1
Produkty

Avent Inteligentna elektroniczna niania

SafeConnect Technology, Do smartfona i tabletu, Zgodność z systemami iOS i Android, Bezpłatna aplikacja do wypróbowania SCD860/52

Rozwiązywanie problemów

Nie widzę swojego dziecka

Sprawdź następujące elementy:

  • Czy sygnał sieci Wi-Fi w pomieszczeniu, w którym znajduje się elektroniczna niania, jest wystarczająco silny?
  • Czy elektroniczna niania jest włączona i podłączona do gniazda sieciowego?

Sprawdź wskaźnik stanu sieci Wi-Fi na elektronicznej niani. Jeśli świeci na zielono, elektroniczna niania jest podłączona do sieci Wi-Fi. Jeśli świeci na czerwono, urządzenie nie jest podłączone do sieci Wi-Fi. Więcej informacji na temat wskaźników stanu sieci Wi-Fi można znaleźć w instrukcji obsługi online.

W przypadku używania kilku elektronicznych niań upewnij się, że ustawiono wyświetlanie obrazu wideo z prawidłowego urządzenia. Jest to wskazane obok nazwy urządzenia w menu na lewym pasku aplikacji.

Możliwe jest również, że 3 użytkowników obserwuje już dziecko. Jeśli jesteś administratorem, zawsze możesz wyłączyć podgląd któremuś z nich.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD860/52 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!