1
Produkty

Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine HD8743/31 Brews 2 coffee varieties Classic Milk Frother Black 5 step adjustable grinder

HD8743/31

Rozwiązywanie problemów

Nie można ukończyć procesu usuwania kamienia z ekspresu do kawy Saeco Xsmall

Jeśli nie można ukończyć procedury usuwania kamienia z ekspresu Saeco Xsmall, przyczyna może być prosta. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem.

Instrukcje dotyczące ponownego uruchamiania procedury usuwania kamienia — czynności 1-11

1) Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego
2) Opróżnij tackę ociekową
3) Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu MAX
4) Ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA
5) Włóż wtyczkę urządzenia z powrotem do gniazdka elektrycznego
6) Umieść duże naczynie pod dozownikiem gorącej wody/pary
7) Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie
Urządzenie automatycznie rozpocznie nalewanie środka do usuwania kamienia/wody na tackę ociekową w kilkuminutowych odstępach. Nalewanie nie będzie się odbywać przez dozownik gorącej wody/pary. Potrwa to około 5 minut. Czerwony WYKRZYKNIK oznaczający ostrzeżenie zacznie szybko migać i będzie migać przez cały czas trwania procedury usuwania kamienia. Poczekaj, aż zaświeci się zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI
8) Gdy zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA
9) Po około minucie urządzenie rozpocznie nalewanie w jednominutowych odstępach przez dozownik gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika wody. Może to zająć ok. 15 minut
10) Gdy wskaźnik 2 FILIŻANKI zacznie wolno migać, ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA. Zaświeci się czerwony wskaźnik BRAK WODY
11) Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową i umieść je z powrotem na miejscach

Instrukcje dotyczące ponownego uruchamiania procedury usuwania kamienia — czynności 12-17

12) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu
13) Gdy wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się na zielono, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Obwody wewnętrzne urządzenia zostaną zalane
14) Następnie zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu ZIARNA
15) Z wnętrza urządzenia wydostanie się woda na tackę ociekową. Nie będzie się to odbywać przez dozownik gorącej wody/pary
16) Gdy zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA. Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika
17) Następnie zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI zacznie powoli migać. Ustaw pokrętło regulacji w pozycji ZIARNA. Zaświeci się czerwony wskaźnik BRAK WODY

Instrukcje dotyczące ponownego uruchamiania procedury usuwania kamienia — czynności 18–25

18) Opróżnij duże naczynie i tackę ociekową i umieść je z powrotem na miejscach
19) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu
20) Gdy zielony wskaźnik 2 FILIŻANKI zaświeci się, ustaw pokrętło regulacji w pozycji GORĄCA WODA
21) Woda zacznie się wydobywać z dozownika gorącej wody/pary aż do opróżnienia zbiornika
22) Następnie urządzenie wyłączy się. Czerwony WYKRZYNIK zgaśnie. Ustaw pokrętło regulacji w położeniu ZIARNA
23) Opłucz tackę ociekową i umieść ją z powrotem w urządzeniu. Zainstaluj z powrotem w urządzeniu przystawkę pannarello / moduł cappuccinatore oraz filtr wody INTENZA+ (jeśli były wcześniej zainstalowane)
24) Wypłucz zbiornik wody i napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu
25) Włącz urządzenie, aby zaparzyć kawę

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HD8743/31 , HD8745/01 , HD8747/03 , HD8745/03 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , RI9752/11 , RI9755/11 , RI9757/01 . więcej Mniej

Rozwiązywanie problemów
Powiadomienia o błędach(3)
Wydajność(16)
Budzik(3)
Młynek(2)

Nie tego szukasz?