Oświadczenie o prywatności — aplikacja Grooming

 

Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 16 marca 2018 r.

Aplikacja Grooming dostarcza użytkownikowi spersonalizowane porady i programy treningowe, a także wyświetla na zdjęciu użytkownika różne style zarostu oraz świadczy inne usługi („Usługi”) na rzecz użytkowników na całym świecie. Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma na celu pomóc zrozumieć nasze praktyki dotyczące prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym w zakresie tego, jakie dane zbieramy, dlaczego zbieramy te dane, co możemy z nimi zrobić, jak również w zakresie indywidualnych praw użytkownika.

Aplikacja Grooming wykorzystuje dane osobowe zebrane lub przetworzone przez aplikację mobilną Grooming („Aplikację”).

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Aplikację, kontrolowanych przez firmę Koninklijke Philips N.V. lub pozostających pod jej kontrolą lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych („Philips”, „my”, „nasz”, „nas”).

Należy także zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie i Zasadami korzystania, które opisują warunki, na jakich można korzystać z naszych Usług.

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakich celach


Otrzymujemy lub gromadzimy dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji, pobiera lub instaluje ją lub korzysta z Usług. Możemy używać takich danych osobowych do świadczenia Usług żądanych przez użytkownika jako umownej konieczności, aby zarządzać naszymi Usługami, świadczyć, poprawiać, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi w oparciu o nasz interes prawny bądź aby zrealizować obowiązek prawny, który na nas ciąży. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili lub przetwarzali dane osobowe użytkownika, istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z naszych Usług.

account data

Wrażliwe dane osobowe

Zanim rozpoczniemy gromadzenie wrażliwych danych osobowych, powiadomimy o tym użytkownika i wystosujemy prośbę o jego wyraźną zgodę. Dane te obejmują informacje o pielęgnacji skóry (częstotliwość i czas trwania zabiegów), skórze (kolor i typ), stylu życia (rutynowe czynności, stres, sen i środowisko), preferencjach dotyczących stylu oraz zdjęcie. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych, którego dokonano, zanim użytkownik wycofał zgodę.


Wrażliwe dane osobowe

Prosimy nie wysyłać do nas ani nie ujawniać żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznawanej religii lub innych przekonań, zdrowia, danych biometrycznych lub dotyczących cech genetycznych, karalności lub uczestnictwa w związkach zawodowych) w ramach Aplikacji, za pośrednictwem Aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób.

Więcej informacjiMniej informacji

Dane konta

Kiedy użytkownik zakłada konto, nasza firma gromadzi jego dane osobowe. Użytkownik może zalogować się do Aplikacji za pomocą konta My Philips lub za pomocą profilu na portalu społecznościowym. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, datę urodzenia/wiek, kraj, język, ostatni tweet, profil URL, profil na portalu społecznościowym, lokalizację i hasło.


 

  • Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane do tworzenia konta użytkownika i zarządzania nim. Użytkownik może skorzystać z konta My Philips w celu bezpiecznego zalogowania się do aplikacji. Jeśli użytkownik założy konto My Philips w celu zalogowania się do aplikacji, otrzyma od nas powitalną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził taką wolę. Ponadto użytkownik może wykorzystać konto My Philips, aby zamówić dowolny produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi firmy Philips (np. przez polubienie lub udostępnienie), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.
Więcej informacjiMniej informacji

Data filled in by you

Inne dostarczone dane

Dane te obejmują informacje o pielęgnacji skóry (częstotliwość i czas trwania zabiegów), skórze (kolor i typ), stylu życia (rutynowe czynności, stres, sen i środowisko), preferencjach dotyczących stylu oraz zdjęcie, imię i nazwisko, adres e-mail, kraj i odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu.

 

  •  Gromadzone dane są wykorzystywane w celu dostarczania spersonalizowanych porad i programów treningowych oraz wyświetlania na zdjęciu użytkownika różnych stylów zarostu. Aby to osiągnąć, wysyłamy użytkownikowi wiadomości e-mail, powiadomienia typu push i wiadomości w ramach aplikacji oraz udostępniamy materiały w ramach aplikacji.

Cookies

Pliki cookie

Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii w celu obsługiwania, dostarczania, ulepszania, analizowania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne używane przez użytkownika i gromadzić dane osobowe, w tym unikalny numer Urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na urządzeniu przenośnym, dane dotyczące sesji i wykorzystania lub informacje dotyczące związanych z usługą wyników, czyli informacje na temat wykorzystania Aplikacji przez użytkownika. 

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii stosowanych w tej Aplikacji należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, które można znaleźć w menu ustawień prywatności w Aplikacji.

Więcej informacjiMniej informacji

Location data

Dane dotyczące lokalizacji

W przypadku gdy użytkownik zezwoli na dostęp do danych o lokalizacji, możemy zbierać dane dotyczące położenia geograficznego urządzenia przenośnego. Użytkownik może w każdym momencie zablokować zbieranie danych dotyczących położenia geograficznego w ustawieniach Aplikacji lub urządzenia przenośnego.

 

  • W przypadku korzystania z funkcji „Znajdź najbliższe centrum serwisowe firmy Philips” na stronie pomocy technicznej użytkownik zostanie poproszony o udostępnienie firmie Philips danych dotyczących lokalizacji. Jeśli użytkownik korzysta z naszych funkcji w zakresie lokalizacji, zostanie przekierowany do najbliższego punktu lub do danych kontaktowych centrum obsługi klienta w danym kraju w oparciu o dane dotyczące lokalizacji.
Więcej informacjiMniej informacji

Informacje transakcyjne

Jeśli użytkownik płaci za nasze Usługi, możemy otrzymywać informacje i potwierdzenia, jak np. potwierdzenia płatności, w tym ze sklepów z aplikacjami lub od osób trzecich przetwarzających płatności.

