Philips Sonicare for
Kids — Zastrzeżenie prywatności

Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o
ochronie prywatności: 30 kwietnia 2019 r.

Aplikacja Philips Sonicare for Kids („Aplikacja”) pomaga rodzicom monitorować i korygować nawyki ich dzieci w zakresie szczotkowania zębów. Dostarcza też rodzicom spersonalizowanych informacji na temat szczotkowania opartych na danych dotyczących szczotkowania zębów przez ich dzieci („Usługi”).
 

Aplikacja wykorzystuje dane osobowe użytkowników zbierane lub przetwarzane przez uchwyt do szczoteczki Philips Sonicare for Kids z połączeniem Bluetooth („Urządzenie”) i/lub przez Aplikację kontrolowaną przez firmę Philips Oral Healthcare, LLC lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych bądź zależnych („Philips”, „nasz”, „my” lub „nas”).
 

Niniejsze Zastrzeżenie prywatności odnosi się do danych osobowych zbieranych przez Aplikację i Urządzenie. Celem niniejszego Zastrzeżenia prywatności jest udzielenie pomocy w zrozumieniu naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym rodzajów zbieranych danych, celów ich zbierania i sposobów ich przetwarzania, jak również indywidualnych praw użytkownika. Należy też przeczytać nasze Uwagi nt. plików cookie i Zasady korzystania, w których przedstawiono warunki, na których użytkownik korzysta z naszych Usług.

Jakie dane osobowe są zbierane i do jakich celów

 

Dane osobowe opisane szczegółowo poniżej otrzymujemy lub zbieramy, gdy świadczymy nasze Usługi, w tym wówczas, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji, pobiera ją i instaluje. 

account data

Wrażliwe dane osobowe

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, gromadzimy dane na temat nawyków jego dziecka w zakresie szczotkowania zębów i korzystania z Aplikacji, w tym typ szczoteczki do zębów (ręczna, elektryczna lub Sonicare), dane dotyczące uchwytu szczoteczki (numer modelu, numer seryjny, wersja oprogramowania, producent), czas szczotkowania, godzina rozpoczęcia szczotkowania i jego intensywność („Dane dotyczące szczotkowania”).  Wykorzystujemy Dane dotyczące szczotkowania do celów analitycznych, aby udoskonalać Aplikację i Usługi.  Firma Philips zawsze dba o to, aby przetwarzanie Danych dotyczących szczotkowania zostało objęte odpowiednimi środkami ochrony danych. Między innymi firma Philips dba o to, aby przed zapisaniem zastąpić adres IP związany z Danymi dotyczącymi szczotkowania ogólnym adresem IP.

 

Przed zebraniem jakichkolwiek danych wrażliwych informujemy o tym użytkownika i prosimy o jednoznaczną zgodę zgodnie z artykułem 9.2.a. Rozporządzenia (UE) 2016/679. Poza przypadkami wskazanymi powyżej prosimy, aby nie przesyłać ani nie ujawniać nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych lub innych, informacji dotyczących stanu zdrowia, pożycia seksualnego lub orientacji seksualnej, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości przestępczej lub przynależności do związków zawodowych) w Aplikacji, za pośrednictwem Aplikacji ani przy użyciu jakichkolwiek innych środków.

Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, firma Philips nie będzie przetwarzać Danych dotyczących szczotkowania w żaden sposób. W takim przypadku Dane dotyczące szczotkowania pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu. Użytkownik będzie mieć pełną kontrolę nad tymi danymi.  Jeśli użytkownik usunie profil swojego dziecka i/lub Aplikację, Dane dotyczące szczotkowania zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika.  

Więcej informacjiMniej informacji

Dane konta

Aby uzyskać dostęp do Panelu rodzica, użytkownik musi utworzyć konto.  Do takich celów można wykorzystać konto MyPhilips lub zalogować się za pomocą profilu w portalu społecznościowym.  Do utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim wykorzystujemy Dane konta użytkownika.  

