1
Produkty

PerfectCare Expert Plus Żelazko z generatorem pary

Ciśnienie do 7 barów, Silne uderzenie pary do 420 g, Odłączany zbiornik wody 1, 8 l, Superlekkie żelazko GC8930/10

Rozwiązywanie problemów

Żelazko z generatorem pary Philips nie wytwarza pary

Jeśli żelazko z generatorem pary firmy Philips nie wytwarza pary, możliwych jest kilka przyczyn. Tutaj dowiesz się, jak rozwiązać ten problem samodzielnie.

Nie został naciśnięty przycisk pary

Żelazko nie wytwarza pary, jeśli nie został naciśnięty ten przycisk.

Naciśnij przycisk pary i długo go przytrzymaj, aby wytworzyć parę. Po zwolnieniu przycisku żelazko przestanie wytwarzać parę.

Generator pary nie jest wystarczająco rozgrzany, aby wytwarzać parę

Zaczekaj, aż wskaźnik gotowości do prasowania zaświeci w sposób ciągły. Jeśli urządzenia nadal nie wytwarza pary, zalecamy skontaktowanie się z nami.

Wskaźnik Calc-Clean lub Decalc miga i/lub emitowany jest sygnał dźwiękowy

Z żelazka należy usunąć kamień (lub włączono tryb usuwania kamienia).
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat usuwania kamienia z żelazka firmy Philips.

Podczas pierwszego użycia niewielkie opóźnienie pary jest zjawiskiem normalnym

Po naciśnięciu przycisku pary żelazka po raz pierwszy (po napełnieniu urządzenia wodą), zauważysz 30-sekundowe opóźnienie uwalniania pary. Podczas tych 30 sekund usłyszysz odgłos pompowania (który rozlega się również podczas normalnego użytkowania).
Po upływie tego cyklu rozruchu żelazko wytworzy parę po naciśnięciu przycisku pary.

Uwaga: w przypadku żelazek z generatorem pary PerfectCare AquaPro opóźnienie może wynosić nawet kilka minut. Może się tak zdarzyć, jeśli żelazko było przechowywane przez długi czas.

W zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody

Gdy poziom wody w żelazku jest poniżej poziomu MIN, żelazko nie może wytworzyć pary. Napełnij zbiornik wodą — żelazko powinno ponownie działać prawidłowo.

**Dotyczy tylko żelazek z pokrętłem**: Pokrętło regulatora temperatury jest ustawione w nieprawidłowym położeniu

Żelazko nie wytwarza pary, gdy pokrętło regulatora temperatury znajduje się w pozycji Calc-Clean lub w pozycji 1.
Ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycji 2 lub 3.

Tryb automatycznego wytwarzania pary jest wyłączony

Jeśli w żelazku z generatorem pary wyłączono inteligentny tryb automatycznego wytwarzania pary, nie będzie ono wytwarzać pary bez naciśnięcia przycisku włączania pary.

W celu wytworzenia odpowiedniej ilości pary należy włączyć tryb automatycznego wytwarzania pary lub nacisnąć przycisk włączania pary.

Tryb automatycznego wytwarzania pary jest włączony, a żelazko jest w bezruchu lub przechylone w powietrzu

Jeśli w żelazku z generatorem pary włączono tryb automatycznego wytwarzania pary, przestaje ono generować parę, kiedy nie przesuwa się po tkaninie oraz kiedy jest podniesione lub przechylone.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC8930/10 , GC8942/20 , GC9405/80 , GC9325/30 , GC9324/20 , GC9315/30 , GC8962/40 , HI5916/20 , GC6819/20 , GC6709/20 , GC9682/80 , GC9660/30 , GC8750/60 , GC6730/30 , GC7051/30 , GC7057/20 , GC7831/20 , GC8715/20 , GC7833/80 , GC8712/20 , GC8731/20 , GC8735/80 , GC7710/20 , GC7715/80 , GC6603/20 , GC6630/20 , GC6606/20 , GC6616/20 , GC9622/20 , GC9640/60 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC9630/20 , GC6602/20 , GC7635/30 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6615/20 , GC6608/30 , GC7640/80 , GC8651/10 , GC8650/80 , GC8622/20 , GC8641/30 , GC6631/30 , GC9231/02 , GC9550/02 , GC9222/02 , GC9246/02 , GC9241/02 , GC8615/02 , GC8635/02 , GC7520/02 , GC9540/02 , GC7540/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9245/02 , GC6510/02 , GC8330/02 , GC6530/02 , GC6540/02 , GC6410/03 , GC7422/02 , GC9140/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC8460/02 , GC7320/02 , GC6430/02 , GC6440/02 , GC9040/02 , GC8220/02 , GC8260/02 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?