Konsumenckie
Produkty
2100 series W pełni automatyczny ekspres do kawy

2100 series W pełni automatyczny ekspres do kawy

4 rodzaje napojów, System Easy Cappuccino, Srebrny HD8652/59

Rozwiązywanie problemów

Czerwony wskaźnik ostrzegawczy/symbol wykrzyknika ekspresu Philips 2000/2100 świeci światłem ciągłym lub miga.

Jeśli czerwony wskaźnik ostrzegawczy/symbol wykrzyknika ekspresu Philips 2000/2100 świeci światłem ciągłym lub miga, czytaj dalej, aby poznać rozwiązanie tego problemu.

Wskaźnik ostrzegawczy/symbol wykrzyknika

Te wskaźniki mogą świecić światłem ciągłym, migać lub świecić w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Każda kombinacja świecących wskaźników wymaga innego rozwiązania — zostały one opisane poniżej.

błąd 7

Wskaźnik OSTRZEŻENIE świeci w sposób ciągły, a wskaźnik wyłącznika jest wyłączony

Przyczyna:
Pojemnik na fusy jest pełny lub został opróżniony w czasie, gdy urządzenie było wyłączone.

Rozwiązanie:
Opróżnij pojemnik na fusy przy włączonym urządzeniu. Przed ponownym włożeniem pojemnika na fusy upewnij się, że wskaźnik ostrzegawczy miga.

Wskaźnik OSTRZEŻENIE miga szybko

Przyczyna:
W wewnętrznym obiegu nie ma wody.

Rozwiązanie:
Napełnij wewnętrzny obieg, nalewając gorącą wodę.

  1. Skieruj pokrętło regulacji na ikonę gorącej wody i poczekaj, aż gorąca woda będzie wypływała z urządzenia ciągłym strumieniem.
  2. Obróć pokrętło regulacji z powrotem na ikonę ziarna, gdy woda przepływa w sposób ciągły.

Wskaźnik OSTRZEŻENIE miga powoli

Kilka przyczyn:
Jednostka zaparzająca nie jest włożona prawidłowo, pojemnik na fusy nie jest włożony, klapka serwisowa jest otwarta lub pokrętło regulacji nie znajduje się w prawidłowym położeniu.

Rozwiązanie:
Upewnij się, że jednostka zaparzająca i pojemnik na fusy są włożone prawidłowo, klapka serwisowa jest zamknięta, a pokrętło regulacji znajduje się w prawidłowym położeniu. Jeśli nie można wyjąć jednostki zaparzającej lub włożyć jej z powrotem, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

Wskaźnik OSTRZEŻENIE i wskaźnik WŁ./WYŁ. świecą w sposób ciągły

Przyczyna:
Pojemnik na ziarna kawy jest pusty.

Rozwiązanie:
Napełnij pojemnik na ziarna kawy

WSZYSTKIE 4 wskaźniki na urządzeniu migają jednocześnie

Przyczyna:
Urządzenie jest uszkodzone.

Rozwiązanie:
Wyłącz urządzenie na 30 sekund, a następnie włącz je ponownie. Wykonaj tę czynność dwa lub trzy razy

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HD8652/59 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8650/19 , HD8650/29 , HD8650/09 , HD8651/09 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!