1
Signage Solutions

Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine HD8743/31 Brews 2 coffee varieties Classic Milk Frother Black 5 step adjustable grinder

HD8743/31

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik na panelu sterowania ekspresu Saeco Xsmall miga

Panel sterowania ekspresu do kawy Saeco Xsmall jest wyposażony w kilka wskaźników. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co oznaczają.

Wskaźnik temperatury miga szybko

Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest włączone. Najpierw nalej z ekspresu trochę gorącej wody, aby urządzenie ostygło.

Nalewanie gorącej wody:

 • Nalej wody do zbiornika
 • Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary lub przystawką Pannarello
 • Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Urządzenie się nagrzeje i po kilku sekundach zacznie nalewać gorącą wodę.
 • Aby przerwać nalewanie gorącej wody, ustaw pokrętło regulacji z powrotem w pozycji ZIARNA
Wskaźnik temperatury miga szybko

Symbol wykrzyknika miga szybko, a wskaźnik temperatury świeci światłem ciągłym

Należy usunąć kamień z urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi lub zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Jak usunąć kamień z ekspresu do kawy Saeco Xsmall”.

Symbol wykrzyknika

Wskaźnik 2 filiżanek miga powoli

Jeśli chcesz przejść do regulacji ilości kawy, naciśnij przycisk ESPRESSO lub przycisk COFFEE, aby to zrobić.

Wskaźnik 2 filiżanek

Wskaźnik braku wody świeci światłem ciągłym

Zbiornik wody jest pusty; nalej do niego świeżej wody.

Wskaźnik braku wody

Symbol wykrzyknika świeci światłem ciągłym

Może to mieć dwie różne przyczyny

 1. Pojemnik na ziarna kawy jest pusty. Wsyp ziarna kawy do pojemnika i ponów procedurę.

 2. Szuflada na fusy kawowe jest pełna. Opróżnij szufladę na fusy kawowe przy włączonym urządzeniu. Jeśli szuflada jest opróżniana w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, licznik cyklów parzenia kawy nie jest resetowany. Przed umieszczeniem szuflady z powrotem w urządzeniu poczekaj, aż symbol wykrzyknika zacznie migać.

Symbol wykrzyknika

Symbol wykrzyknika miga powoli

Może to mieć trzy różne przyczyny

 1. Nie zainstalowano modułu parzenia/szuflady na fusy kawowe. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia zostały włożone i prawidłowo zamknięte.

 2. Klapka serwisowa jest otwarta. Upewnij się, że klapka serwisowa jest zamknięta prawidłowo.

 3. Pokrętło regulacji nie znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę urządzenia. Upewnij się, że pokrętło regulacji znajduje się w położeniu odpowiednim do zamierzonej czynności.

Symbol wykrzyknika

Symbol wykrzyknika miga szybko (a proces usuwania kamienia nie został aktywowany)

Wewnętrzny obieg wody jest pusty — dozuj gorącą wodę, aby go napełnić
Nalewanie należy kontynuować, aż z dozownika pary/przystawki Pannarello zacznie się wydobywać ciągły strumień wody.

 • Nalej wody do zbiornika
 • Umieść naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary lub przystawką Pannarello
 • Ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA i poczekaj (kilka minut), aż z dozownika pary zacznie się wydobywać ciągły strumień wody
 • Gdy symbol wykrzyknika zacznie powoli migać, ustaw pokrętło z powrotem w położeniu ZIARNA.
 • Ekspres ponownie się nagrzewa. Symbol wykrzyknika miga powoli.
Symbol wykrzyknika

Symbol wykrzyknika miga szybko (podczas procedury usuwania kamienia)

Ukończ procedurę bez przerw
Jeśli wskaźnik miga, oznacza to, że proces usuwania kamienia jest w toku.

Symbol wykrzyknika

Wszystkie wskaźniki migają w lewo

Nie są wymagane żadne działania, gdy ekspres wykonuje cykl płukania i samoczyszczenia.

Wszystkie wskaźniki

Wskaźnik temperatury i symbol wykrzyknika migają na przemian

Wystąpiła awaria modułu parzenia.

 1. Spróbuj ponownie zaparzyć espresso lub kawę.
 2. Wyjmij i wyczyść moduł parzenia.
Wskaźnik temperatury

Wszystkie wskaźniki migają jednocześnie

Urządzenie jest uszkodzone.
Wyłącz urządzenie. Po 30 sekundach włącz je ponownie. Powtórz te czynności 2–3 razy.

Wszystkie wskaźniki migają

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HD8743/31 , HD8745/01 , HD8747/03 , HD8745/03 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 . więcej Mniej

Other issues
Konserwacja(2)
Dozowanie(4)
Moduł parzenia(2)
Zasilanie / ładowanie / czas pracy baterii(1)
Hałas(2)
Wyświetlacz(1)
Wydajność(3)
Funkcjonalność(1)
Wyciekanie(2)
Młynek(2)
Budzik(3)
Mleko(1)

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!