Innovation and you

Szkolenie lekarzy jutra

Połączone urządzenia medyczne nowej generacji pomagają lekarzom w opiece nad pacjentami.

Firma Philips wierzy, że może pozytywnie wpływać na jakość życia. Aby innowacje miały sens, budujemy relacje oraz tworzymy produkty i rozwiązania, które odpowiadają potrzebom ludzi.

Na tym polega dostarczanie pomocy, jak i sprzętu. Ten przygotowany na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie film pokazuje, że edukacja medyczna nie kończy wraz z uzyskaniem dyplomu.
W zaawansowanym technologicznie świecie nowa generacja połączonych urządzeń medycznych jest w stanie zapewnić opiekę medyczną na niezrównanym poziomie, bez względu na miejsce zamieszkania. Nie wystarczy jednak po prostu inwestować w pionierskie produkty, takie jak nowoczesne urządzenia radiologiczne, aparaty do rezonansu magnetycznego i inne przyrządy do obrazowania medycznego. Lekarze muszą wiedzieć, jak ich używać i jak dzięki nim poprawiać poziom opieki nad pacjentem. I tu właśnie wkracza firma Philips, która nie tylko dostarcza technologię, ale również, dzięki współpracy z głównymi interesariuszami, zapewnia eksperckie, rozwojowe szkolenia medyczne.

Absolwentom wydaje się, że zakończyli już swoje studia medyczne i szkolenie, bo mają dyplom. Prawda jest jednak taka, że lekarze muszą uczyć się przez całe życie. Te innowacje kazały nam o tym pamiętać”. 

 

Dr Mukbil Hourani

Profesor i tymczasowy prezes, Centrum Medyczne Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie (AUBMC)

Amerykański Uniwersytet w Bejrucie to fascynujące miejsce, w którym studenci i specjaliści z Iraku, Syrii, Palestyny i całego Bliskiego Wschodu spotykają się z kolegami z Libanu (a także z prywatnymi firmami, takimi jak Philips), aby zdobyć umiejętności ratujące życie, które mogą zabrać ze sobą do swoich krajów, a także aby dowiedzieć się, jak mogą pozytywnie wpłynąć na otaczającą ich rzeczywistość dzięki cyfrowym innowacjom. Szkolenie medyczne ma na celu nauczanie nowych umiejętności, a także rozpowszechnianie najlepszej opieki medycznej w najbardziej zagrożonych, zubożałych populacjach krajów rozdartych przez konflikty zbrojne. A to oznacza zapewnianie pomocy, a także sprzętu. Ten przygotowany na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie film pokazuje, że edukacja medyczna nie kończy wraz z uzyskaniem dyplomu.

Ośrodek szkoleniowy

 

Centrum Medyczne Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie to najbardziej prestiżowa szkoła medyczna w regionie. Przewiń, aby dowiedzieć się więcej na temat programu oraz partnerstwa z firmą Philips.

Główni partnerzy sektora opieki zdrowotnej w Libanie to organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe.

Prawda. Około 1000 lokalnych organizacji pozarządowych oraz instytucji międzynarodowych odgrywa ważną rolę w sektorze opieki zdrowotnej w Libanie. Organizacje międzynarodowe oferują organom lokalnym wsparcie techniczne, administracyjne i finansowe w celu poprawienia ogólnego stanu zdrowia populacji Libanu i usprawnienia krajowego systemu opieki zdrowotnej. Źródło: National Health Statistics Report in Lebanon

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej