Konsumenckie
Produkty

Saeco PicoBaristo W pełni automatyczny ekspres do kawy

10 rodzajów napojów, Zintegrowany pojemnik na mleko, Biały, AquaClean SM5478/10

Rozwiązywanie problemów

Jak usunąć kamień z automatycznego ekspresu do kawy Philips?

Ekspresy do kawy firmy Philips są dostępne w różnych seriach. Czytaj dalej, aby znaleźć instrukcje odpowiednie dla posiadanego urządzenia.

Które instrukcje dotyczą mojego ekspresu do kawy firmy Philips?

Wybór instrukcji zależy od serii posiadanego ekspresu firmy Philips.

Od lewej do prawej strony widać zdjęcia przedstawiające następujące modele:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (bez wyświetlacza), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (z pokrętłem regulacji lub bez)

W przypadku modeli Philips 3000 oraz Philips 2100 Easy Cappuccino dostępne są filmy instruktażowe w języku angielskim.

Zdjęcia modeli ekspresów do kawy

Modele Philips 4000 i 3100, urządzenia z wyświetlaczem; instrukcje dotyczące usuwania kamienia

Te ekspresy do kawy firmy Philips są również wyposażone w wyświetlacz.

1) Przejdź do MENU i wybierz opcję „Start Calc Clean” (rozpocznij proces Calc-Clean).

2) Naciśnij przycisk CAPPUCCINO, aby wybrać proces usuwania kamienia.

3) Urządzenie przypomni o włożeniu wypełnionego wodą pojemnika na mleko i pociągnięciu dozownika pojemnika na mleko w prawo.

4) Na wyświetlaczu pojawi się symbol środka do usuwania kamienia.

5) Wlej do zbiornika wody całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco.

6) Dopełnij zbiornik świeżą, bieżącą wodą do poziomu oznaczenia CALC CLEAN.

7) Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu.

8) Umieść miskę pod dozownikiem pojemnika na mleko i kranikiem dozownika kawy.

9) Naciśnij przycisk CAPPUCCINO, aby rozpocząć cykl usuwania kamienia.

10) Z urządzenia w regularnych odstępach czasu zacznie się wydobywać roztwór środka do usuwania kamienia. O postępie procesu będzie informować pasek na wyświetlaczu. Zajmuje to około 20 minut.

Uwaga: Cykl usuwania kamienia można wstrzymać, naciskając przycisk ESPRESSO. Aby wznowić, ponownie naciśnij przycisk CAPPUCCINO.

11) Po wyczerpaniu wody i środka do usuwania kamienia na wyświetlaczu pojawi się symbol pustego zbiornika wody.

12) Wypłucz zbiornik wody, nalej do niego świeżej wody do poziomu MAX i włóż go na miejsce. Na wyświetlaczu pojawi się symbol rozpoczęcia płukania.

13) Napełnij pojemnik na mleko wodą do poziomu MIN i włóż go do urządzenia.

14) Pociągnij dozownik pojemnika na mleko w prawo.

15) Ponownie ustaw miskę.

16) Naciśnij przycisk CAPPUCCINO. Urządzenie rozpocznie cykl płukania.

17) Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol CALC CLEAN OK, oznacza to, że cykl płukania został zakończony.

Uwaga: Jeśli na ekranie pojawi się symbol ZBIORNIK WODY zamiast symbolu CALC CLEAN OK, oznacza to, że zbiornik nie został napełniony wodą do poziomu MAX. Napełnij zbiornik wodą do poziomu MAX i przeprowadź kolejny cykl płukania. Powtórz czynności 12-17, aż pojawi się symbol CALC CLEAN OK. Możliwe, że zanim na ekranie zostanie wyświetlony symbol gotowości, konieczne będzie kilkakrotne wykonanie procedury.

18) Naciśnij przycisk CAPPUCCINO, aby zamknąć.

19) Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

20) Urządzenie jest gotowe do użycia.

