1
Opieka oddechowa

Czym jest pikflometr?


Odczyty pikflometru informują o stopniu otwarcia dróg oddechowych, aby możliwe było skuteczne leczenie astmy1.

  Czym jest pikflometr?

  Pikflometr to niedrogie przenośne urządzenie podręczne dla osób z astmą umożliwiające pomiar prędkości, z jaką powietrze wydychane jest z płuc. Mierzenie przepływu szczytowego za pomocą tego urządzenia to istotny element leczenia objawów astmy oraz zapobiegania jej napadom. Powinien on stanowić część zindywidualizowanego planu leczenia astmy2.
  Dlaczego należy mierzyć siłę wydechu?
  Przepływ szczytowy to miara prędkości, z jaką powietrze wydostaje się z płuc przy silnym wydechu wykonanym po pełnym wdechu. Odczyt ten nazywany jest w medycynie szczytowym przepływem oddechowym. Monitorowanie jego wartości stanowi jeden ze sposobów sprawdzania, czy astma jest pod kontrolą, czy też się pogarsza1. Korzystając z tych informacji i z ustalonego przez lekarza planu leczenia astmy można z powrotem zacząć kontrolować przebieg tej choroby.
  Monitorowanie astmy
  Jeśli astma nie dokucza Ci, oznacza to, że drogi oddechowe są otwarte i powietrze z dużą prędkością może być wydychane z płuc. Odczyt przepływu szczytowego jest wówczas wysoki. Jednak w przypadku braku kontrolowania astmy drogi oddechowe ulegają zwężeniu i szybkie wydychanie powietrza nie jest już możliwe. Odczyt przepływu szczytowego jest wtedy niższy.
  Jak wykonuje się pomiar2?
  Przepływ szczytowy mierzy się za pomocą niewielkiego urządzenia podręcznego zwanego pikflometrem. Odczyty podawane są na skali w litrach na minutę (l/min). Wykonywanie wydechu przez ustnik powoduje — zależnie od siły strumienia powietrza — przesunięcie się niewielkiego wskaźnika. Po jego zatrzymaniu się uzyskuje się odczyt pomiaru. Jako najlepszy przepływ szczytowy należy zapisać najwyższą wartość z trzech wykonanych pomiarów.

  W oparciu o najlepszy przepływ szczytowy dziecka (maksymalna wartość przepływu szczytowego, gdy astma jest kontrolowana) lekarz ustawi na pikflometrze wskaźniki stref oznaczonych różnymi kolorami. Uzyskiwany odczyt przepływu szczytowego będzie przypadać w jednej ze stref.

  W jaki sposób można ustalić swój najlepszy przepływ szczytowy?3


  Najlepszy szczytowy przepływ oddechowy to maksymalna wartość pomiaru tego parametru u Ciebie lub Twojego dziecka, którą można uzyskać w czasie od dwóch do trzech tygodni właściwego kontrolowania astmy. Właściwe kontrolowanie astmy oznacza dobre samopoczucie i brak objawów tej choroby.
   

  Wartość najlepszego szczytowego przepływu oddechowego jest ważna, ponieważ z nią porównywane będą wszystkie pozostałe pomiary tego parametru. Na jej podstawie opracowuje się z lekarzem plan leczenia astmy.
   

  Należy zawsze korzystać z tego samego pikflometru i zapisywać wyniki pomiarów w karcie odczytów przepływu szczytowego. Konieczne jest wykonywanie pomiarów pifklometrem codziennie rano. Codzienne uzyskiwanie odczytów pozwoli zauważyć spadek przepływu powietrza i zmiany związane z kontrolowaniem astmy.

  W celu ustalenia u siebie najlepszego przepływu szczytowego należy wykonywać pomiary tego parametru:
  ikona kalendarza — dwa razy dziennie
  dwa razy dziennie przez dwa lub trzy tygodnie, gdy astma jest właściwie kontrolowana
  ikona zegara
  o tej samej porze rano i wczesnym wieczorem
  ikona dotycząca lekarza
  zgodnie z instrukcjami lekarza

  Jak często należy wykonywać pomiary przepływu szczytowego?


  Odczyty przepływu szczytowego są najbardziej wiarygodne, jeśli uzyskuje się je o tej samej porze dnia, najlepiej jeden rano, a drugi wieczorem3. Informacje dotyczące częstotliwości pomiarów przepływu szczytowego należy uzyskać od lekarza.

  Jak odczytywać pomiary wykonywane pikflometrem PersonalBest firmy Philips?

  Podział na trzy strefy przypominający sygnalizację drogową

  Strefa zielona

  Strefa zielona

  strefa zielona
  Jeśli odczyt znajduje się nad zielonym wskaźnikiem, należy przestrzegać zwykłego planu przyjmowania leków kontrolujących przebieg astmy.
  Strefa żółta

  Strefa żółta

  strefa żółta
  Jeśli odczyt znajduje się między żółtymi wskaźnikami, oznacza to, że astma może się pogarszać. Należy postępować według podanych w planie leczenia astmy instrukcji dotyczących stosowania leków doraźnych w celu powrotu odczytów do strefy zielonej.
  Strefa czerwona

  Strefa czerwona

  strefa czerwona
  Jeśli odczyt znajduje się pod czerwonym wskaźnikiem, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

  Gdzie można kupić pikflometr PersonalBest firmy Philips?


  Pikflometr PersonalBest firmy Philips

  Lekki, jednoelementowy i łatwy do przenoszenia pikflometr PersonalBest firmy Philips to doskonałe rozwiązanie do monitorowania przepływu szczytowego w dowolnym momencie.

  karta odczytów z pikflometru personalbest

  Obsługa i sposób postępowania z pikflometrem PersonalBest firmy Philips

  step 1
  1. Zdejmij górną osłonę
  step 2
  2. Złóż obie połówki dolnej osłony zawiasowej tak, aby utworzyć uchwyt
  step 3
  3. Przesuń czerwony wskaźnik na sam dół skali
  step 4
  4. W pozycji stojącej wykonaj jak najgłębszy wdech. Włóż ustnik do ust, szczelnie obejmując go wargami. Wykonaj wydech najszybciej i najmocniej, jak potrafisz
  step 5
  5. Odczyt przepływu szczytowego wskaże miejsce zatrzymania się wskaźnika. Powtarzaj czynności od punktu 3, aby uzyskać 3 pomiary
  step 6
  6. Zapisz najwyższą wartość pomiaru w karcie codziennych odczytów wraz z datą i godziną
  ZASTRZEŻENIE: 
  informacje podane w tej witrynie internetowej służą wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępują porady lekarza.

  PRZYPISY:
  [1] aaaai.org. Conditions-and-treatments/library/at-a-glance/peak-flow-meter. Informacje z października 2017 roku. 

  [2] Asthma.org.uk. All_about_asthma/controlling_your_asthma/resources_to_help_you/peak_flow_diary. Informacje z października 2017 roku. 

  [3] Webmd.com. Asthma/guide/peak-flow-meter. Informacje z października 2017 roku.