Innovation and you

Współpraca w celu stworzenia zintegrowanej i spersonalizowanej opieki

Zobacz, jak współpracujemy z pracownikami ochrony zdrowia na całym świecie.
 • Większe możliwości pacjenta

  Analiza przypadku

  Większe możliwości pacjenta

  Partnerstwo, które poprawi jakość życia.

  Więcej informacji
 • Szpitale przyszłości

  Artykuł

  Szpitale przyszłości

  Innowacje firmy Philips mogą poprawić jakość życia i odmienić oblicze opieki medycznej.

  Więcej informacji

Istota opieki ukierunkowanej na rodzinę

Oświetlenie LED firmy Philips może pomóc stworzyć uspokajające środowisko dla rodziców i dzieci w placówkach opieki medycznej.
 • Innowacje mają wpływ na rodzinę

  Analiza przypadku

  Innowacje mają wpływ na rodzinę

  Innowacja w opiece medycznej, która pomaga lekarzom monitorować pacjentów.

  Więcej informacji
 • Zdrowsze życie z przewlekłymi chorobami

  Artykuł

  Zdrowsze życie z przewlekłymi chorobami

  Firma Philips zbiera dane za pośrednictwem technologii czujnikowej, aby zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe.

  Więcej informacji

Pomagamy lekarzom poprawić poziom opieki nad pacjentem

Opracowując innowacje, firma Philips zawsze stawia pacjenta na pierwszym miejscu.
 • Plan na przyszłość dla zdrowo starzejącej się planety

  Artykuł

  Plan na przyszłość dla zdrowo starzejącej się planety

  Przekonaj się, jak firma Philips promuje zdrowy i aktywny styl życia wśród osób starszych.

  Więcej informacji
 • Spokojny sen

  Analiza przypadku

  Spokojny sen

  Innowacja, która rozwiązała problem chrapania pewnego mężczyzny.

  Więcej informacji

Opieka medyczna w domu

Technologia dająca pacjentom większą niezależność.

Starzejące się społeczeństwo

 

Społeczeństwa się starzeją. Przewiduje się, że w 2047 roku liczba osób w podeszłym wieku przekroczy liczbę dzieci². Jednak osoby w wieku powyżej 65 lat optymistycznie podchodzą do spodziewanej długości życia.

45% osób przewiduje, że będzie żyć dłużej niż 80 lat¹
55% osób uważa, że zachowują maksymalną dla swojego wieku sprawność¹


2/3 osób oczekuje, że będzie żyć co najmniej tak długo jak ich rodzice¹


1. Raport Philips Index for Health and Well-being: A global perspective
2. Raport World Population Aging z 2013 r. opracowany przez ONZ

To przyszłość biznesu

Przekonaj się, jak wydajniejsze wykorzystanie materiałów może przyczynić się do tworzenia większej wartości przez obniżanie kosztów, a także tworzenie nowych rynków bądź rozwijanie już istniejących.
 • Dobre samopoczucie dzięki światłu

  Analiza przypadku

  Dobre samopoczucie dzięki światłu

  Inteligentny system oświetlenia LED w szpitalu w Phoenix wpływa na nastrój małych pacjentów.

  Więcej informacji
 • Pomagamy obniżyć śmiertelność noworodków Ugandzie

  Analiza przypadku

  Pomagamy obniżyć śmiertelność noworodków Ugandzie

  Jak niedroga opieka medyczna odmienia ludzkie życia.

  Więcej informacji

Zdrowe życie

 

Dowiedz się, w jaki sposób pomagamy ludziom, aby byli zdrowi, żyli dobrze i cieszyli się życiem.

Smarter lighting

 

Discover how lighting can help create places for people to thrive.

Zobacz wszystkie rozwiązania w zakresie opieki medycznej