania i udostępniania ultradźwiękowego dopplerowskiego monitora akcji serca płodu — wyjątkowej innowacji klinicznej, która nie wymaga dostępu do energii elektrycznej i została stworzona z myślą o zapobieganiu wysokiej śmiertelności noworodków w Afryce.
Ostatnio firma Philips otworzyła centrum CLC (Community Life Center), ośrodek, w którym technologie łączą się z usługami. Zastosowano w nim lub udostępniono: energię słoneczną, wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie LED, sprzęt medyczny i laboratoryjny, chłodzenie, rozwiązania IT oraz technologie dostarczania i oczyszczania wody. Pierwsze centrum CLC w Kenii odbiera obecnie dwa porody dziennie. Lokalni pracownicy służby zdrowia zostali gruntownie przeszkoleni, dzięki czemu mają odpowiednią wiedzę.
W wielu krajach wyzwaniem jest brak odpowiednio przeszkolonego personelu medycznego będącego w stanie obsługiwać i konserwować/serwisować sprzęt medyczny. Firma Philips nawiązała więc strategiczne partnerstwa w zakresie profesjonalnej i technicznej edukacji medycznej. Na przykład w Indiach nawiązaliśmy współpracę z organizacją pozarządową RAD-AID, aby udostępnić program wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy i osteoporozy. W tym celu wyposażyliśmy samochód ciężarowy w potrzebny sprzęt medyczny, a także udostępniliśmy skierowania na badania do szpitala. Partnerstwo to spełnia złożone potrzeby kobiet z tego kraju, które w innym przypadku byłyby praktycznie odcięte od dostępu do jakiejkolwiek placówki medycznej. Firma Philips chce również uczestniczyć w międzynarodowych inicjatywach, które zaowocują istotnymi i skutecznymi rozwiązaniami. Jedną z nich jest trzyletni projekt Leapfrogging in Emerging Economies zapoczątkowany wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym, którego zadaniem jest zapewnienie równowagi finansowej systemów medycznych w celu poprawienia dostępności i opłacalności usług medycznych wysokiej jakości.
Aby zwiększyć dostępność opieki medycznej, trzeba rozumieć zależności między ludźmi, technologiami, lokalizacjami, zachorowaniami, instytucjami, usługami, sytuacjami i kosztami, a także odpowiednie związki przyczynowo-skutkowe. Dostęp do opieki zdrowotnej to złożony problem wymagający zastosowania wielokierunkowego podejścia od osób, które mają odpowiednie możliwości, pozycję, misję lub zapał, by odmienić świat. Firma Philips i jej partnerzy zajmują odpowiednią pozycję, aby wykorzystać pasję, wiedzę lokalną i regionalną, a także osobiste doświadczenia w celu zmierzenia się z tym problemem, promowania odpowiednich innowacji, poprawiania rokowań pacjentów, świadczenia usług wyższej jakości oraz upowszechniania dostępu do opieki medycznej w krajach rozwijających się.

Połowa światowej populacji mieszka na terenach wiejskich. Jaki odsetek lekarzy pracuje na tych terenach?

25%. Dodatkowo mniej niż 38% pielęgniarek pracuje na obszarach wiejskich. Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej