1
Produkty

Rozwiązywanie problemów

Jedna, kilka lub wszystkie lampy migotają.

1) Lampy lekko migotają.
Lekkie migotanie lamp fluorescencyjnych to częste zjawisko. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, urządzenie należy poddać przeglądowi. Zalecamy zaniesienie urządzenia do lokalnego sprzedawcy lub do centrum serwisowego firmy Philips.

2) Lampy ciągle zapalają się i gasną.
Urządzenie należy poddać przeglądowi, aby określić przyczynę problemu oraz najlepsze rozwiązanie. Zalecamy zaniesienie urządzenia do lokalnego sprzedawcy lub do centrum serwisowego firmy Philips.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HB172/01 , HB175/01 , HB311/01 .

Nie tego szukasz?