Innovation and you

Plan na przyszłość dla zdrowo starzejącej się planety

Obecnie prawie 900 milionów osób spośród 7 miliardów ludzi żyjących na świecie ma ponad 60 lat. Do roku 2050 liczba ta wzrośnie do 2,4 miliarda. Społeczeństwa i społeczności nie są jeszcze gotowe na tak dużą zmianę, a będzie ona miała wpływ na życie każdego z nas. Aby skorzystać z możliwości życia dłużej, musimy zmienić postrzeganie życia i kwestii zapewniania zdrowia i pogody ducha na starość. Musimy też zaufać innowacjom i nowym technologiom, ponieważ to one umożliwią skuteczne świadczenie usług medycznych, dzięki którym będziemy mogli żyć zdrowiej i dłużej.

Trzeba również rozważyć kwestie norm społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Czy można je dostosować na tyle szybko, by wspomóc osoby starsze w procesie zmian związanych z wydłużonym życiem?
Firma Philips uważa, że tempo tej zmiany jest już większe od tempa, w jakim pojedyncze osoby, rodziny, społeczności i całe społeczeństwa dostosowują się do świata, w którym starsze społeczeństwo zaczyna być normą. Dlatego trzeba opracować strategię poznawania metod zarządzania starzejącym się społeczeństwem, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Dzięki temu będziemy wiedli dłuższe, zdrowsze i ciekawsze życia.

Musimy przestać postrzegać starość jako oczekiwanie na nieuchronny koniec. Może to być czas pełny nowych pomysłów i możliwości”.

 

Dokument Philips Aging Well, 2014

Mając to na uwadze, wierzymy, że istnieją cztery podstawowe aspekty zapewniania zdrowia i pogody ducha na starość, które skupiają się na korzyściach osobistych i innowacyjnej technologii. Są to: starzejące się społeczeństwo, indywidualny proces starzenia się, możliwości i strategie publiczne. Stanowią one przydatne ramy rozważania takich problemów starzenia się, jak technologia, umiejętności osobiste czy ludzka wytrwałość. Dzięki temu twórcy rozwiązań, na przykład ustawodawcy, pracodawcy i pomysłodawcy, mogą wspólnie wdrażać pozytywne zmiany, które spowodują, że społeczeństwo zacznie dbać o zdrowie i dobro starzejącej się populacji.

10%

ludzi na świecie ma dziś ponad 60 lat. Do roku 2050 odsetek ten wzrośnie do 20%, co spowoduje niespotykaną dotychczas zmianę demograficzną.

 

Źródło: Global Age Watch Index 

Istotne jest nie tylko rozważenie sposobów zapewniania zdrowia i pogody ducha na starość. Należy również zastanowić się nad wprowadzeniem odpowiednich i efektywnych zmian w ustawach i instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych w odpowiedzi na dramatyczny wzrost liczby osób po 60. roku życia w światowej populacji. Musimy przestać postrzegać starość jako oczekiwanie na nieuchronny koniec. Może to być czas pełny nowych pomysłów i możliwości. Władze powinny poprzez zmiany gospodarcze i ustawodawcze wspierać model, w którym osoby starzejące się pozostają aktywne zawodowo, angażują się w sprawy swoich społeczności i pozostają w pełni niezależne tak długo, jak jest to możliwe.
Najlepszym sposobem na zwiększenie możliwości w procesie indywidualnego starzenia się jest zminimalizowanie czynników ryzyka i wykorzystanie nowych metod, które pomogą w wyleczeniu lub kontrolowaniu chorób takich, jak nadciśnienie, wylew, cukrzyca, astma, rak czy demencja starcza, ponieważ osoby cierpiące na te choroby żyją krócej. Władze, organizacje pozarządowe oraz prywatne przedsiębiorstwa muszą opracować innowacyjne sposoby: rozwiązania problemu nierówności w opiece zdrowotnej, promowania aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania się wśród osób starszych i zapewniania obywatelom oraz pacjentom możliwości samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących ich zdrowia we współpracy z placówkami medycznymi, a także zwiększenia skali świadczenia i wykorzystania prewencyjnych usług klinicznych i opłacalnych terapii. Ustawodawstwo publiczne powinno skupić się na umożliwieniu osobom starszym zachowania aktywności zawodowej i angażowania się w sprawy społeczności, na tworzeniu środowisk przyjaznych osobom starszym oraz na promowaniu technologii, które zapewniają większą niezależność i umożliwiają opiekę medyczną skoncentrowaną na pacjencie.
To władze, pracodawcy, społeczności, a nawet pojedyncze osoby tworzą warunki pozwalające nie tylko na wydłużenie życia, ale również na dalszy rozwój oraz pełną swobodę i możliwości w życiu pełnią życia. Razem możemy zmienić postrzeganie kwestii starzenia się oraz znaleźć kreatywne sposoby wykorzystania doświadczenia i wiedzy osób starszych w celu zbudowania społeczeństwa, które będzie im przyjazne i pozwoli wszystkim, niezależnie od wieku, na spożytkowanie swoich umiejętności. Możemy wykorzystać pomoc medyczną dla osób starszych, aby zmienić społeczeństwo, zachęcić szpitale do cięcia kosztów i pozwolić pionierskim innowacjom na ulepszenie życia każdego z nas.

Obecnie na świecie jest prawie 900 milionów osób, które ukończyły 60 rok życia.

Prawda. Oczekuje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 2,4 miliarda. Źródło: Forum OECD 2014

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej