1
Produkty

NOWOŚĆ

Żelazko parowe

Ciśnienie pompki do 5 barów, Odłączany zbiornik wody o poj. 1, 1 l, Silne uderzenie pary 180 g HI5916/20

Rozwiązywanie problemów

Ze stopy żelazka z generatorem pary Philips wycieka woda

Jeśli ze stopy żelazka z generatorem pary firmy Philips wycieka woda, można rozwiązać ten problem w prosty sposób. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem samodzielnie.

Pokrętło regulatora temperatury jest ustawione w nieprawidłowym położeniu (żelazka SpeedCare i FastCare / FastCare Compact)

Ustawienie pokrętła regulatora temperatury w pozycji Calc-Clean lub w pozycji 1 kropki przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku włączania pary może powodować wyciek wody ze stopy żelazka i niewytwarzanie przez nie pary.

Ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycji 2 lub 3 kropek i naciśnij przycisk włączania pary.

Wskaźnik funkcji Calc-Clean miga i/lub emitowany jest sygnał dźwiękowy

Z żelazka należy usunąć kamień (lub włączono tryb usuwania kamienia).
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat usuwania kamienia z żelazka firmy Philips.

Ze stopy żelazka wycieka brudna woda.

Być może w żelazku użyto wody z dodatkami zapachowymi lub wody perfumowanej (firma Philips zaleca, by nie stosować wymienionych rodzajów wody w żelazkach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń).

Zalecamy usunięcie kamienia z żelazka w celu sprawdzenia, czy problem można rozwiązać w ten sposób. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat usuwania kamienia z żelazka firmy Philips.

Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z nami w celu znalezienia rozwiązania.

Pierwsze użycie urządzenia (lub użycie po długiej przerwie)

Para skrapla się w wężu, gdy używasz jej po raz pierwszy lub gdy nie była używana przez długi czas. Może to powodować wyciek ze stopy żelazka. Jest to zjawisko normalne.

Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk włączania pary, trzymając żelazko z dala od ubrania. Poczekaj, aż ze stopy żelazka zacznie wydostawać się para zamiast wody.

Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często.

Zbyt częste używanie funkcji silnego uderzenia pary może powodować wyciek wody ze stopy żelazka.

Aby tego uniknąć, nie należy używać funkcji silnego uderzenia pary z częstotliwością większą niż zalecana: 5 razy w ciągu 3 minut.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HI5916/20 , GC6709/20 , GC9682/80 , GC9660/30 , GC8750/60 , GC6730/30 , GC7051/30 , GC7057/20 , GC7831/20 , GC8715/20 , GC7833/80 , GC8712/20 , GC8731/20 , GC8735/80 , GC7710/20 , GC7715/80 , GC6603/20 , GC6630/20 , GC6606/20 , GC6616/20 , GC9622/20 , GC9640/60 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC9630/20 , GC6602/20 , GC7635/30 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6615/20 , GC6608/30 , GC7640/80 , GC8651/10 , GC8650/80 , GC8622/20 , GC8641/30 , GC6631/30 , GC9231/02 , GC9550/02 , GC9222/02 , GC9246/02 , GC9241/02 , GC8615/02 , GC8635/02 , GC7520/02 , GC9540/02 , GC7540/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9245/02 , GC6510/02 , GC8330/02 , GC6530/02 , GC6540/02 , GC6410/03 , GC7422/02 , GC9140/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC8460/02 , GC7320/02 , GC6430/02 , GC6440/02 , GC9040/02 , GC8220/02 , GC8260/02 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!