Innovation and you

Większe możliwości pacjenta

Słuchanie ludzi i wychodzenie naprzeciw ich potrzebom.

Dla firmy Philips najważniejsi są ludzie. Słuchamy ich i staramy się zrozumieć ich potrzeby. Oznacza to, że produkty i rozwiązania firmy Philips są nie tylko przydatne, ale również istotne. Takie podejście może przynieść szpitalom ogromne korzyści.

Nowatorskie podejście do innowacji w opiece medycznej polega na kreatywnej współpracy pacjentów, lekarzy i dostawców rozwiązań. Nasze innowacje mogą dokonać prawdziwych zmian w ludzkich życiach. Dla władz i zainteresowanych osób jedną z najważniejszych kwestii jest tworzenie optymalnych warunków dla pacjentów.

Zapewnienie opieki wymaga od nas innowacyjności, nieszablonowego myślenia. Obecna współpraca z firmą Philips naprawdę ma na celu dobro pacjentów.”

 

Dr Ricardo Azziz

Rektor Georgia Regents University (GRU) oraz dyrektor generalny firmy Georgia Regents Health System.

Dobrym początkiem doskonalenia opieki medycznej jest pytanie pacjentów. Metodę tę przyjęła firma Philips w partnerstwie z firmą Georgia Regents Health System z miasta Augusta w stanie Georgia, dostawcą rozwiązań do obrazowania i systemów oświetlenia oraz usług konsultingowych. Na przykład kobieta cierpiąca na raka piersi może pomagać jako doradca w celu spersonalizowania i odmienienia opieki nad innymi pacjentkami. Administracja szpitala twierdzi, że pomaga to w świadczeniu usług wyższej jakości, zwiększeniu efektywności pracy oraz redukcji kosztów. Trend w branży medycznej polegający na przechodzeniu na opiekę ukierunkowaną na pacjenta jest korzystny dla wszystkich i umożliwia pacjentom czynne uczestniczenie w procesie opieki medycznej, co pozwala doskonalić tak opiekę, jak i leczenie.

Partnerstwo, które działa

 

David Hefner, były dyrektor generalny centrum medycznego Georgia Regents oraz wiceprezes wykonawczy Clinical Affairs, zrobił wiele dobrego. Przewiń, aby dowiedzieć się, czego udało mu się dokonać z pomocą firmy Philips. 

86% dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej uważa, że zastosowanie technologii może spowodować transformację szpitali w ciągu następnych 5 lat.

Prawda, chociaż tylko 25% z nich już rozpoczęło lub zakończyło wprowadzanie w swoich placówkach zmian zapewniających większą innowacyjność.

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej