1
Produkty

Generator pary pod ciśnieniem

Silne uderzenie pary 180 g, 5 barów, Stopa SteamGlide GC8330/02

Rozwiązywanie problemów

Wskaźnik mojego generatora pary firmy Philips miga po opłukaniu urządzenia

Jeśli generator pary firmy Philips został opłukany, a wskaźnik procesu Calc-Cleaning nadal miga na żółto, pomożemy Ci. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.

Reset

Aby prawidłowo zresetować generator pary i przerwać miganie wskaźnika, należy odłączyć przewód zasilający (krok 2 w poniższym diagramie) przy włączonym urządzeniu.

Zresetowanie wskaźnika nie uda się, jeśli najpierw naciśniesz przycisk zasilania, a dopiero później wyjmiesz wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC8330/02 .

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!