1
Produkty

Avent Aplikacja uGrow

Android i iOS SCD888/26

Rozwiązywanie problemów

Aplikacja Philips Avent uGrow zamyka się lub ulega awarii

Jeśli aplikacja Philips Avent uGrow przestanie działać, pomożemy Ci. Dowiedz się, jak w prosty sposób rozwiązać ten problem samodzielnie.

Usuń i ponowne zainstaluj aplikację uGrow

W przypadku powtarzających się awarii aplikacji uGrow spróbuj wykonać po kolei następujące czynności:

  1. Zamknij i ponownie uruchom aplikację uGrow.
  2. Upewnij się, że zainstalowana została najnowsza wersja aplikacji uGrow.
  3. Uruchom ponownie telefon.

Ostateczne rozwiązanie stanowi usunięcie i ponowna instalacja aplikacji uGrow. Ponowna instalacja aplikacji nie powoduje utraty zsynchronizowanych danych, jednak dodane poprzednio zdjęcia nie będą wyświetlane na osi czasu.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD888/26 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!