1
Produkty

Avent Aplikacja uGrow

Android i iOS SCD888/26

Rozwiązywanie problemów

Jak dodać urządzenie do aplikacji Philips Avent uGrow?

Aplikację uGrow można połączyć z inteligentną elektroniczną nianią Philips Avent uGrow i inteligentnym termometrem Philips Avent. Dowiedz się, w jaki sposób.

Instrukcje krok po kroku

Aby połączyć elektroniczną nianię lub termometr z aplikacją, dotknij ikony ustawień w lewym górnym menu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji uGrow.

Włączanie łączności

Inteligentna elektroniczna niania musi być najpierw połączona z siecią Wi-Fi (zapoznaj się z instrukcjami elektronicznej niani). Następnie przejdź do aplikacji uGrow, aby połączyć ją z inteligentną elektroniczną nianią.

W przypadku urządzeń połączonych przez Bluetooth upewnij się, że telefon znajduje się blisko urządzenia i Bluetooth jest włączony. Przeprowadzenie połączenia Bluetooth jest więc bardzo łatwe.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD888/26 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!