1
Produkty

NOWOŚĆ

OLED 8 series Niezwykle smukły telewizor OLED Android 4K UHD

TV 139 cm (55") z systemem Ambilight, Picture Performance Index 4500, HDR Perfect WCG 99%, Procesor P5 Perfect Picture 55OLED803/12

Często zadawane pytania

Ponowna instalacja kanałów w telewizorze Philips (TPM17.1)

Sytuacja

Kanały muszą zostać (ponownie) zainstalowane w następujących sytuacjach:

• Podczas pierwszej instalacji telewizora

• Gdy brakuje jednego lub więcej kanałów

• Przy zmianie dostawcy usług lub typu sygnału

Lista kontrolna

Upewnij się, że:

• Telewizor odbiera sygnał analogowy DVB-C/T (bez dekodera)

• Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone

Odpowiedź

Aby zainstalować (ponownie) kanały bezpośrednio w telewizorze, postępuj w następujący sposób:

• Naciśnij przycisk „Ustawienia” (Settings) na pilocie zdalnego sterowania i wybierz:

• [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały > [Instalacja kanałów naziemnych/kablowych] (Antenna/cable installation) > [Wyszukaj kanały] (Search for channels)

• Na ekranie instalacji wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK”.

Pierwsza instalacja kanałów:

• Wybierz kraj i naciśnij przycisk „OK”.

• Wybierz opcję Naziemne lub Kablowe i naciśnij przycisk „OK”.

• Wybierz, czy chcesz zainstalować [Tylko kanały cyfrowe] (Only digital channels) czy [Kanały analogowe i cyfrowe] (Analog and digital channels).

• Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Ponowna instalacja kanałów:

• Wybierz:

[Szybka ponowna instalacja] (Quick reinstall), aby przeprowadzić automatyczną ponowną instalację

lub

[Zaawansowana ponowna instalacja] (Advanced reinstall), aby wybrać kraj, źródło (antena lub kabel) i typ kanałów (analogowe lub cyfrowe).

• Zostanie podświetlona opcja Rozpocznij. Naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów

lub:

Wybierz opcję [Konfiguracja] (Configure), aby ręcznie dostosować wyszukiwanie kanałów (opcjonalnie)

1. Ręcznie dostosuj ustawienia wyszukiwania zgodnie z preferencjami

Uwaga: Jeśli wymagane jest dostosowanie wyszukiwania kanałów, skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych ustawień.

[Wyszukiwanie częstotliwości] (Frequency scan) > Przykład: Wybierz opcję [Pełne skanowanie] (Full scan), jeśli podczas standardowego wyszukiwania kanałów nie udało się znaleźć jednego lub więcej kanałów.

[Wielkość kroku częstotliwości] (Frequency step size)

Wolne/kodowane

2. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów

Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk WSTECZ na pilocie zdalnego sterowania. Wybierz opcję Rozpocznij i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Wyszukaj listę kanałów dostawcy usług

Aby zainstalować wstępnie zdefiniowaną listę kanałów, wybierz lokalnego dostawcę usług z listy i naciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

Uwaga: Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora i częstotliwości sieci. Te dane różnią się w zależności od dostawcy usług i regionu. Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych danych.

Ręczne wyszukiwanie kanału

Aby przeprowadzić wyszukiwanie ręczne

• Wybierz [Wszystkie ustawienia] (All settings) > Kanały >[Test odbioru sygnału cyfrowego] (Digital reception test) > Wyszukaj i naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić parametry częstotliwości. Po ustawieniu parametrów naciśnij przycisk strzałki w prawo na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli opcja „Wyszukaj” (Search) zostanie podświetlona, naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

• Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację kanałów.

Uwaga: Skontaktuj się z dostawcą sygnału, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowania opcji.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 55OLED803/12 , 65OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 . więcej Mniej

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!