1
Produkty

Series 5000 Automatyczny ekspres do kawy z LatteGo

6 rodzajów kaw, LatteGo, PianoBlack, AquaClean EP5330/10

Rozwiązywanie problemów

Jak usunąć kamień z automatycznego ekspresu do kawy Philips?

Zalecamy regularne usuwanie kamienia z automatycznego ekspresu do kawy Philips, aby móc cieszyć się idealną temperaturą i wspaniałym smakiem kawy. Obejrzyj poniższe filmy, aby dowiedzieć się, jak usunąć kamień z automatycznego ekspresu do kawy Philips.

Użyj właściwego odkamieniacza

Zalecamy korzystanie wyłącznie z odkamieniacza firmy Philips. Niestosowanie odkamieniacza firmy Philips spowoduje utratę gwarancji. Odkamieniacz Saeco można kupić na stronie www.saeco.com/care.

UWAGA: Nie używaj środków do odkamieniania na bazie kwasów takich jak ocet.

Zdjęcia modeli ekspresów do kawy

Jak usunąć kamień z urządzenia Philips 5000?

Ten film pomoże Ci dowiedzieć się, jak usunąć kamień z automatycznego ekspresu do kawy Philips 5000.

Play Pause

Jak usunąć kamień z urządzeń Philips 4000 i 3100?

Procedura usuwania kamienia

 1. W menu wybierz opcję Start Calc Clean.
 2. Naciśnij przycisk Cappuccino, aby wybrać procedurę usuwania kamienia.
 3. Urządzenie przypomni o włożeniu wypełnionego wodą pojemnika na mleko i pociągnięciu dozownika pojemnika na mleko w prawo.
 4. Na wyświetlaczu pojawi się symbol środka do usuwania kamienia.
 5. Wlej do zbiornika wody całą butelkę odkamieniacza Philips.
 6. Napełnij zbiornik wodą do poziomu Calc Clean.
 7. Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu.
 8. Umieść miskę pod spieniaczem do mleka i kranikiem kawy.
  9) Naciśnij przycisk Cappuccino, aby rozpocząć cykl usuwania kamienia.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o postępie procesu usuwania kamienia. Usuwanie kamienia można przerwać, naciskając przycisk Espresso. Naciśnięcie przycisku Cappuccino ponownie uruchomi odkamienianie.

Procedura płukania

 1. Po zakończeniu procesu wypłucz zbiornik wody, nalej do niego świeżej wody do poziomu maksymalnego i włóż go na miejsce.
 2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol rozpoczęcia płukania.
 3. Nalej wody do pojemnika na mleko do poziomu minimalnego i umieść go na miejscu.
 4. Pociągnij dozownik pojemnika na mleko w prawo.
 5. Ponownie ustaw miskę.
 6. Naciśnij przycisk Cappuccino, aby rozpocząć cykl płukania.

Cykl płukania zostanie zakończony w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „Calc Clean OK”. Naciśnij przycisk Cappuccino, aby zakończyć procedurę usuwania kamienia.

Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol zbiornika wody zamiast symbolu „Calc-Clean OK”, oznacza to, że należy napełnić zbiornik wodą do maksymalnego poziomu i wykonać jeszcze jeden cykl płukania.

Play Pause

Jak usunąć kamień z urządzenia Philips 3000?

Ten film pomoże Ci dowiedzieć się, jak usunąć kamień z automatycznego ekspresu do kawy Philips 3000.

Play Pause

Jak usunąć kamień z urządzenia Philips 2100?

Ten film pomoże Ci dowiedzieć się, jak usunąć kamień z automatycznego ekspresu do kawy Philips 2100.

Play Pause

Jak usunąć kamień z urządzenia Philips 2000 (z pokrętłem)?

1) Wyłącz urządzenie.

2) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

3) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

4) Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary.

5) Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

6) Naciśnij równocześnie przyciski ESPRESSO i COFFEE i przytrzymaj je przez około 5 sekund. Z wnętrza urządzenia w minutowych odstępach zacznie się wydostawać roztwór na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.

7) Gdy wskaźnik DWIE FILIŻANKI zaświeci się na zielono światłem stałym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Zajmuje to około 15 minut.

8) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Wskaźnik DWIE FILIŻANKI zgaśnie, a czerwony wskaźnik BRAK WODY zacznie świecić w sposób ciągły.

9) Wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem.

10) Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.

11) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Urządzenie wykona krótkie zalanie obiegu. Pomarańczowy wskaźnik usuwania kamienia będzie podwójnie migać podczas całego cyklu płukania.

12) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA. Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary.

13) Gdy zielony wskaźnik DWIE FILIŻANKI zacznie świecić światłem ciągłym, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Teraz woda będzie się wydostawać przez dozownik gorącej wody/pary.

14) Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA wyłączy się, a czerwony WYKRZYKNIK zacznie migać. Ustaw pokrętło regulacji w centralnej pozycji ZIARNA.

15) Zacznie migać zielony wskaźnik TRYB GOTOWOŚCI. Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

16) Urządzenie jest gotowe do użycia.

Jak usunąć kamień z urządzenia Philips 2000 (bez pokrętła)?

1) Wyłącz urządzenie.

2) Opróżnij tackę ociekową i włóż ją ponownie.

3) Wyjmij zbiornik wody, opróżnij go i wlej do niego całą butelkę środka do usuwania kamienia Philips/Saeco. Dopełnij zbiornik świeżą wodą do oznaczenia MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.

4) Umieść duże naczynie pod kranikiem dozownika kawy.

5) Przytrzymaj przycisk ESPRESSO przez 5 sekund. Pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA będzie powoli migać aż do zakończenia cyklu usuwania kamienia.

6) Urządzenie zacznie wylewać roztwór przez kranik dozownika kawy w regularnych, jednominutowych odstępach czasu aż do opróżnienia zbiornika wody. Zajmuje to około 20 minut.

7) Gdy włączy się czerwony wskaźnik BRAK WODY, wyjmij i opróżnij naczynie i tackę ociekową, a następnie włóż je z powrotem.

8) Wyjmij zbiornik wody, wypłucz go i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść go z powrotem w urządzeniu.

9) Woda zacznie się wydobywać z kranika dozownika kawy. Pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA będzie podwójnie migać podczas całego cyklu płukania.

10) Po zakończeniu cyklu płukania pomarańczowy wskaźnik USUWANIE KAMIENIA wyłączy się i zacznie migać zielony wskaźnik TRYB GOTOWOŚCI. Urządzenie nagrzeje się i wykona cykl automatycznego płukania.

11) Urządzenie jest gotowe do użycia.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: EP5330/10 , EP5345/10 , EP5340/10 , EP5335/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5315/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , EP5360/10 , EP5314/10 , EP3362/00 , HD8829/11 , EP3551/10 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8652/59 , HD8829/09 , HD8827/09 , HD8834/19 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8824/09 , HD8650/19 , HD8650/29 , HD8650/09 , HD8651/09 , CA6700/00 , CA6702/00 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!