1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 14 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  Warunki gwarancji na okres dodatkowego roku dla produktów do toalety męskiej firmy Philips — strona rejestracji

   

  Ostatnia aktualizacja: grudzień 2012

   

  Oto warunki, do których odnosi się karta rejestracyjna:

   

  Po zarejestrowaniu produktu, do którego dołączono kartę rejestracyjną, możesz otrzymać na niego dodatkowy rok gwarancji.

   

  Dodatkowy rok gwarancji podlega tym samym warunkom, co standardowa gwarancja obejmująca produkt, dołączona do niego podczas dostawy. Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie produktów dostępnych na stronie internetowej www.philips.com/support, do których dołączana jest karta rejestracyjna. Przedłużona gwarancja nie obejmuje standardowych części zamiennych, takich jak głowice golące. Aby przedłużona gwarancja była ważna, podczas rejestracji należy udzielić informacji zgodnych ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem. Kartę rejestracyjną należy wypełnić i dostarczyć do firmy Philips w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu produktu.

   

  Firma Philips zastrzega sobie prawo do odwołania oferty dodatkowego roku gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia. Nie może jednak anulować dodatkowego roku gwarancji, jeśli został on przyznany przed odwołaniem oferty.

   

  Oferta dodatkowego roku gwarancji będzie dostępna wyłącznie dla mieszkańców następujących państw:

   

  Albania, państwa Ameryki Centralnej, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, państwa Bliskiego Wschodu i Afryki, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Kolumbia, Korea, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Peru, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

   

  Może się zdarzyć, że karta rejestracyjna zostanie dołączona do zakupionego produktu, lecz państwo zamieszkania osoby kupującej nie jest wymienione na liście. W takim wypadku osoba ta nie jest uprawniona do otrzymania dodatkowego roku gwarancji, jednak może zarejestrować produkt.

   

  Niniejsze zasady podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem holenderskim i wszelkie spory wynikające z nich lub mające z nimi związek będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo w Amsterdamie (Holandia).

   

  Gdyby jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach zostały uznane za nieważne przez sąd miejscowo właściwy, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Zasad, które zachowają prawomocność i znaczenie.

   

  Oferta dodatkowego roku gwarancji została wprowadzona przez firmę Philips Consumer Lifestyle B.V. z zarejestrowaną siedzibą w Eindhoven (Holandia). Więcej szczegółów można uzyskać po dwukrotnym kliknięciu łącza „Philips” w stopce niniejszej witryny internetowej.

   

  Aby wywiązać się ze zobowiązań gwarancyjnych, firma Philips musi zebrać odpowiednie informacje. Dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji zostaną zapisane w globalnej bazie danych konsumentów firmy Philips do celów administracyjnych. Informacje o tej bazie zostały przekazane do holenderskiego urzędu ochrony danych pod numerem rejestracyjnym 1166347. Dane w tej bazie danych są używane zgodnie z holenderskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz Zasadami poufności firmy Philips (patrz stopka tej witryny). Zgodnie z opisem na stronie rejestracyjnej firmy Philips takie użycie może obejmować przekazywanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji o produktach i usługach firmy Philips oraz wydarzeniach przez nią organizowanych, a także innych informacji, które mogą być użyteczne. Zgoda na taki sposób użycia jest wyrażana przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas rejestracji.

   

  Wszelkie pytania, skargi lub zapytania dotyczące programu należy przesyłać pocztą e-mail do firmy Philips na adres wyświetlany po kliknięciu łącza „Kontakt” w stopce tej witryny internetowej.