1
Produkty

IntelliCare Generator pary pod ciśnieniem

Automatyczna funkcja Calc-Clean, ECO GC9140/02

Rozwiązywanie problemów

W jaki sposób wybrac ustawienie pary?

Na generatorze pary znajdują się 3 przyciski ustawień pary: dla dużej, średniej i małej ilości pary. Domyślnym ustawieniem jest ustawienie średniej ilości pary. Jeśli chcesz wybrać inne ustawienie pary, naciśnij i przytrzymaj przycisk pary na około 1 sekundę, aż przycisk zamiga.

Gdy para będzie gotowa, wskaźnik wybranego ustawienia pary przestaje migać i zaczyna świecić w sposób ciągły. Upewnij się, że pokrętło regulacji temperatury jest ustawione na temperaturę oznaczoną co najmniej dwoma kropkami dla prasowania parowego. (Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, w części „Prasowanie”).

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC9140/02 , GC9040/02 .

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!