1
Produkty

Avent Aplikacja uGrow

Android i iOS SCD888/26

Rozwiązywanie problemów

Nie można sparować inteligentnej elektronicznej niani z aplikacją uGrow

Jeśli nie możesz sparować inteligentnej elektronicznej niani z aplikacją uGrow, sprawdź następujące kwestie:

1) Czy elektroniczna niania i telefon komórkowy są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi?
2) Czy rozpoczęto ponowne uruchamianie elektronicznej niani?
3) Sprawdź moc sygnału sieci Wi-Fi.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD888/26 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!