1
Produkty

PerfectCare Elite Plus PerfectCare Elite Plus żelazko z generatorem pary

Ciśnienie do 7, 5 bara, Silne uderzenie pary do 520 g, Technologia OptimalTemp, Inteligentna automat. regulacja pary GC9660/30

Rozwiązywanie problemów

Przesuwam żelazko PerfectCare Elite Plus, ale nie wytwarza ono pary

Jeśli zauważysz, że generator pary PerfectCare Elite Plus nie wytwarza jej, nawet jeśli żelazko jest przesuwane po tkaninie, zapoznaj się z umieszczonymi tutaj informacjami.

Nie włączono inteligentnego trybu automatycznego wytwarzania pary

Żelazko z generatorem pary PerfectCare Elite Plus jest wyposażone w inteligentny tryb automatycznego wytwarzania pary, który umożliwia jej generowanie, gdy urządzenie wykryje ruch na płaszczyźnie poziomej.

W celu aktywowania trybu automatycznego należy wybrać go w żelazku. Jeżeli nie włączono trybu automatycznego, żelazko nie będzie automatycznie wytwarzać pary podczas przesuwania po tkaninie.

Aby wybrać tryb automatyczny, należy nacisnąć przycisk „Auto” na uchwycie żelazka. Po naciśnięciu przycisku podświetli się on na biało, sygnalizując włączenie inteligentnego trybu automatycznego wytwarzania pary.

Należy pamiętać, że po wyłączeniu inteligentnego trybu automatycznego wytwarzania pary można ją nadal generować, naciskając przycisk włączania pary.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: GC9660/30 , GC9682/80 .

Other issues
Inne wady(4)
Wyciekanie(4)
Hałas(1)
Problemy z temperaturą(1)
Wydajność(3)
Lampki wskaźników(3)

Nie tego szukasz?

Czy udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie?

Porozmawiaj na czacie z jednym z naszych przedstawicieli!