1
Produkty

PerfectCare Elite Plus Żelazko z generatorem pary

Silne uderzenie pary do 650g, Odłączany zbiornik wody o poj. 1, 8 l, Technologia OptimalTemp, Automatyczny cichy strumień pary GC9685/80

Rozwiązywanie problemów

W żelazku nie działa funkcja silnego uderzenia pary

Przeczytaj dalszą część artykułu, aby dowiedzieć się, dlaczego funkcja silnego uderzenia pary w żelazku parowym Philips nie działa i jak ją włączyć.

Żelazka parowe: Przycisk silnego uderzenia pary nie został naciśnięty i zwolniony

Aby włączyć funkcję silnego uderzenia pary w żelazku parowym Philips, naciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary.

Uwaga!

Silne uderzenie pary nie jest dostępne w przypadku ustawień temperatury oznaczonych symbolami 1 kropki i 2 kropek.

Żelazka parowe: Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często

Gdy funkcja silnego uderzenia pary żelazka parowego Philips jest używana zbyt często w krótkim czasie, może ona tymczasowo przestać działać.

W takim przypadku należy odczekać kilka minut, aż można będzie ponownie użyć funkcji silnego uderzenia pary.

Żelazka z generatorem pary: Nie naciśnięto szybko dwukrotnie przycisku włączania pary

Aby włączyć funkcję silnego uderzenie pary w żelazku Philips z generatorem pary, szybko naciśnij dwukrotnie przycisk włączania pary.

Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk włączania.

Uwaga!

W zależności od posiadanego modelu szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku włączania pary powoduje uzyskanie silnego strumienia przez 3 sekundy, ciągłego strumienia pary lub pulsacyjnego wytwarzania pary.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC9685/80 , GC7920/20 , GC7933/30 , GC8930/10 , GC8942/20 , GC9405/80 , GC9325/30 , GC9324/20 , GC9315/30 , GC8962/40 , GC2142/40 , GC2145/20 , GC2148/30 , GC2670/20 , GC2671/50 , GC2672/40 , GC2675/85 , GC2676/20 , GC2678/30 , GC6819/20 , GC4932/20 , GC5039/30 , GC5036/20 , GC5034/20 , GC4938/20 , GC4934/30 , GC8750/60 , GC9682/80 , GC9660/30 , GC7051/30 , GC7057/20 , GC7831/20 , GC8715/20 , GC7833/80 , GC8712/20 , GC8731/20 , GC8735/80 , GC7710/20 , GC7715/80 , GC6603/20 , GC6630/20 , GC6606/20 , GC6616/20 , GC9622/20 , GC9640/60 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC9630/20 , GC6602/20 , GC7635/30 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6615/20 , GC6608/30 , GC7640/80 , GC8651/10 , GC3801/60 , GC3802/20 , GC3803/30 , GC3810/20 , GC3811/70 , GC3811/80 , GC3821/70 , GC3821/80 , GC4510/30 , GC4511/20 , GC4511/40 , GC4512/20 , GC4520/30 , GC4521/20 , GC4521/87 , GC4522/00 , GC8650/80 , GC8622/20 , GC8641/30 , GC6631/30 , GC9231/02 , GC9550/02 , GC9222/02 , GC9246/02 , GC9241/02 , GC8615/02 , GC8635/02 , GC9540/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9245/02 , GC9940/05 , GC9140/02 , GC9040/02 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!