  • W razie utworzenia konta MyPhilips wyślemy użytkownikowi powitalną wiadomość e-mail w celu weryfikacji nazwy użytkownika i hasła, komunikowania się w odpowiedzi na zapytania użytkownika, wysyłania informacji ściśle związanych z usługami lub bezpośredniej komunikacji marketingowej w przypadku, gdy użytkownik włączy tę opcję. Konta MyPhilips można również używać do zamawiania produktów lub usług firmy Philips, brania udziału w promocjach lub grach, uczestniczenia w podejmowanych w portalach społecznościowych aktywnościach związanych z promocją firmy Philips (na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”) oraz brania udziału w testowaniu produktów lub ankietach.  W przypadku logowania się za pomocą konta MyPhilips zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować imię użytkownika, jego nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, płeć, datę urodzenia/wiek, kraj, język, hasło i unikatowy identyfikator użytkownika. W przypadku użytkowników z Chin zbieramy numery telefonów.
  • W razie wybrania opcji logowania się za pośrednictwem portalu społecznościowego zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować podstawowy publiczny profil użytkownika (np. adres URL zdjęcia profilowego, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzenia, stronę główną i lokalizację użytkownika) oraz jego adres e-mail.  W tym wypadku dostawca portalu społecznościowego może zbierać informacje o tym, że użytkownik korzysta z Aplikacji i loguje się za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym. Należy przeczytać zastrzeżenie prywatności dostawcy portalu społecznościowego (np. Facebooka, Google+), aby zapoznać się z jego praktykami w zakresie ochrony prywatności, w tym rodzajami zbieranych danych osobowych oraz sposobach ich używania, przetwarzania i ochrony.
  • Jako że używamy Danych konta użytkownika do świadczenia Usług, uznajemy to przetwarzanie za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.
     

W ramach tworzenia profilu dziecka użytkownik może wpisać tam imię swojego dziecka i przesłać/zrobić zdjęcie profilowe.  Jednak firma Philips nie będzie w żaden sposób przetwarzać tych danych. Dane te pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu. Użytkownik będzie mieć pełną kontrolę nad tymi danymi.  Jeśli użytkownik usunie profil swojego dziecka i/lub Aplikację, dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika.  

Więcej informacjiMniej informacji
Cookies

Pliki cookie

W niektórych krajach używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii („Pliki cookie”) do obsługi, dostarczania, ulepszania, poznawania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne użytkownika i zbierać jego dane osobowe, takie jak unikatowy numer urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, typ przeglądarki mobilnej lub systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik, dane dotyczące sesji i użytkowania lub informacje o działaniu usług, które są informacjami dotyczącymi użytkowania Aplikacji przez użytkownika.

 

Zanim użyjemy plików cookie, prosimy użytkownika o zgodę.  Więcej informacji na temat stosowania Plików cookie w Aplikacji zawierają nasze Uwagi nt. plików cookie, które można znaleźć w ustawieniach prywatności Aplikacji.

Więcej informacjiMniej informacji
Location data

Obsługa klienta

Gdy użytkownik żąda obsługi klienta, możemy poprosić o podanie nam informacji związanych z korzystaniem z naszych Usług, w tym interakcji z firmą Philips oraz sposobu kontaktu, abyśmy mogli zapewnić wymaganą pomoc. Świadczymy nasze Usługi, z obsługą klienta włącznie, oraz je doskonalimy, naprawiamy i dostosowujemy do potrzeb użytkowników. Danych użytkownika używamy również w celu odpowiedzenia kontaktującemu się z nami użytkownikowi.
 

Przetwarzanie danych związanych z obsługą klienta uznajemy za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1.(b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Combined data

Łączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym Dane konta i Pliki cookie, z danymi zbieranymi podczas interakcji użytkownika i korzystania przez niego z cyfrowych kanałów firmy Philips, takich jak portale społecznościowe, witryny internetowe, poczta elektroniczna, aplikacje i związane z nimi produkty, takie jak adresy IP użytkownika, Pliki cookie, informacje o urządzeniach mobilnych, informacje o klikniętych lub naciśniętych na urządzeniu mobilnym materiałach informacyjnych, szczegóły dotyczące lokalizacji oraz odwiedzone witryny internetowe.

 

Używamy Łączonych danych użytkownika w celu poprawiania zawartości, funkcjonalności i użyteczności Aplikacji, Urządzeń i Usług, a także opracowywania nowych produktów i usług. W tym przypadku uznajemy, że przetwarzanie Łączonych danych użytkowników odbywa się zgodnie z uzasadnionym interesem firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.
 

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących produktów, usług, wydarzeń i promocji firmy Philips, które mogą być istotne dla użytkownika, sądząc po jego preferencjach i zachowaniu w sieci, możemy wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe i promocyjne pocztą elektroniczną, na telefon i innymi kanałami cyfrowymi, takimi jak aplikacje mobilne i portale społecznościowe. Łączone dane możemy analizować w celu dostosowania materiałów informacyjnych do preferencji i zachowań użytkownika oraz aby zapewnić użytkownikowi bardziej odpowiednią i spersonalizowaną obsługę.   Przed wysłaniem promocyjnych materiałów informacyjnych prosimy użytkownika o zgodę. 