 

Pomoc techniczna

Użytkownik może przekazać nam informacje związane z korzystaniem z naszych Usług, w tym w zakresie interakcji z firmą Philips i tym, jak skontaktować się z użytkownikiem, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić obsługę klienta. Zarządzamy naszymi Usługami i świadczymy je, w tym zapewniamy obsługę klienta, oraz ulepszamy, poprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Możemy również wykorzystać informacje użytkownika do wysyłania mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.

Combined data

Połączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane kont i inne dane podane przez użytkownika, pliki cookie, dane o lokalizacji, dane zebrane w trakcie interakcji i wykorzystania kanałów cyfrowych Philips, takich jak portale społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty, adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniu, komunikaty, jakie użytkownik klika lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i stron, które użytkownik odwiedza.

Tak połączone dane są analizowane i wykorzystywane w celu dostarczania spersonalizowanych porad i programów treningowych oraz wyświetlania na zdjęciu użytkownika różnych stylów zarostu, ulepszenia treści, funkcji i użyteczności Aplikacji, Urządzenia i Usług, jak również w celu tworzenia nowych produktów i usług.

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie informacji marketingowych o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być istotne dla użytkownika, w oparciu o preferencje i zachowania użytkownika w Internecie, możemy przesłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje przenośne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika i zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualnie dopasowane usługi, możemy analizować i łączyć dane osobowe użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

Więcej informacjiMniej informacji

Pozwolenia

Aplikacja może zażądać od użytkownika pozwolenia na dostęp do telefonu lub czujników (np. kamery, Wi-Fi, lokalizacji geograficznej lub Bluetooth) bądź innych danych (np. zdjęć, harmonogramu lub kontaktów) na urządzeniu przenośnym.


  • Używamy tych danych tylko wtedy, gdy są one potrzebne do świadczenia Usług i dopiero wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.
  • Czasem pozwolenie jest technicznym warunkiem systemów operacyjnych na urządzeniu mobilnym użytkownika. W takim przypadku Aplikacja może zażądać zgody użytkownika na dostęp do takich czujników lub danych, jednak nie będziemy gromadzić takich danych, chyba że jest to konieczne do dostarczenia użytkownikowi Usługi Aplikacji i dopiero wówczas, kiedy użytkownik wyrazi na to zgodę.
Więcej informacjiMniej informacji

Third parties

Komu są udostępniane dane osobowe?


Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.

Usługodawcy

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi.

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:

 

  •     Usługodawcy IT i usług w chmurze

Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania Aplikacji lub świadczenia Usług.

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewnili odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do wykonania danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.

 

Inne osoby trzecie

Firma Philips może również współpracować z osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Proszę uważnie zapoznać z ich oświadczeniami o prywatności, które informują stosowanych praktykach dotyczących prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzą, jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.

 

Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe osobie trzeciej, która wykorzystuje dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe.

 

Firma Philips może sprzedać swoje przedsiębiorstwo lub jego część na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub nowego właściciela.

 

Przekazywanie informacji do innych krajów

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców, i poprzez użycie Usług użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

 

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. W przypadku przekazywania danych z krajów EOG do krajów, które według Komisji Europejskiej nie spełniają wymaganych standardów (np. Stanów Zjednoczonych), stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze Wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony Danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopie tych dokumentów pod poniższym linkiem lub pod adresem: privacy@philips.com.

 

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są zbierane. Kryteria, jakich używamy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z Aplikacji i Usług; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub (iii) czy przechowywanie jest słuszne w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Grooming App service Providers

These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Więcej informacjiMniej informacji

Choices and rights

Prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć żądanie w zakresie uzyskania kopii elektronicznej jego danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem privacy@philips.com. Odpowiemy na żądanie użytkownika zgodne z obowiązującym prawem.


W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie; zanim przystąpimy do realizacji żądania, może być konieczna weryfikacja tożsamości użytkownika. Postaramy się spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

 

Należy pamiętać, że skorzystanie z (niektórych) możliwości i praw może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

Więcej informacjiMniej informacji

We protect your personal data

Chronimy dane osobowe użytkownika

Traktujemy poważnie obowiązek ochrony danych powierzonych firmie Philips przez użytkownika przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi działaniami: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem, środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.

Więcej informacjiMniej informacji

Special information for parents

Informacje specjalne dla rodziców

Jakkolwiek niniejsze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Jesteśmy zaangażowani na rzecz ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.

 

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez zgody takiego rodzica lub opiekuna prawnego, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Więcej informacjiMniej informacji

Local specific information

Informacje lokalne: przepisy o prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia (wyłącznie w przypadku Stanów Zjednoczonych)

California Civil Code Section 1798.83 permits our customers who are California residents to request and obtain from us once a year, free of charge, information about the personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes in the preceding calendar year. If applicable, this information would include a list of the categories of personal information that was shared and the names and addresses of all third parties with which we shared information in the immediately preceding calendar year. If you are a California resident and like to make such a request, please visit our privacy website: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Więcej informacjiMniej informacji

Changes to the privacy notice

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Nasze Usługi mogą podlegać zmianom, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych Usług lub uzyskiwanie dostępu do nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian będzie uważane za potwierdzenie, że użytkownik zapoznał się ze zaktualizowanym Oświadczeniem o prywatności i akceptuje je.

Więcej informacjiMniej informacji

Contact

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobów, w jaki firma Philips korzysta z danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem: privacy@philips.com. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju lub regionu.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holandia

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.