Innovation and you

Szpitale przyszłości

W wyniku wprowadzenia licznych innowacji w opiece medycznej na przestrzeni ostatnich lat szpitale zostały zmodernizowane do takiego stopnia, że postępująca cyfryzacja i nowe, pionierskie produkty poprawiają jakość życia o wiele bardziej niż wcześniej przewidywano.

Jednak wszystkie te udoskonalenia i innowacje w opiece medycznej oznaczają, że ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej jest teraz efektywność pracy w szpitalu. Nowe technologie muszą być wprowadzane w trosce o pacjentów, ale muszą też przynosić istotne korzyści i odmieniać życie ludzi bez znaczącego wpływu na budżet. To istota rewolucji w opiece medycznej.
Największym wyzwaniem jest zatem sprostanie wymaganiom związanym z opieką medyczną przy jednoczesnym zachowaniu wypłacalności. Jedna ze stosowanych strategii zakłada zrezygnowanie z modelu silosowego świadczenia usług na rzecz odpowiednio zintegrowanych usług medycznych. Sceptycy zauważyli jednak, że do tej pory strategia ta polegała głównie na przenoszeniu zasobów z jednego silosu do drugiego.

Wszystko zmienia się na lepsze, a innowacje w opiece medycznej, które skupiają się na efektywności i redukcji kosztów, mogą zrewolucjonizować dotychczasowy system”.

 

Radykalne zmiany, jakie czekają szpitale w przyszłości, CNBC Innovation Cities 2014

Jednak wszystko zmienia się na lepsze, a innowacje w opiece medycznej, które skupiają się na efektywności i redukcji kosztów, mogą zrewolucjonizować dotychczasowy system.
Przez wiele lat szpitalne oddziały intensywnej opieki miały problem z nadążeniem za istną eksplozją danych i innowacji w opiece medycznej. Niektórym dostawcom produktów medycznych udało się obejść ten problem dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do zarządzania i monitorowania danych klinicznych, ale stanowią oni zdecydowaną mniejszość. Przewiduje się jednak, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat tego typu ograniczenia staną się już przeszłością.

10,1%

globalnego PKB wydano na opiekę medyczną w 2012 roku.

 

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia

Ponadto efektywne wykorzystanie tych danych pomoże w obniżeniu kosztów świadczenia usług, zniesieniu barier pomiędzy placówkami i specjalizacjami, zwiększeniu przejrzystości usług w oczach pacjentów oraz świadczeniu kompleksowych usług medycznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie te zmiany będą zachodziły najwolniej w kulturze. Pomimo przyspieszonego tempa rozwoju nowych technologii w medycynie tradycyjne struktury w placówkach medycznych nie ulegają szybkim zmianom. Innowacje w opiece medycznej mogą jednak stać się motorem zmian, ponieważ oferują całkowicie nowe, ekscytujące sposoby świadczenia lepszych usług medycznych i korzystnie wpływają na budżety szpitali.
Skoro model big data i tańsze technologie ICT spowodują zmiany w usługach medycznych, co będą one oznaczały w praktyce dla szpitali? Jak wpłyną na ich efektywność i co zyskają sami pacjenci? Pojawiają się już pewne trendy wskazujące na możliwość współpracy na bieżąco pomiędzy lekarzami i pacjentami. Dzięki temu leczenie będzie skuteczniejsze i tańsze.
Na przykład poprzez korzystanie z zaawansowanych procedur, które łączą w sobie wiele narzędzi i technologii, lekarze będą mogli rozwiązywać skomplikowane problemy w sposób przyjazny dla pacjenta, a jednocześnie unikać „rywalizacji” pomiędzy dyscyplinami medycznymi, na przykład między kardiochirurgami a kardiologami interwencyjnymi.
Innowacje w telemedycynie pozwolą na szybsze wypisywanie pacjentów ze szpitali i zapewnią nowe możliwości ich leczenia, na przykład w domach. Aktywne i zdalne monitorowanie stanu pacjenta pozwoli na podjęcie odpowiednio szybkich działań w momencie jego pogorszenia.
Dzięki wykorzystaniu precyzyjnych danych lekarze, którzy dotychczas stawiali na czasem przesadną ostrożność, będą mogli stawiać trafne diagnozy i planować właściwe i skuteczne leczenie. Zmiany te obejmą wszystko — od radiologii i obrazowania po zabiegi małoinwazyjne.
Większość ludzi korzystających z usług szpitali jutra nie będzie przebywało w nich fizycznie. Szpitale będą funkcjonowały jako ośrodki wirtualne oferujące swoim pacjentom specjalistyczne usługi medyczne, takie jak operacja czy rehabilitacja, za pośrednictwem lokalnych centrów.
Dzięki wykorzystaniu bezpiecznych połączeń szpitale przyszłości będą mogły udostępniać innym placówkom więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej oraz integrować dane z wielu źródeł. Natomiast dzięki zastosowaniu innowacji w opiece medycznej wszyscy — pacjenci i ich bliscy, ale także lekarze czy pielęgniarki — będą mieć dostęp do odpowiednich informacji w czasie rzeczywistym.

Wartość globalnego rynku telemedycyny do 2018 roku osiągnie 1 mld USD.

Fałsz. Oczekuje się, że do 2018 roku wartość globalnego rynku telemedycyny zwiększy się do 2,5 mld USD. 70% najbardziej skomputeryzowanych amerykańskich szpitali już w tej chwili oferuje usługi telemedyczne. Źródło: Advanced Telehealth Solutions

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej