1
Produkty

Odkurzacz automatyczny/robot

DARMOWA aplikacja mobilna, 3-stopniowy system czyszczenia, 120 min pracy, Niewidoczna ściana FC8832/01

Rozwiązywanie problemów

Podłączanie odkurzacza automatycznego Philips SmartPro

W niniejszym artykule wyjaśniono, jak zainstalować aplikację na urządzeniu iPhone lub smartfonie z systemem Android i nawiązać połączenie z odkurzaczem automatycznym Philips SmartPro Active.

Rozpakowanie i przygotowanie odkurzacza automatycznego

 1. Wyjmij odkurzacz automatyczny Philips SmartPro z pudełka.
 2. Zamocuj dwie niebieskie szczotki boczne na trzonkach pod spodem odkurzacza.
 3. Zamontuj stację dokującą na podłodze.
 4. Podłącz zasilacz do stacji dokującej.
 5. Podłącz zasilacz do źródła zasilania.
 6. Umieść odkurzacz automatyczny w stacji dokującej.
 7. Naciśnij wyłącznik zasilania z boku odkurzacza automatycznego i ustaw go na pozycję („I”).
 8. Wskaźnik na wyłączniku odkurzacza automatycznego zacznie migać i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy uruchomienia.
 9. Ponieważ odkurzacz jest ładowany po raz pierwszy, będzie on działał w trybie konfiguracji. Na wyświetlaczu odkurzacza automatycznego zostanie wyświetlona pomarańczowa ikona sieci Wi-Fi, wskazująca gotowość nawiązania połączenia z aplikacją w smartfonie. Jeśli ikona sieci Wi-Fi nie świeci na pomarańczowo lub nie jest aktywna: Naciśnij i przytrzymaj przycisk sieci Wi-Fi na odkurzaczu automatycznym, aż ikona Wi-Fi na wyświetlaczu zacznie migać na pomarańczowo.

Połączenie odkurzacza automatycznego SmartPro z aplikacją za pomocą sieci Wi-Fi

Odkurzacz automatyczny SmartPro Active można obsługiwać za pomocą tabletu lub smartfonu firmy Apple lub z systemem Android.

Instrukcje dotyczące urządzeń firmy Apple (iPhone, iPod Touch, iPad)

Krok 1
Użyj zgodnego urządzenia:
Aplikacja Philips SmartPro jest zgodna z urządzeniami firmy Apple z systemem operacyjnym iOS 8 lub nowszym.

Urządzenia firmy Apple z systemem iOS 8 lub nowszym:
– iPhone 4s i nowsze modele
– iPod Touch (5. generacji) i nowsze modele
– iPad 2 i nowsze modele

Aby dowiedzieć się, jaka wersja systemu iOS jest obecnie zainstalowana w urządzeniu iPhone/iPod/iPad:

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.
 2. Na ekranie powinna pojawić się wersja systemu operacyjnego iOS urządzenia.

Krok 2
Upewnij się, że router Wi-Fi jest włączony i zgodny:
– odkurzacz automatyczny SmartPro jest zgodny z siecią Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
– odkurzacz automatyczny SmartPro NIE jest zgodny z siecią Wi-Fi 802.11a Wi-Fi (5 GHz).
– upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.
– przygotuj nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i hasło sieci Wi-Fi. Podczas konfiguracji należy podać te informacje.
– Upewnij się, że odkurzacz automatyczny SmartPro znajduje się w zasięgu routera, aby mógł odbierać z niego silny sygnał sieci Wi-Fi.

Krok 3
Wyszukaj „Philips SmartPro” w sklepie z aplikacjami.

Krok 4
Uruchom aplikację SmartPro w urządzeniu iPhone.
Dotknij opcji „Podłącz odkurzacz” (Connect Your Robot), aby dodać odkurzacz automatyczny SmartPro.

Krok 5
Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Dotknij opcji „Czynności wstępne” (Get started), aby kontynuować.

Krok 6
Włącz odkurzacz automatyczny firmy Philips.
Naciśnij wyłącznik zasilania z boku odkurzacz automatycznego, aby włączyć odkurzacz.

Krok 7
Ustaw odkurzacz na tryb połączenia z siecią Wi-Fi.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia z siecią Wi-Fi na odkurzaczu, aż ikona sieci Wi-Fi zacznie migać na pomarańczowo.

Krok 8
Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi „Philips Setup”:

 1. W urządzeniu iPhone przejdź do ustawień.
 2. Dotknij opcji Wi-Fi.
 3. Dotknij nazwy sieci „PHILIPS setup”.
 4. Po zakończeniu wróć do aplikacji SmartPro i poczekaj na potwierdzenie połączenia.

Krok 9
Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło.
Można również nadać nazwę odkurzaczowi.
Dotknij opcji „Zapisz” (Save) i „Dalej” (Next).

Krok 10
Odkurzacz SmartPro nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi.

Krok 11
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać instrukcje i rozpocząć korzystanie z odkurzacza automatycznego Philips SmartPro.

Instrukcje dotyczące urządzeń z systemem Android

Krok 1
Użyj zgodnego urządzenia.
Aplikacja Philips SmartPro jest zgodna z urządzeniami z systemem Android w wersji 4.2 lub nowszej.

Aby dowiedzieć się, jaka wersja systemu Android jest aktualnie zainstalowana w urządzeniu:

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno „Ustawienia” (Settings) > „Informacje o telefonie” (About Phone).
 2. Na ekranie powinna pojawić się wersja systemu operacyjnego Android urządzenia.

Krok 2
Upewnij się, że router Wi-Fi jest włączony i zgodny:
– Odkurzacz automatyczny SmartPro jest zgodny z siecią Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), ale NIE jest zgodny z siecią Wi-Fi 802.11a (5 GHz).
– upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.
– przygotuj nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i hasło sieci Wi-Fi. Podczas konfiguracji należy podać te informacje.
– Upewnij się, że odkurzacz automatyczny SmartPro znajduje się w zasięgu routera, aby mógł odbierać z niego silny sygnał sieci Wi-Fi.

Krok 3
Wyszukaj aplikację „Philips SmartPro” w sklepie z aplikacjami systemu Android.

Krok 4
Uruchom aplikację SmartPro na urządzeniu z systemem Android.
Dotknij opcji „Podłącz odkurzacz” (Connect Your Robot), aby dodać odkurzacz automatyczny SmartPro.

Krok 5
Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Dotknij opcji „Czynności wstępne” (Get started), aby kontynuować.

Krok 6 Włącz odkurzacz automatyczny firmy Philips.
Naciśnij wyłącznik zasilania z boku odkurzacz automatycznego, aby włączyć odkurzacz.

Krok 7
Ustaw odkurzacz na tryb połączenia z siecią Wi-Fi.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia z siecią Wi-Fi na odkurzaczu, aż ikona sieci Wi-Fi zacznie migać na pomarańczowo.

Krok 8
Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi „Philips Setup”:

 1. Przełącz na ustawienia urządzenia z systemem Android.
 2. Dotknij opcji Wi-Fi.
 3. Dotknij nazwy sieci „PHILIPS setup”.
 4. Po zakończeniu wróć do aplikacji SmartPro i poczekaj na potwierdzenie połączenia.

Krok 9
Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło.
Można również nadać nazwę odkurzaczowi.
Dotknij opcji „Zapisz” (Save) i „Dalej” (Next).

Krok 10
Odkurzacz SmartPro nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi.

Krok 11
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać instrukcje i rozpocząć korzystanie z odkurzacza automatycznego Philips SmartPro.

Jeśli podane rozwiązania nie pomogą rozwiązać problemu, skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC8832/01 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!