1
Produkty

Rozwiązywanie problemów

Przycisk + lub - nie działa podczas wykonywania pewnych czynności.

Urządzenie nie zareaguje na wcisnięcie przycisku +, jeżeli silnik pracuje już z najwyższą mocą, bo na przykład urządzenie wyrabia dużą ilość ciasta. To normalna sytuacja i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone. Sprawdź ilości podane w tabelach w instrukcji, aby uniknąć przeładowania urządzenia. Urządzenie nie zareaguje na wciśnięcie przycisku –, kiedy silnik pracuje już z najniższą predkością.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR7754/01 , HR7764/13 , HR7768/13 .

Nie tego szukasz?