1
Produkty

SmartPro Compact Odkurzacz automatyczny/robot

Nasadka TriActive XL, Wąska konstrukcja (6 cm), System z 4 kołami, Inteligentna aplikacja FC8778/01

Rozwiązywanie problemów

Odkurzacz automatyczny Philips SmartPro nie łączy się

Jeśli wystąpi problem z nawiązaniem połączenia lub zakończeniem procesu konfiguracji połączenia z siecią Wi-Fi odkurzacza Philips SmartPro, może istnieć proste rozwiązanie. Sprawdź następujące możliwe przyczyny:

Nie uruchomiono łatwej konfiguracji sieci Wi-Fi

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji SmartPro. Dotknij opcji „Czynności wstępne” (Get started), a następnie „Podłącz odkurzacz automatyczny” (Connect your robot), aby rozpocząć łatwą konfigurację sieci Wi-Fi.

Ekrany konfiguracji sieci Wi-Fi w aplikacji SmartPro

Nie przełączono na sieć „PHILIPS Setup”

Na etapie 3. łatwej konfiguracji sieci Wi-Fi przejdź do ustawień telefonu i dotknij ustawień sieci Wi-Fi. Na liście sieci dotknij przycisku „PHILIPS Setup”. Po zakończeniu wróć do aplikacji SmartPro.

Wybierz ekrany „Konfiguracja PHILIPS” ( PHILIPS Setup) w aplikacji SmartPro

Odkurzacz automatyczny/smartfon nie znajduje się w zasięgu routera sieci Wi-Fi

Upewnij się, że odkurzacz automatyczny SmartPro i smartfon znajdują się w zasięgu routera Wi-Fi, aby mogły odbierać silny sygnał Wi-Fi.

Odkurzacz automatyczny nie działa w trybie połączenia z siecią Wi-Fi

Przełącz odkurzacz automatyczny Philips w tryb połączenia Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sieci Wi-Fi na odkurzaczu automatycznym, aż ikona Wi-Fi na wyświetlaczu zacznie migać na pomarańczowo.

Lokalizacja pomarańczowej diody LED na odkurzaczu automatycznym Philips SmartPro

Sieć Wi-Fi nie jest dostosowana do odkurzacza automatycznego SmartPro

Odkurzacz automatyczny SmartPro jest zgodny wyłącznie z siecią Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Odkurzacza automatyczny SmartPro nie jest zgodny z siecią Wi-Fi 802.11a Wi-Fi (5 GHz). Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat lub pomocy przy konfiguracji sieci Wi-Fi , skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi internetowej.

Ustawienia zapory sieciowej uniemożliwiają połączenie odkurzacza automatycznego SmartPro z siecią Wi-Fi

Czasami ustawienia zapory uniemożliwiają połączenie odkurzacza automatycznego SmartPro z siecią Wi-Fi. Może się to zdarzyć, kiedy funkcja filtrowania adresu MAC jest aktywna. Upewnij się, że adres MAC odkurzacza automatycznego SmartPro jest dodany do listy urządzeń, które mogą uzyskać dostęp do sieci Wi-Fi.

Adres MAC stanowi unikatowy identyfikator odkurzacza automatycznego. Adres MAC jest wydrukowany na naklejce znajdującej się pod pojemnikiem na kurz odkurzacza automatycznego lub pod jego akumulatorem. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat lub pomocy przy konfiguracji sieci Wi-Fi , skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi internetowej.

System operacyjny smartfonu to Android 6.0.1

Niektórzy użytkownicy, którzy korzystają ze smartfonu z systemem Android 6.0.1, mogą mieć problemy z połączeniem aplikacji SmartPro z odkurzaczem automatycznym SmartPro Active. Błąd występuje w kroku 3/4 konfiguracji sieci Wi-Fi: po przełączeniu sieci Wi-Fi do „Philips Setup” aplikacja SmartPro w niektórych przypadkach nie może ukończyć konfiguracji sieci Wi-Fi.

Nowa wersja aplikacji rozwiązuje ten problem
Poprawka rozwiązująca ten problem zostanie wdrożona w nowej wersji aplikacji SmartPro. Będzie ona dostępna w sklepach z aplikacjami systemu Android w maju 2017 roku.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC8778/01 , FC8832/01 .

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!