Model Philips 3000, urządzenie bez wyświetlacza; instrukcje dotyczące usuwania kamienia

1) Opróżnij tackę ociekową i pojemnik na fusy kawowe.

2) Zdejmij klasyczny spieniacz do mleka/automatyczny spieniacz do mleka z dozownika pary/gorącej wody. Włóż dozownik gorącej wody (dotyczy urządzeń, które są w niego wyposażone).

3) Wyjmij dodatkowy filtr wody (INTENZA+) ze zbiornika (opcjonalnie).

4) Wlej do zbiornika wody całą butelkę środka do usuwania kamienia Saeco.

5) Dopełnij zbiornik świeżą, bieżącą wodą do poziomu oznaczenia CALC CLEAN.

6) Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu.

7) Umieść miskę pod dozownikiem pary/gorącej wody i kranikiem.

8) Naciśnij i przytrzymaj przycisk CALC CLEAN przez co najmniej 3 sekundy, aby rozpocząć cykl usuwania kamienia. Przycisk ESPRESSO zacznie świecić w sposób ciągły, a przycisk CALC CLEAN będzie migać przez cały czas trwania cyklu.

9) Wskaźnik usuwania kamienia zacznie świecić w sposób ciągły, a urządzenie zacznie wylewać roztwór środka do usuwania kamienia w regularnych odstępach. Zajmuje to około 20 minut.

Uwaga: Cykl usuwania kamienia można wstrzymać, naciskając przycisk ESPRESSO. Aby wznowić, ponownie naciśnij przycisk ESPRESSO.

10) Po wyczerpaniu wody i środka do usuwania kamienia wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić w sposób ciągły.

11) Wypłucz zbiornik wody, nalej do niego świeżej wody do poziomu MAX i włóż go na miejsce. Wskaźnik cyklu płukania będzie świecić w sposób ciągły.

12) Ustaw miskę ponownie.

13) Gdy przycisk ESPRESSO zacznie migać, naciśnij go, aby rozpocząć cykl płukania.

14) Po zakończeniu cyklu płukania przycisk CALC CLEAN zgaśnie.

Uwaga: Jeśli na ekranie pojawi się symbol pustego zbiornika wody, a przycisk CALC CLEAN nie zgaśnie, powtarzaj czynności 11–13, aż przycisk CALC CLEAN zgaśnie.

15) Ekspres nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania. Przyciski ESPRESSO i COFFEE będą migać jednocześnie.

16) Wyjmij tackę ociekową, wypłucz ją, a następnie umieść z powrotem w urządzeniu.

17) Urządzenie jest gotowe do użycia.

Play Pause

Model Philips 2100 Easy Cappuccino; instrukcje dotyczące usuwania kamienia

1) Wyłącz urządzenie.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone, nie będzie możliwe rozpoczęcie procesu usuwania kamienia.

2) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie. Wyjmij automatyczny spieniacz do mleka (jeśli jest obecny).

3) Opróżnij zbiornik wody i wyjmij filtr wody Intenza (jeśli jest obecny).

4) Wlej do zbiornika wody całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco.

5) Do środka do usuwania kamienia w zbiorniku dolej wody do poziomu oznaczonego symbolem MAX.

6) Upewnij się, że pokrętło regulacji wskazuje ikonę ZIARNA KAWY.

7) Umieść miskę pod dozownikiem gorącej wody/pary i kranikiem dozownika kawy.

8) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Naciśnij jednocześnie przycisk ESPRESSO oraz przycisk CAPPUCCINO i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie wolno migać podczas całego cyklu usuwania kamienia

9) Skieruj pokrętło regulacji na ikonę GORĄCA WODA i zaparz wrzątek. Pozwól, aby gorąca woda wypływała z dozownika gorącej wody/pary przez 10 sekund.

10) Skieruj pokrętło regulacji z powrotem na ikonę POJEDYNCZE ZIARNO. Odczekaj około 1 minuty, aby środek do usuwania kamienia zaczął działać.

