1
Produkty

3000 series Automatyczny ekspres do kawy

5 rodzajów napojów, System Easy Cappuccino, Srebrny HD8829/11

Rozwiązywanie problemów

Czerwony symbol wykrzyknika na wyświetlaczu ekspresu Philips 3000 świeci światłem ciągłym lub miga.

Jeśli czerwony symbol wykrzyknika ekspresu do kawy Philips 3000 świeci światłem ciągłym lub miga, może istnieć prosta przyczyna i odpowiednie rozwiązanie.

Sprawdź, w jaki sposób wskaźnik ostrzegawczy świeci/miga i czy inne wskaźniki są włączone.

Poniżej można znaleźć wszystkie możliwe opisy i rozwiązania.
Kompletne omówienie znaczenia wszelkich pozostałych wskaźników można znaleźć w instrukcji obsługi ekspresu do kawy.

wskaźnik ostrzegawczy — philips3000

Wskaźnik OSTRZEŻENIE i wskaźnik BRAK WODY **migają**, a przycisk ESPRESSO świeci w sposób **ciągły**.

Przyczyna:
W systemie jest powietrze.

Rozwiązanie:
Należy zalać obieg.

  1. Włóż dozownik gorącej wody i naciśnij przycisk ESPRESSO. Wskaźnik na przycisku ESPRESSO zgaśnie.
  2. Wskaźnik braku wody i ogólny wskaźnik ostrzegawczy migają podczas zalewania obiegu. Wskaźniki gasną po zakończeniu zalewania obiegu.

Tylko wskaźnik OSTRZEŻENIE świeci w sposób **ciągły**.

Przyczyna:
Tacka ociekowa lub pojemnik na fusy kawowe są włożone nieprawidłowo lub klapka serwisowa nie jest dobrze zamknięta.

Rozwiązanie:
Włóż tackę ociekową i pojemnik na fusy kawowe do urządzenia, a następnie zamknij klapkę serwisową.

Tylko wskaźnik OSTRZEŻENIE miga **powoli**.

Kilka przyczyn:
Moduł parzenia jest włożony nieprawidłowo lub nie włożono dozownika gorącej wody.

Rozwiązanie:
Włóż ponownie moduł parzenia i upewnij się, że zablokował się w prawidłowym położeniu. Włóż dozownik gorącej wody.

Wskaźniki OSTRZEŻENIE, BRAK WODY, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY i BRAK KAWY migają **równocześnie**.

Przyczyna:
Urządzenie jest uszkodzone.

Rozwiązanie:
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie po 30 sekundach. Tę procedurę należy powtórzyć 2 lub 3 razy.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HD8829/11 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8821/09 , HD8824/09 . więcej Mniej

Other issues
Wydajność(16)
Młynek(2)
Budzik(2)

Nie tego szukasz?