1
Produkty

Viva Collection Pasta maker — urządzenie do wyrobu makaronu

Biały HR2345/19

Rozwiązywanie problemów

Łopatka mieszająca utknęła w makaroniarce Philips

Jeśli nie można wypchnąć łopatki mieszającej z komory mieszającej makaroniarki firmy Philips (HR237*), przeczytaj tutaj, jak rozwiązać ten problem.

Jak rozwiązać ten problem

1) Jeśli już próbowano rozłożyć makaroniarkę: włóż rozłożone części z powrotem na ich miejsce, aby makaroniarka była prawidłowo założona

2) Upewnij się, że pokrętło regulacji znajduje się w pozycji wyłączenia

3) Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego

2) Ponownie podłącz urządzenie i wybierz program automatycznego przygotowywania makaronu, naciśnij przycisk uruchomienia i pozwól, aby łopatka obracała się co najmniej przez 30 sekund. Następnie obróć pokrętło do pozycji wyłączenia

3) Odłącz makaroniarkę od źródła zasilania, rozłóż ją i umyj w sposób opisany w instrukcji obsługi (patrz rozdział „czyszczenie”)

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR2345/19 .

Nie tego szukasz?