Konsumenckie
Produkty

Avent Aplikacja uGrow

Android i iOS SCD888/26

Rozwiązywanie problemów

Odczyty z termometru Avent nie są wyświetlane w aplikacji uGrow.

Jeśli odczyty z termometru Avent nie są wyświetlane w aplikacji uGrow, można rozwiązać ten problem w prosty sposób. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem samodzielnie.

Wybierz wszystkie odczyty

Pamiętaj, aby wybrać wszystkie odczyty, które chcesz przesłać z inteligentnego termometru Avent podczas synchronizacji danych z aplikacją. W przeciwnym razie dane te zostaną usunięte z termometru.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD888/26 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!