Więcej informacjiMniej informacji

Uprawnienia

Gdy Aplikacja wymaga uprawnień w celu uzyskania dostępu do czujników urządzenia mobilnego (np. kamery, sieci Wi-Fi, geolokalizacji lub interfejsu Bluetooth) bądź innych danych (np. zdjęć) do celów związanych z Usługami, prosimy użytkownika o zgodę.

  • Zgrubna lokalizacja geograficzna. Systemy operacyjne Android wymagają zgrubnej lokalizacji geograficznej w celu nawiązania połączenia między Aplikacją a Urządzeniem użytkownika. Jednak firma Philips nie będzie w żaden sposób przetwarzać tych danych.  Dane te pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu. Jeśli użytkownik usunie profil swojego dziecka i/lub Aplikację, dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika. 
  • Mikrofon i nagrywanie dźwięku.  Grając podczas szczotkowania zębów w gry udostępniane przez Aplikację, dziecko może zdobywać nagrody — np. Sparkly może naśladować głos dziecka.  Aby nagrać głos i obsłużyć tę nagrodę, Aplikacja potrzebuje dostępu do mikrofonu w urządzeniu użytkownika. Jednak firma Philips nie będzie w żaden sposób przetwarzać ani przechowywać tych danych. Nie będzie ich przechowywać również Aplikacja.
  • Zdjęcia i media. Jeśli użytkownik chce dodać zdjęcie do profilu swojego dziecka, Aplikacja może zażądać zgody na dostęp do aparatu lub galerii zdjęć użytkownika.  Systemy operacyjne Android mogą w charakterze warunku technicznego zażądać zgody na filmy, jednak Aplikacja wykorzysta tę zgodę jedynie w celu uzyskania dostępu do aparatu użytkownika, aby móc zrobić zdjęcia.  Firma Philips nie będzie w żaden sposób przetwarzać zdjęcia profilowego dziecka użytkownika.  Dane te pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu.
  • Pliki.  Aplikacja wymaga dostępu do plików użytkownika, aby zapisać konfiguracje językowe i inne pliki niezbędne do funkcjonowania Aplikacji (np. pliki graficzne i multimedialne lub inne duże zasoby programów). Jeśli użytkownik usunie Aplikację, dane te zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika.   
Więcej informacjiMniej informacji
Third parties

Komu są udostępniane dane osobowe?

 

Firma Philips może ujawnić dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym, partnerom biznesowym lub innym stronom trzecim zgodnie z niniejszym Zastrzeżeniem prywatności i/lub obowiązującymi przepisami.

Usługodawcy

Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi, którzy pomagają nam w świadczeniu, ulepszaniu, poznawaniu, dostosowywaniu, obsłudze i sprzedawaniu naszych Usług.


Dane osobowe użytkownika możemy udostępnić następującym usługodawcom:

  • Dostawcy usług informatycznych i chmurowych

Usługodawcy ci zapewniają niezbędny sprzęt, oprogramowanie, sieć, pamięć masową, usługi transakcyjne i/lub powiązane technologie konieczne do uruchomienia Aplikacji lub świadczenia Usług.

Firma Philips wymaga od swoich usługodawców zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników, podobnego do tego, który zapewniamy sami. Od naszych usługodawców wymagamy przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i tylko w określonych celach wskazanych powyżej, uzyskiwania dostępu do minimalnej ilości danych niezbędnych do świadczenia określonych usług oraz ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.
 

Inne strony trzecie

Firma Philips może również współpracować ze stronami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Jeśli firma Philips udostępnia dane osobowe stronom trzecim, które wykorzystują dane osobowe użytkownika do własnych celów, przed udostępnieniem tych danych firma Philips zadba o poinformowanie użytkownika i/lub uzyskanie jego pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku należy uważnie przeczytać zastrzeżenia prywatności tych stron trzecich, gdyż informują one o ich praktykach w zakresie ochrony prywatności, w tym o typach zbieranych danych osobowych oraz sposobach ich używania, przetwarzania i ochrony.
 

Firma Philips czasami sprzedaje swoją jednostkę biznesową lub jej część innej firmie. Takie przeniesienie własności może obejmować przekazanie danych osobowych użytkowników bezpośrednio związanych z tą jednostką biznesową kupującej ją firmie. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z naszego Zastrzeżenia prywatności mogą być swobodnie cedowane przez firmę Philips na dowolny z naszych podmiotów stowarzyszonych w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją lub sprzedażą aktywów bądź z mocy prawa albo w inny sposób i możemy przekazywać dane osobowe użytkowników każdemu z naszych podmiotów stowarzyszonych, podmiotom będącym następcami prawnymi lub nowym właścicielom.
 

Transfer transgraniczny

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub współpracujemy z usługodawcami, i korzystając z Usług, użytkownik potwierdza świadomość (ewentualnego) transferu informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W określonych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkownika.
 

