Innovation and you

Szybsze wdrażanie innowacji w opiece medycznej

Projektanci z firmy Philips wkładają wiele wysiłku w opracowywanie rozwiązań medycznych, które pozwalają szybko postawić właściwą diagnozę. Przekłada się to nie tylko na ratowanie istnień ludzkich, ale również na oszczędności w szpitalach, obsługiwanie większej liczby pacjentów przez lekarzy oraz większą efektywność pracy w służbie zdrowia, która oznacza zdrowsze życie pacjentów.

Wraz ze starzeniem się ludności na świecie coraz większe znaczenie ma efektywność. Jest to po części spowodowane coraz częstszym występowaniem chorób przewlekłych. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że nowe modele biznesowe wymagają kompleksowych strategii wprowadzania innowacji skoncentrowanych na pacjencie i obniżeniu kosztów.
Nieuchronny trend rosnącej urbanizacji potęguje problemy zdrowotne, ponieważ kusi ludzi bardziej osiadłym trybem życia i niezdrową dietą, a przyzwyczajenia te prowadzą do chorób niezakaźnych, takich jak cukrzyca. Szybkie wprowadzanie nowych technologii medycznych na rynek jest istotne dla naszej przyszłości, jako że liczba opiekunów medycznych jest niewystarczająca, aby zadbać o wszystkich chorych, a w erze cyfrowej proces rozwoju produktów nie musi przebiegać w sposób liniowy.

Efektywna współpraca jest niezbędna, by szybko podjąć właściwe leczenie”.

 

Wykorzystanie punktów zwrotnych dla szybszego wdrażania innowacji w opiece medycznej, WSJ, 2013

Pionierskie innowacje i technologie w opiece zdrowotnej można wprowadzać na rynek znacznie szybciej. To ogromna korzyść dla pacjentów, a jednocześnie szansa na ograniczenie kosztów świadczenia usług medycznych. Firma Philips uważa, że aby urzeczywistnić ten plan, należy rozpatrzyć cztery „punkty”, w jakich spotykają się różne dyscypliny i kompetencje zawodowe, które stoją za innowacjami, pozwalają na efektywne zarządzanie szpitalami i pomagają redukować koszty, dzięki czemu można przeznaczyć fundusze na świadczenie najistotniejszych usług.
Pierwszym takim punktem jest połączenie medycyny, nauki i inżynierii w celu opracowywania innowacji, które mają znaczenie i mogą pozytywnie wpłynąć na naszą przyszłość.
Tego typu współpraca z użyciem szybkiego prototypowania zapewnia szybszy postęp. Następnym punktem jest współpraca pomiędzy partnerami mającymi doświadczenie w różnych dziedzinach w celu spełnienia określonych potrzeb klinicznych. Firma Philips, na przykład, w ciągu prawie 100 lat pracy ze sprzętem do obrazowania zyskała ogromną wiedzę na temat tej technologii. Obecnie współpracujemy z czołowymi instytucjami klinicznymi, organizacjami oraz firmami farmaceutycznymi w celu opracowania metody przewidywania wystąpienia udaru lub zawału serca z wykorzystaniem analizy czynników ryzyka i zastosowaniem markerów do obrazowania oraz biomarkerów we krwi. Kolejny punkt to współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym. Jest ona istotna dla szybkiego wdrażania innowacji dostosowanych do lokalnych potrzeb, infrastruktur oraz modeli biznesowych. Na przykład wyposażenie samochodu dostawczego w sprzęt do mammografii oraz inne urządzenia diagnostyczne w celu świadczenia usług medycznych kobietom mieszkającym w odległych wioskach w Indiach okazało się stosunkowo proste. Znacznie większym wyzwaniem było opracowanie zrównoważonego systemu umożliwiającego szkolenie lokalnych opiekunów medycznych i przesyłanie obrazów do placówek medycznych do przeanalizowania w czasie rzeczywistym. W tym celu podjęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi agencjami rządowymi oraz dobrze prosperującymi szpitalami.
Szybkie prototypowanie polega na postawieniu wstępnej hipotezy dotyczącej osiągania lepszych rezultatów klinicznych lub większej efektywności kosztowej, a następnie na badaniu w celu potwierdzenia lub odrzucenia tej hipotezy. Ważna jest też gotowość do zmiany obranej strategii, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oczywiście należy jednocześnie zwracać uwagę na wymagania związane z postępowaniem klinicznym i utrzymywać wysoki poziom opieki nad pacjentami.
Firma Philips podjęła inicjatywę szybkiego prototypowania wraz z czołowymi dostawcami produktów medycznych w celu obniżenia kosztów opieki bez narażania zdrowia pacjentów. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu powszechnie stosowanych systemów telemedycyny i monitorowania wspieranych przez automatyczne narzędzia zarządzające i koordynację opieki w celu przyspieszenia okresu przejściowego pomiędzy opieką w szpitalu a opieką w domu pacjenta.
Przy obieraniu najkrótszej drogi do najlepszej opieki medycznej najważniejsza jest efektywna współpraca. Skupiając się na najbardziej istotnych punktach, możemy wprowadzać innowacje w tempie, które pozwoli nam sprostać wyzwaniom współczesnego świata z jednoczesnym obniżeniem kosztów.

Kiedy zgodnie z przewidywaniami liczba osób starszych po raz pierwszy przekroczy liczbę dzieci?

2047. Oczekuje się, że do 2050 roku na świecie będzie 392 miliony osób w wieku co najmniej 80 lat — to ponad 3 razy więcej niż w tej chwili. Źródło: raport World Population Aging 2013 opracowany przez ONZ

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej