1
Produkty

Saeco Intuita W pełni automatyczny ekspres do kawy

Parzenie 3 rodzajów kawy, Automatyczny spieniacz do mleka, Srebrny, 5-stopniowy, regulowany młynek HD8750/99

Rozwiązywanie problemów

Na panelu sterowania ekspresu do kawy Saeco Intuita miga wskaźnik.

Na panelu sterowania ekspresu do kawy Saeco Intuita może być wyświetlanych kilka wskaźników. Poznaj ich znaczenie.

Przycisk CALC CLEAN (czerwony)

 • Światło ciągłe:
  Ekspres należy oczyścić z kamienia. Po rozpoczęciu procedury usuwania kamienia trzeba ją wykonać w całości i pozwolić, aby wszystkie cykle były przeprowadzone do samego końca.

 • Wolne miganie (raz na sekundę):
  Trwa procedura usuwania kamienia. Dopóki miga przycisk CALC CLEAN, trwa procedura usuwania kamienia. Kontynuuj procedurę usuwania kamienia.

 • Szybkie miganie (2 razy na sekundę):

  • Przerwano procedurę usuwania kamienia (CALC CLEAN) przez naciśnięcie wolno migającego przycisku CALC CLEAN. Naciśnij ponownie przycisk CALC CLEAN, aby kontynuować. Procedura usuwania kamienia będzie kontynuowana.
  • Procedura usuwania kamienia została przerwana, zanim została ukończona. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części „Nie można ukończyć procedury usuwania kamienia z ekspresu Saeco Intuita”.
  • Jeśli przycisk CALC CLEAN miga szybko i świeci wskaźnik „brak wody”, procedura usuwania kamienia nie została jeszcze ukończona. Ukończ procedurę usuwania kamienia.
CALC CLEAN miga

Wskaźnik ostrzegawczy / symbol wykrzyknika (czerwony)

 • Wolne miganie (raz na sekundę):
  • Klapka serwisowa jest otwarta lub została nieprawidłowo zamknięta. Upewnij się, że klapka serwisowa jest zamknięta.
  • Nie zainstalowano modułu parzenia lub moduł został zainstalowany nieprawidłowo. Wyjmij moduł parzenia, a następnie wyczyść i nasmaruj go. Umieść go z powrotem w urządzeniu.
Wskaźnik ostrzegawczy (czerwony)

Wskaźnik szuflady na fusy kawowe (czerwony)

 • Wolne miganie (raz na sekundę):
  Należy wsunąć szufladę na fusy kawowe. Wsuń szufladę na fusy kawowe.

 • Szybkie miganie (2 razy na sekundę):
  Szuflada na fusy kawowe jest pełna i trzeba ją opróżnić. Zawsze opróżniaj szufladę na fusy kawowe, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli szuflada na fusy kawowe jest opróżniana w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, licznik cyklów parzenia kawy nie jest resetowany. W takim przypadku wskaźnik, który informuje o konieczności opróżnienia szuflady na fusy kawowe, może świecić nawet wtedy, gdy szuflada nie jest pełna.

 • Szybkie miganie po ponownym włożeniu szuflady na fusy kawowe:
  Szuflada na fusy kawowe została włożona z powrotem zbyt szybko. Wyjmij szufladę na fusy kawowe, gdy ekspres jest włączony. Opróżnij szufladę na fusy kawowe i przed jej ponownym wsunięciem poczekaj, aż czerwony wskaźnik zaczynie wolno migać.

Wskaźnik szuflady na fusy kawowe (czerwony)

Wskaźnik braku kawy (czerwony)

Świecenie światłem ciągłym:
Lejek na ziarna kawy jest pusty. Napełnij lejek ziarnami kawy i ponownie rozpocznij cykl parzenia.

Wskaźnik braku kawy (czerwony)

Wskaźnik braku wody (czerwony)

Świecenie światłem ciągłym:
Zbiornik wody jest pusty. Nalej świeżej wody do zbiornika.

Wskaźnik braku wody (czerwony)

Wskaźnik braku wody + wskaźnik ostrzegawczy + przycisk nalewania gorącej wody

Wolne miganie:
Należy zalać obieg wody. Aby zalać ekspres, nalej trochę gorącej wody.

Wskaźnik braku wody + wskaźnik ostrzegawczy + przycisk nalewania gorącej wody

Wyłącznik

Miganie:
Ekspres jest w trybie gotowości. Naciśnij przycisk, aby włączyć ekspres. W trybie gotowości zużycie energii jest mniejsze niż 1 Wh

Wyłącznik

Kilka wskaźników miga

Wskaźnik braku wody + wskaźnik ostrzegawczy + wskaźnik braku kawy + wskaźnik szuflady na fusy kawowe migają w tym samym czasie:
Nastąpiła awaria ekspresu i gorąca woda oraz para nie mogą wydobywać się z urządzenia; nie można zaparzyć espresso. Wyłącz urządzenie, odczekaj 30 sekund i włącz je ponownie. Powtórz te czynności 2–3 razy.

Kilka wskaźników miga

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HD8750/99 , HD8750/19 .

Other issues
Konserwacja(1)
Młynek(2)
Hałas(2)
Moduł parzenia(2)
Wyświetlacz(1)
Dozowanie(4)
Wydajność(3)
Funkcjonalność(1)
Zasilanie / ładowanie / czas pracy baterii(1)
Wyciekanie(2)
Budzik(3)
Mleko(1)

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!