Jeśli użytkownik znajduje się w EOG, jego dane osobowe mogą być przekazywane do naszych podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców w krajach nienależących do EOG, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku transferów z EOG do krajów, które Komisja Europejska uznała za niezapewniające odpowiedniej ochrony danych, takich jak Stany Zjednoczone, w celu ochrony danych osobowych użytkownika wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak nasze Wiążące zasady korporacyjne dotyczące danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule kontraktowe przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię tych środków można uzyskać, klikając powyższe łącze lub pisząc na adres privacy@philips.com.
 

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w przypadku celów, do których są zbierane. Kryteria, którymi się kierujemy, określając okresy zatrzymywania obejmują następujące informacje: (i) czas korzystania przez użytkownika z Aplikacji i Usług; (ii) czy istnieje zobowiązanie prawne, któremu podlegamy; lub (iii) czy zatrzymanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących ustaw o przedawnieniu, postępowań sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

Więcej informacjiMniej informacji
Choices and rights

Możliwości wyboru i prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chce złożyć wniosek o dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych nam wcześniej danych osobowych lub złożyć wniosek o otrzymanie elektronicznej kopii danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest zapewnione przez obowiązujące przepisy), może skontaktować się z nami pod adresem privacy@philips.com. Wniosek taki rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem.
 

 

We wniosku użytkownik powinien wskazać dane, których dotyczyć ma dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub sprzeciw wobec przetwarzania. W celu ochrony użytkownika możemy realizować wyłącznie wnioski dotyczące danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami o koncie, których użyto w celu wysyłania do nas wniosku, a przed rozpatrzeniem takiego wniosku możemy wymagać weryfikacji tożsamości użytkownika. Będziemy się starali zastosować się do wniosku użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe.
 

W przypadku, gdy polegamy na zgodzie na zbieranie i/lub przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na legalność wykonanego przed wycofaniem przetwarzania opartego na zgodzie.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik skorzysta z (niektórych) swoich możliwości wyboru i praw, może nie być już w stanie korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

Więcej informacjiMniej informacji
We protect your personal data

Chronimy dane osobowe użytkowników

Traktujemy poważnie nasz obowiązek ochrony danych powierzonych firmie Philips przed przypadkową lub nieautoryzowaną zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips stosuje w celu ochrony danych użytkownika różne technologie zabezpieczeń oraz środki techniczne i organizacyjne. W tym celu stosujemy między innymi środki kontroli dostępu, zapory sieciowe i bezpieczne protokoły.

Więcej informacjiMniej informacji
Special information for parents

Specjalne informacje dla rodziców

Zasady firmy Philips nakazują nam przestrzeganie prawa, gdy do zebrania, użycia lub ujawnienia danych osobowych dzieci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci oraz zdecydowanie zachęcamy rodziców i opiekunów do sprawowania aktywnej kontroli nad działaniami dzieci i ich zainteresowaniami w Internecie.

Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez ich zgody, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, usuniemy te dane z naszych plików.

Więcej informacjiMniej informacji
Local specific information

Informacje dotyczące określonych lokalizacji: prawa użytkownika do ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia (tylko w USA)

Część 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia pozwala naszym klientom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, zażądać i uzyskać od nas raz w roku, bezpłatnie, informacje na temat danych osobowych, które (ewentualnie) ujawniliśmy stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te obejmują listę kategorii udostępnionych danych osobowych oraz nazwy lub nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy informacje w ubiegłym roku kalendarzowym. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i chce złożyć taki wniosek, powinien odwiedzić naszą witrynę internetową poświęconą prywatności: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice

Zmiany w niniejszym Zastrzeżeniu prywatności

Nasze Usługi mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Zastrzeżenia prywatności od czasu do czasu. Wraz z aktualizacją treści niniejszego Zastrzeżenia prywatności będziemy również aktualizować datę na początku tego dokumentu.

Zachęcamy do regularnego przeglądania najnowszej wersji niniejszego Zastrzeżenia prywatności.
 

Nowe Zastrzeżenie prywatności wchodzi w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmienione zastrzeżenie, powinien zmienić swoje preferencje lub rozważyć zaprzestanie korzystania z naszych Usług. Kontynuując uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie takich zmian, użytkownik potwierdza, że został poinformowany o zmianach i akceptuje Zastrzeżenie prywatności z tymi zmianami.

Więcej informacjiMniej informacji
Contact

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Zastrzeżenia prywatności lub sposobów używania danych osobowych przez firmę Philips prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@philips.com. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla jego kraju lub regionu.
 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, USA