1
Produkty

NOWOŚĆ

Żelazko parowe

2300 W, Silne uderzenie pary 170 g, Ciągły strumień pary 35 g/min, Stopa ceramiczna GC2670/20

Rozwiązywanie problemów

Moje żelazko Philips nie nagrzewa się i miga wskaźnik

Jeśli zauważysz, że żelazko nie nagrzewa się, a czerwony lub niebieski wskaźnik miga, zapoznaj się z zamieszczonymi tutaj informacjami.

Żelazko zostało wyłączone automatycznie

Jeśli żelazko jest nieużywane i pozostaje w pozycji poziomej przez ponad 2 minuty lub w pozycji pionowej przez ponad 8 minut, wyłącza się automatycznie ze względów bezpieczeństwa.

W takim przypadku miga czerwony lub niebieski wskaźnik automatycznego wyłączania.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje włączenie żelazka, które ponownie zacznie się nagrzewać.

Po upływie około 2 minut będzie gotowe do prasowania.

Jeśli żelazko jest generatorem pary pod ciśnieniem (GC90xx): kiedy usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik na przycisku wyboru pary przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły, możesz rozpocząć prasowanie parowe, naciskając przycisk włączania pary (patrz rozdział „Korzystanie z żelazka” w instrukcji obsługi).

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC2670/20 , GC2671/50 , GC2672/40 , GC2675/85 , GC2676/20 , GC2678/30 , GC9682/80 , GC4515/30 , GC4527/00 , GC4526/87 , GC4526/20 , GC4526/17 , GC4525/30 , GC4517/20 , GC4516/40 , GC4506/20 , GC4501/20 , GC4521/17 , GC4595/40 , GC9622/20 , GC9640/60 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC9630/20 , GC4510/30 , GC4511/20 , GC4511/40 , GC4512/20 , GC4520/30 , GC4521/20 , GC4521/87 , GC4522/00 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!