1
Produkty

Viva Collection Wyciskarka do soku

Otwór na produkty XL, 70 mm, Szybkie czyszczenie w 90 sek., Łatwy montaż HR1887/80

Rozwiązywanie problemów

Składniki zablokowały śrubę wyciskającą wyciskarki

Jeśli śruba wyciskarki Philips zablokowała się, może to być spowodowane rożnymi przyczynami. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.

Składniki przywarły do śruby wyciskającej

W przypadku zablokowania śruby wyciskającej składnikami znajdującymi się wyciskarce urządzenie wyemituje kilka sygnałów dźwiękowych, a następnie przejdzie w tryb pracy do tyłu w celu jej odblokowania.

Następnie urządzenie automatycznie się wyłączy.

Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie.

Jeśli urządzenie będzie nadal zablokowane po ponownym włączeniu, wyłącz je, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego, rozłóż je i wyczyść. Następnie spróbuj użyć urządzenia ponownie.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR1887/80 , HR1888/80 , HR1889/70 .

Nie tego szukasz?