1
Produkty

PerfectCare Expert Plus Żelazko z generatorem pary

Ciśnienie do 7 barów, Silne uderzenie pary do 420 g, Odłączany zbiornik wody 1, 8 l, Superlekkie żelazko GC8930/10

Rozwiązywanie problemów

Żelazko z generatorem pary wytwarza jej ciągły strumień

Możliwych jest kilka przyczyn, dla których generator pary firmy Philips wytwarza ciągły strumień pary. Więcej informacji tutaj.

Przycisk pary został dwukrotnie szybko naciśnięty

Szybkie dwukrotne naciśniecie przycisku pary powoduje silne uderzenie pary.

W takim przypadku żelazko z generatorem pary będzie wytwarzać ciągły strumień pary do momentu ponownego naciśnięcia przycisku.

Jeśli posiadasz żelazko PerfectCare Pure (GC76XX): Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku będzie ono wytwarzać ciągły strumień pary przez 5 sekund. Po 5 sekundach żelazko powinno przestać wytwarzać ciągły strumień pary.

Przycisk pary lub funkcja są uszkodzone.

W takim przypadku może już nie być możliwości wyłączenia funkcji pary przez ponowne naciśnięcie przycisku włączania pary.

Zalecamy skontaktowanie się z nami.

Włączony jest inteligentny tryb automatycznego wywarzania pary i wykryto ruchu

Jeśli żelazko z generatorem pary jest wyposażone w inteligentny tryb automatycznego wytwarzania pary, który jest włączony, będzie ono stale wytwarzało parę podczas przesuwania go po tkaninie.

Aby wyłączyć ten tryb, należy przestać przesuwać żelazko po tkaninie lub wyłączyć inteligentny tryb automatycznego wytwarzania pary, naciskając przycisk „Auto” na uchwycie żelazka.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC8930/10 , GC8942/20 , GC9405/80 , GC9325/30 , GC9324/20 , GC9315/30 , GC8962/40 , HI5916/20 , GC6819/20 , GC6709/20 , GC9682/80 , GC9660/30 , GC8750/60 , GC6730/30 , GC7051/30 , GC7057/20 , GC7831/20 , GC8715/20 , GC7833/80 , GC8712/20 , GC8731/20 , GC8735/80 , GC7710/20 , GC7715/80 , GC6603/20 , GC6630/20 , GC6606/20 , GC6616/20 , GC9622/20 , GC9640/60 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC9630/20 , GC6602/20 , GC7635/30 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6615/20 , GC6608/30 , GC7640/80 , GC8651/10 , GC8650/80 , GC8622/20 , GC8641/30 , GC6631/30 , GC9231/02 , GC9550/02 , GC9222/02 , GC9246/02 , GC9241/02 , GC8615/02 , GC8635/02 , GC7520/02 , GC9540/02 , GC7540/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9245/02 , GC6510/02 , GC8330/02 , GC6530/02 , GC6540/02 , GC6410/03 , GC7422/02 , GC9140/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC8460/02 , GC7320/02 , GC6430/02 , GC6440/02 , GC9040/02 , GC8220/02 , GC8260/02 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?