Tworzenie istotnych innowacji

Zrównoważone rozwiązania z zakresu opieki medycznej mogą odmienić społeczeństwo i naszą przyszłość. Tak jak wielu innych seniorów w naszym starzejącym się społeczeństwie, Ralph McCurdy cierpi na choroby przewlekłe i wymaga ciągłej opieki medycznej. Ten emeryt z Phoenix w stanie Arizona ma pierwsze oznaki demencji starczej oraz nadciśnienie, co wiele lat temu oznaczało kosztowną przeprowadzkę do domu spokojnej starości lub prywatnej kliniki oraz pożegnanie z rodzinnym domem i żoną, z którą żyje od 64 lat.

Dzięki innowacyjnemu modelowi opieki medycznej opracowanemu przez firmę Philips we współpracy ze szpitalem Banner Health w stanie Arizona pan McCurdy może pozostać w domu.
Korzystając z połączonych ze sobą produktów i specjalnego oprogramowania na tablet PC, zespół lekarzy nieustannie monitoruje stan Ralpha McCurdy'ego i pomaga jego żonie, odpowiadając na jej pytania i udzielając jej porad psychologicznych. Zespół jest w ciągłym kontakcie z pacjentem, co pozwala mu szybko reagować w nagłych sytuacjach.
W wyniku starzenia się społeczeństwa i związanego z tym faktem wzrostu zachorowań na schorzenia przewlekłe, takie jak choroby serca, cukrzyca czy rak, placówki medyczne na całym świecie borykają się z rosnącymi kosztami.

Zrównoważone rozwiązania oparte na innowacyjnych technologiach mogą odmienić świat”.

 

Nadawanie znaczenia innowacjom, CNBC Innovation Cities 2014

Przezwyciężenie tych globalnych problemów zdrowotnych jest tylko jednym z wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze innowacyjne firmy inwestujące w nowatorskie rozwiązania pozwalające odmienić życie ich klientów. Poza opracowywaniem kolejnych produktów bardzo często wiąże się to z tworzeniem zupełnie nowych systemów i usług, które pozytywnie wpłyną na życia ludzkie i rozwiążą największe problemy społeczne naszych czasów.
Frans van Houten, dyrektor generalny firmy Philips, uważa, że istnieją trzy główne problemy związane z opieką medyczną na świecie. Pierwszym z nich jest wzrost populacji i postępująca urbanizacja. Do roku 2050 będzie nas już 9 miliardów, z czego dwie trzecie będą żyły w miastach, a w Europie ten odsetek wzrośnie nawet do 80 proc.
 
Aby można było rozwiązać ten problem, miasta przyszłości muszą być bezpieczniejsze oraz bardziej inteligentne i zrównoważone niż współczesne metropolie.
Drugi problem ma podłoże demograficzne. W krajach rozwiniętych społeczeństwa starzeją się szybko, ponieważ ludzie żyją coraz dłużej. Obecnie około 900 milionów osób na całym świecie ma ponad 60 lat, a do roku 2050 liczba ta wzrośnie do 2,4 miliarda.
Wzrost populacji doprowadzi do trzeciego problemu — zwiększenia popytu na energię, zdrową żywność i wodę. „Zrównoważone rozwiązania oparte na innowacyjnych technologiach mogą odmienić świat, ale tylko pod warunkiem, że będą opracowywane z myślą o zdrowiu i dobrobycie ludzi” — uważa Frans van Houten.
Jeśli światowi dostawcy produktów medycznych chcą opracowywać rozwiązania, które odmienią nasze życia, muszą przestać działać w pojedynkę. Powinni współpracować ze swoimi zleceniodawcami w celu lepszego zrozumienia potrzeb klientów, a także szukać partnerów biznesowych o podobnym profilu działalności, aby wspólnie opracowywać jak najlepsze rozwiązania.
Firma Philips nawiązała współpracę z wieloma miastami na świecie w celu opracowania inteligentnych systemów lamp ulicznych, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju tych miast. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest system CityTouch, który pozwala na sterowanie lampami na bieżąco. Oznacza to, że każdą lampę można w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć — w ciągu zaledwie kilku sekund.
Nasze partnerstwo z Indiami przyczyniło się do opracowania nowych rozwiązań w dziedzinie opieki medycznej. Dzięki połączeniu sił z organizacją non-profit RAD-AID oraz indyjskim instytutem badawczym PGIMER udało nam się stworzyć program mobilnej pomocy społecznej dla kobiet z terenów wiejskich. Dzięki niemu tysiące kobiet przebadały się pod kątem raka piersi, raka szyjki macicy i osteoporozy. Zaczęliśmy też świadczyć usługi medyczne w innych obszarach wiejskich i podmiejskich na terenie całego kraju.
Wiele rozwiązań w opiece medycznej opiera się na wyjątkowo szybkim rozwoju technologii cyfrowej. Technologia ta pozwala na tworzenie inteligentnych narzędzi dostosowanych do potrzeb konkretnych użytkowników i umożliwia świadczenie odpowiednich, zindywidualizowanych usług. Tym sposobem innowacje mogą znacząco wpłynąć na społeczności, pomóc władzom w eliminowaniu problemów zdrowotnych społeczeństwa i zapewnić obywatelom szansę na zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

Ile osób w populacji globalnej liczącej 7 miliardów osób ma ponad 60 lat?

900 milionów. Oczekuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 2,4 miliarda. Źródło: raport zespołu Philips Aging Well Think Tank

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej