1
Produkty

Philips Saeco Syntia Super-automatic espresso machine HD8833/12 Syntia Focus Black

HD8833/12

Rozwiązywanie problemów

Którą wersję procedury usuwania kamienia należy zastosować w przypadku ekspresu Saeco Syntia HD8833?

Właściwa procedura usuwania kamienia z ekspresu Saeco Syntia HD8833 zależy od dwóch czynników. Dowiedz się, jaka metoda sprawdzi się w przypadku Twojego ekspresu do kawy.

Określ, którą procedurę usuwania kamienia należy zastosować w urządzeniu

Wersja procedury usuwania kamienia, którą należy zastosować, zależy od daty produkcji ekspresu lub od tego, czy urządzenie było serwisowane bądź naprawiane w jednym z naszych centrów serwisowych.

Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji 2.1

 • Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane w 36. tygodniu 2012 r. lub później
 • Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane przed 36. tygodniem 2012 r. i było serwisowane lub naprawiane w jednym z naszych centrów serwisowych po 1 września 2012 r.
  Uwaga: W takim przypadku wskazówki zawarte w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem nie są już obowiązujące.

Wykonaj procedurę usuwania kamienia w wersji 1.0.

 • Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane przed 36. tygodniem 2012 r. i nie było serwisowane ani naprawiane w żadnym z naszych centrów serwisowych od 1 września 2012 r.Aby określić datę produkcji
  Sprawdź numer seryjny znajdujący się na etykiecie urządzenia. Numer seryjny można znaleźć na etykiecie po wewnętrznej stronie klapki serwisowej. Spójrz na cztery cyfry następujące po ciągu TW90xxxx lub 90SAxxxx.
  Oznaczają one datę produkcji. W tym przykładzie (patrz rysunek etykiety) urządzenie zostało wyprodukowane w 43. tygodniu 2010 r.
serial nummer.gif

Przed rozpoczęciem usuwania kamienia

 • Pełna procedura usuwania kamienia trwa ok. 30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia i oraz cykli płukania
 • Po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją przeprowadzić do końca
 • Używaj środka do usuwania kamienia Saeco/Philips CA7600 lub CA6701; do usuwania kamienia nie wolno używać octu

Zanim rozpoczniesz:

 • Opróżnij tackę ociekową
 • Przygotuj naczynie do zbierania wody podczas usuwania kamienia
 • Wyjmij filtr wody INTENZA+ ze zbiornika wody (jeśli się w nim znajduje)
 • Wyjmij przystawkę Pannarello / moduł Cappuccinatore / automatyczny spieniacz do mleka (jeśli znajdują się w urządzeniu)

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — wersja 2.1

 1. Ustaw przełącznik w położeniu ŚRODKOWYM I i naciśnij przycisk trybu gotowości, aby wyłączyć urządzenie
 2. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX i umieść go ponownie w urządzeniu
 3. Umieść naczynia pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem
 4. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj (przez około 3 sekundy) przyciski ESPRESSO i COFFEE, aż symbol USUWANIE KAMIENIA zacznie szybko migać. Poczekaj, aż wskaźnik ZIARNA KAWY zaświeci światłem ciągłym
 5. Gdy przycisk COFFEE zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Woda zacznie się wydobywać z dozownika pary w regularnych odstępach czasu aż do opróżnienia zbiornika
 6. Gdy WYKRZYKNIK zacznie migać, ustaw pokrętło regulacji w położeniu ŚRODKOWYM I
  Pierwszy cykl płukania
 7. Na wyświetlaczu pojawi się symbol BRAK WODY. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik BRAK WODY wyłączy się i pojawi się wskaźnik ZIARNA
 8. Umieść naczynie pod dozownikiem pary/gorącej wody i kranikiem
 9. Gdy przycisk COFFEE zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA
 10. Gdy wskaźnik ALARM zacznie migać, ustaw pokrętło regulacji w położeniu ŚRODKOWYM I
 11. Gdy przycisk COFFEE zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Woda zacznie się wydobywać z dozownika pary aż do opróżnienia zbiornika
 12. Gdy wskaźnik ALARM zacznie migać, ustaw pokrętło regulacji w położeniu ŚRODKOWYM I
  Drugi cykl płukania
 13. Na wyświetlaczu pojawi się symbol BRAK WODY. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu. Wskaźnik BRAK WODY wyłączy się
 14. Umieść naczynie pod dozownikiem pary/gorącej wody i kranikiem
 15. Gdy przycisk COFFEE zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Woda zacznie się wydobywać z dozownika pary aż do opróżnienia zbiornika
 16. Po zakończeniu drugiego cyklu płukania ekspres automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Wyłącznik zacznie migać
 17. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu ŚRODKOWYM I
  Ważne: Jeśli wskaźnik usuwania kamienia i wskaźnik ostrzegawczy świecą po zakończeniu drugiego cyklu płukania, zbiornik wody nie został napełniony do poziomu MAX podczas cykli płukania. W tej sytuacji należy wykonać jeszcze jeden cykl płukania. Powtarzaj czynności 13 i 14, aż ekspres przełączy się w tryb gotowości.
 18. Wypłucz zbiornik wody, napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX i umieść ponownie w urządzeniu
 19. Wypłucz tackę ociekową i wszystkie inne części, a następnie umieść je z powrotem na miejscach
 20. Ekspres będzie ponownie gotowy do użycia. Włącz urządzenie

Instrukcje dotyczące usuwania kamienia — wersja 1.0

 1. Ustaw przełącznik w położeniu ŚRODKOWYM I i włącz urządzenie. Odczekaj, aż urządzenie zakończy płukanie i nagrzeje się
 2. Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX i umieść go ponownie w urządzeniu
 3. Umieść naczynie pod dozownikiem pary/gorącej wody
 4. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA i nalej 2–3 filiżanki (ok. 150 ml) wody. Zatrzymaj nalewanie, ustawiając pokrętło regulacji z powrotem w położeniu ŚRODKOWYM I
 5. Zaczekaj około 10 minut, aż roztwór zadziała
 6. Opróżnij pojemnik i ustaw go ponownie. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA i nalej 2–3 filiżanki (ok. 150 ml) wody. Zatrzymaj nalewanie, ustawiając pokrętło regulacji z powrotem w położeniu ŚRODKOWYM I
 7. Zaczekaj około 3 minut, aż roztwór zadziała
 8. Powtarzaj czynności 6 i 7 aż do opróżnienia zbiornika z roztworu i wyświetlenia symbolu BRAK WODY
 9. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Opróżnij naczynie użyte do zbierania płynu z urządzenia i umieść je pod dozownikiem pary
 10. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Rozpocznie się cykl płukania urządzenia. Woda powinna wyciekać z urządzenia, aż zbiornik zostanie opróżniony, a wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić światłem ciągłym
 11. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu ŚRODKOWYM I
 12. Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Opróżnij naczynie użyte do zbierania płynu z urządzenia i umieść je pod kranikiem
 13. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy są wyświetlane następujące symbole
 14. Wybierz funkcję wstępnie zmielonej kawy, naciskając przycisk AROMA/PRE-GROUND
 15. Naciśnij przycisk COFFEE, aby zaparzyć dużą kawę, i poczekaj na zakończenie parzenia
 16. Powtórz 3 razy czynności 12–15, a następnie przejdź do czynności 17
 17. Umieść naczynie pod dozownikiem pary. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Woda powinna wyciekać z urządzenia, aż zbiornik zostanie opróżniony, a wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić światłem ciągłym
 18. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu ŚRODKOWYM I
 19. Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX i umieść go ponownie w urządzeniu
 20. Naciśnij i przytrzymaj przycisk AROMA/PRE-GROUND przez około 6 sekund. Symbol usuwania kamienia zniknie z wyświetlacza
 21. Wyczyść tackę ociekową i inne części
 22. Urządzenie jest gotowe do użycia

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HD8833/12 , HD8833/19 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!