1
Produkty

3000 series Automatyczny ekspres do kawy

5 rodzajów napojów, System Easy Cappuccino, Srebrny HD8829/11

Rozwiązywanie problemów

Miga wskaźnik i urządzenie nie działa

Wskaźniki mają różne znaczenie. Czytaj dalej, aby poznać wyjaśnienie.

WYKRZYKNIK i wskaźnik BRAK WODY migają, a podświetlenie przycisku ESPRESSO świeci światłem ciągłym

Przyczyna: W systemie jest powietrze.

Rozwiązanie: Wylej trochę gorącej wody.

Tylko WYKRZYKNIK świeci światłem ciągłym

Przyczyna: Tacka ociekowa i/lub pojemnik na fusy kawowe są włożone nieprawidłowo bądź klapka serwisowa nie jest dobrze zamknięta.

Rozwiązanie: Włóż tackę ociekową i pojemnik na fusy kawowe do urządzenia, a następnie zamknij klapkę serwisową.

Tylko WYKRZYKNIK miga powoli

Przyczyna: Moduł parzenia jest włożony nieprawidłowo lub nie włożono dozownika gorącej wody.

Rozwiązanie: Włóż ponownie moduł parzenia i upewnij się, że zablokował się w prawidłowym położeniu. Włóż dozownik gorącej wody.

Tylko wskaźnik OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY świeci światłem ciągłym

Przyczyna: Pojemnik na fusy został opróżniony w czasie, gdy urządzenie było wyłączone.

Rozwiązanie: Opróżnij pojemnik na fusy przy włączonym urządzeniu. W przeciwnym razie licznik cyklów parzenia kawy nie zostanie zresetowany.

Jeśli WSZYSTKIE wskaźniki migają jednocześnie

Określ, w jakiej sytuacji wszystkie cztery wskaźniki zaczęły migać, i spróbuj zastosować odpowiednie rozwiązanie.

W przypadku korzystania z filtra AquaClean/Brita

  1. Wyjmij filtr ze zbiornika wody, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie
  2. Jeśli komunikat zniknie, filtr nie został dobrze przygotowany lub był zanieczyszczony. Przygotuj filtr lub wymień go, jeśli był używany dłużej niż 3 miesiące.

Wszystkie wskaźniki włączają się zaraz po włączeniu urządzenia

  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Wyjmij zbiornik wody i usuń wszystkie ziarna kawy znajdujące się na dnie komory zbiornika wody.
  3. Sprawdź, czy dozownik pary nie został zatkany. Usuń osad/brud z dozownika pary przy użyciu igły
  4. Ponownie włącz urządzenie i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.

Wszystkie wskaźniki włączają się podczas parzenia kawy

  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Wyczyść i nasmaruj moduł parzenia
  3. Zmień ustawienie grubości mielenia na grubsze mielenie kawy (wyższy numer)

Wszystkie wskaźniki włączają się zaraz po lub w trakcie usuwania kamienia**

  • Części osadzonego kamienia blokują obieg. Wyłącz urządzenie na jedną godzinę. Jeśli komunikat zniknie, usuń kamień z urządzenia innym razem

Tylko podświetlenie przycisku CALC CLEAN świeci światłem ciągłym

Przyczyna: Ekspres należy oczyścić z kamienia.

Rozwiązanie: Usuń kamień z urządzenia. Pamiętaj, że nieusuwanie kamienia z urządzenia spowoduje, że przestanie ono prawidłowo działać.

Tylko podświetlenie przycisku CALC CLEAN miga

Przyczyna: ‎Trwa procedura usuwania kamienia.

Rozwiązanie: Przycisk Calc Clean miga podczas całego cyklu usuwania kamienia. Ukończ procedurę usuwania kamienia. Urządzenie zostanie wyłączone dopiero po zakończeniu całego procesu usuwania kamienia.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HD8829/11 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8821/09 , HD8824/09 . więcej Mniej

Other issues
Wydajność(16)
Hałas(1)
Wyświetlacz(1)
Powiadomienia o błędach(5)
Młynek(2)
Mleko(1)

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!