11) Naciśnij przycisk ESPRESSO, aby zaparzyć filiżankę espresso. Odczekaj około 1 minuty, aby środek do usuwania kamienia zaczął działać.

Uwaga: Podczas procedury usuwania kamienia nie działa funkcja mielenia kawy. Po naciśnięciu przycisku ESPRESSO z urządzenia będzie wypływać wyłącznie woda.

12) Powtarzaj czynności 10–11 do momentu, gdy wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić w sposób ciągły.

13) Wyjmij zbiornik wody z urządzenia i wypłucz go.

14) Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX i wsuń go z powrotem do urządzenia.

15) Opróżnij dużą filiżankę i umieść ją z powrotem na tacce ociekowej pod dozownikiem gorącej wody/pary.

16) Naciśnij przycisk ESPRESSO i zaparz filiżankę espresso. Powtórz tę czynność dwukrotnie.

17) Skieruj pokrętło regulacji na ikonę GORĄCA WODA.

18) Pozwól, aby gorąca woda wypływała z dozownika gorącej wody/pary, aż wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić w sposób ciągły.

19) Wyjmij tackę ociekową, wypłucz ją, a następnie umieść z powrotem w urządzeniu.

20) Załóż z powrotem automatyczny spieniacz do mleka.

21) Wyjmij zbiornik wody i wypłucz go.

22) Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX i wsuń go z powrotem do urządzenia.

23) Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Po ponownym włączeniu urządzenie będzie gotowe do użycia.

Play Pause

Model Philips 2000 z pokrętłem regulacji; instrukcje dotyczące usuwania kamienia

1) Wyłącz urządzenie.

2) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

3) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

4) Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.

5) Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

6) Naciśnij równocześnie przyciski ESPRESSO i COFFEE i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Z wnętrza urządzenia w minutowych odstępach zacznie się wydostawać roztwór na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.

7) Gdy wskaźnik DWIE FILIŻANKI zaświeci się na zielono światłem stałym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Zajmuje to około 15 minut.

8) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Wskaźnik DWIE FILIŻANKI zgaśnie, a czerwony wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić w sposób ciągły.

9) Wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem.

10) Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.

11) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Urządzenie wykona krótkie zalanie obiegu. Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie podwójnie migać podczas całego cyklu płukania.

12) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary.

13) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Teraz woda będzie się wydostawać przez dozownik gorącej wody/pary.

14) Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA wyłączy się, a czerwony WYKRZYKNIK zacznie migać. Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

15) Zacznie migać zielony wskaźnik TRYB GOTOWOŚCI. Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

16) Urządzenie jest gotowe do użycia.

Model Philips 2000 bez pokrętła regulacji; instrukcje dotyczące usuwania kamienia

1) Wyłącz urządzenie.

2) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

3) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

4) Umieść duże naczynie pod kranikiem dozownika kawy.

5) Przytrzymaj przycisk ESPRESSO przez 5 sekund. Pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.

6) Urządzenie zacznie wylewać roztwór przez kranik dozownika kawy w regularnych, jednominutowych odstępach czasu aż do opróżnienia zbiornika wody. Zajmuje to około 20 minut.

7) Gdy włączy się czerwony wskaźnik BRAK WODY, wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem.

8) Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.

9) Woda zacznie się wydobywać z kranika dozownika kawy. Pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA będzie podwójnie migać podczas całego cyklu płukania.

10) Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA wyłączy się i zacznie migać zielony wskaźnik TRYB GOTOWOŚCI. Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

11) Urządzenie jest gotowe do użycia.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SM5478/10 , EP3362/00 , HD8829/11 , EP3551/10 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8652/59 , HD8829/09 , HD8827/09 , HD8834/19 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8824/09 , HD8650/19 , HD8650/29 , HD8650/09 , HD8651/09 , CA6700/00 , CA6702/00 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!